Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 25. 06. 2021. године

ДОЈИЋ НАДА, дипломирани правник, рођена 15. 11. 1991. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Густава Тонча 4.

ПЕРЧИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 24. 03. 1985. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 15/22.

МИЛАНОВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 11. 12. 1986. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3.

ЈУРИШИЋ ТРКУЉА ИВАНА, дипломирани правник, рођена 24. 09. 1986. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3а.

МОМЧИЛОВИЋ СВИЛОКОС МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 17. 07. 1987. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Карађорђева 21, локал 18/3.

ПАНИН ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 27. 02. 1995. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Деспотову, Карађорђева 96.

КОЛУНЏИЈА ГОРАН, дипломирани правник, рођен 07. 06. 1987. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 21.

ЛУКАВАЦ САЊА, дипломирани правник, рођена 22. 07. 1995. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 32, стан бр. 2.

ПОДУНАВАЦ САРА, дипломирани правник, рођена 17. 09. 1991. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сестара Нинковић 11/2.

УСКОКОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 26. 05. 1992. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 33.

АНОЈЧИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 05. 05. 1985. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ЋАТО БОРИС, дипломирани правник, рођен 26. 09. 1991. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 33, стан 7.

ПАУНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 26. 04. 1982. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вардарска 9, стан 12.

ГРАХОВАЦ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 24. 04. 1990. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/53.

ВАРГА КРИСТИНА, дипломирани правник, рођена 10. 11. 1991. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бездану, Омладинска 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВАРГА КРИСТИНА, адвокатски приправник код Славковић Едите, адвоката у Сомбору, са даном 01. 07. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЧАНАК МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 18. 09. 1992. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 15/1/3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЧАНАК МИЛИЦА, адвокатски приправник код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 23. 12. 1995. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 26/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУРОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУКИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 20. 12. 1989. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Раде Станишића 46/2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Момчиловић Синише, адвоката у Бечеју, са даном 01. 07. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОМАШЕВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 13. 10. 1994. године уписује се 02. 07. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Зелена 15.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТОМАШЕВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Нешић Радомира, адвоката у Бечеју, са даном 01. 07. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТУПАР ЗОРАНА, рођена 22. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ЈОВАНА, рођена 14. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ ФИЛИП, рођен 12. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвожђан Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗДРАВКОВИЋ СЛАЂАНА, рођена 24. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ АНЂЕЛА, рођена 28. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ КАТАРИНА, рођена 20. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 21. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ ФИЛИП, рођен 26. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈУРИЋ РОБЕРТИНА, рођена 25. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радиновић Немање, адвоката у Суботици, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЦИЋ НИКОЛА, рођен 17. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рацић Дражена, адвоката у Суботици, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕРЗИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 18. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Терзић Мирослава, адвоката у Хоргошу, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУБАЈИЋ МАРИЈА, рођена 05. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дивљак Тијане, адвоката у Инђији, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АДАМОВИЋ ДАВИД, рођен 24. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сивчев Бранислава, адвоката у Кикинди, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ ТИЈАНА, рођена 13. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОШЊАКОВИЋ КАТАРИНА, рођена 25. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРАДОВИЋ АЛЕКСА, рођен 12. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ УРОШ, рођен 06. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Панчеву, дана 02. 07. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДЕ НЕГРИ КАРЛО, адвокат у Суботици са даном 04. 06. 2021. године, услед смрти.

Толди Анастазија, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАРИЦА СИЛВАНА, адвокат у Панчеву са даном 25. 06. 2021. године.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Радошевић Ања, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛИНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Руми са даном 30. 06. 2021. године. ради одласка у пензију.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Вујасиновић Бора, адвокат у Руми поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРЧЕ ВЛАДИСЛАВА, адвокат у Темерину са даном 30. 06. 2021. године.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Грче Милан, адвокат у Темерину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БИРЧАКОВИЋ мр СТЈЕПАН, адвокат у Зрењанину са даном 14. 06. 2021. године.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГУЗИНА СОЊА, адвокат у Новом Саду са даном 29. 04. 2021. године. на лични захтев.

ГУЗИНА МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОТИЋ БРАНКА, адвокат у Панчеву са даном 25. 06. 2021. године.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Јаковљевић Стеван, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИДОВИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 06. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈАДИНОВИЋ МЛАДЕНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 15. 06. 2021. године до 14.06.2022. године.

Радовановић Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШИПЧИЋ ИВИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 01. 06. 2021. године. до 31.05.2022. године.

Ковачевић Дуња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да УШЈАК ДУЊИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје адвокатско – приправничка вежба због породиљског одсуства почев од 03. 06. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖУНИЋ МАРИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 23. 06. 2021. године. до 09.06.2022. године.

Радин Нина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВИЧИЋ САРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре од 16. 06. 2021. године.

Боговац Предраг, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГЛИШИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Ветернику, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 07. 06. 2021. године. до 06.06.2022. године.

Тривуновић Бојанa, адвокат у Шајкашу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАВЛОВИЋ МАЈИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 27. 05. 2021. године. до 26.05.2022. године.

Кашић Јелена, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈУХАС ШАМУ ЕРИKИ, адвокату у Мужљи, привремено престаје право на обављање адвокатуре почев од 12. 05. 2021. године.

Поповић Јудита, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

У евиденцији Адвокатске коморе Војводине (матичним књигама, електронској евиденцији и адвокатској легитимацији) врши се исправка података о личном имену адвоката Гојак Станиславе из Новог Сада, на тај начин што се додаје средње слово „С“.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Златић Дејана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Премовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стојановић Бојана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Вранеш.

Узима се на знање да је Грмуша Александра, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Немчев Џинић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 14. 06. 2021. године, те да исту наставља код Конаков Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 15. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Нећак Оливера, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 06. 2021. године, те да исту наставља код Немчев Џинић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је Обрадовић Небојша, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Травица Николе, адвоката у Новом Саду, дана 23. 06. 2021. године, те да исту наставља код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 24. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Влаисављевић Владане, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 22. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ИВАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Сенту, Главни трг бр. 4, почев од 21. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је КРИВОКУЋА НЕМАЊА адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Сенту, Главни трг бр. 6/14, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ВУКОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Сенту, Главни трг бр. 6/14, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ШИМШИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникара 2, почев од 16. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ЖИВИН ЈЕЛЕНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Принципова 53а, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је РАТКОВИЋ ВЛАТКО, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 176, ЛС 7А, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ФРИДРИХ КАРЛО, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Венац војводе Степе Степановића 9, почев од 01. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ПЈЕВАЧ ДУШКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41б, спрат 1, стан 3, почев од 23. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ВУЧЕНИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10а, почев од 10. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је АНТОЛИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, стан 12, почев од 03. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је СМАРТЕК АНА-МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, стан 44, почев од 03. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 35, почев од 07. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је МИГЛИНСКИ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 35, почев од 07. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је АНЂЕЛИЋ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бранимира Ћосића 8, почев од 15. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је КОНАКОВ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 3, почев од 09. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранимира Ћосића 8, почев од 15. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је МАРКОВ НИНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Душана Васиљева 78, почев од 25. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ЛАТКОВИЋ МАРКО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гундулићева 3, почев од 01. 07. 2021. године.