Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 28. 05. 2021. године

ИЛИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 10. 12. 1992. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Краља Петра I број 91, стан 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИЛИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СЕГЕДИНСКИ ДАНКА, дипломирани правник, рођена 04. 04. 1991. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника СЕГЕДИНСКИ ДАНКА, адвокатски приправник код Керац Мирка, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАШЋАНОВИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 26. 09. 1994. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 22а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПАШЋАНОВИЋ ЂОРЂЕ, адвокатски приправник код Пашћановић Родољуба, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈАКШИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 28. 08. 1992. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 35.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈАКШИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник код Вицковић Рамач др Тање, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЈОВИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 12. 09. 1992. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Марка Миљанова 3, стан 9.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТАНОЈЕВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 23. 05. 1991. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, 7. Војвођанске бригаде 28.

Брише се из Именика адвокатских приправника СТАНОЈЕВ МИЛАН, адвокатски приправник код Рељин Станојев Споменке, адвоката у Зрењанину, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОПАЛОВ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 05. 10. 1991. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 10, стан 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТОПАЛОВ ДРАГАНА, адвокатски приправник код Чичовачки Бранка, адвоката у Сомбору, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БРЊЕВАРАЦ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 19. 07. 1989. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Стевана Шупљикца 91/4.

Брише се из Именика адвокатских приправника БРЊЕВАРАЦ ЈОВАНА, адвокатски приправник код Поштић Светислава, адвоката у Панчеву, са даном 03. 06. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГУБЕРИНИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 14. 06. 1991. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Саве Вукосављева 4/4.

ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 21. 07. 1994. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краљевића Марка 5, стан број 10.

ТОМАНОВИЋ АРСЕНИЈЕ, дипломирани правник, рођен 15. 11. 1992. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Кисачка 5а, 4 спрат, стан број 27.

ХЕРЦЕГ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 21. 11. 1981. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22.

ДРАШКОВИЋ АНА, дипломирани правник, рођена 27. 01. 1989. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8А.

РИСТИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 27. 06. 1991. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Струмичка 1.

ДРАЖИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 04. 10. 1980. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 10а.

МАРЈАНОВИЋ БРАНЕ, дипломирани правник, рођен 14. 07. 1991. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8А.

БУЛАТ МИЋО, дипломирани правник, рођен 19. 08. 1987. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 28.

ГАЈИЋ БОРИВОЈЕ, дипломирани правник, рођен 09. 05. 1956. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Житни трг 9.

ЋУРЧИН МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 05. 11. 1993. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Николе Тесле 3.

АНЂЕЛИЋ ДРАГИЦА, дипломирани правник, рођена 08. 11. 1988. године уписује се 04. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Чантавиру, Јожефа Атиле 1А.

ЛУКИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 28. 04. 1976. године уписује се 03. 06. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 146.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАШИЋ КРИСТИНА, рођена 13. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ МАЈА, рођена 20. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАРНИЧИЋ ДРАГАНА, рођена 25. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Буха Бојана, адвоката у Сремској Каменици, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈОВИЋ МИЛИЦА, рођена 06. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТРИЧЕВИЋ АЛЕКСА, рођен 23. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 03. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЗМАНОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 22. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трифковић Ненада, адвоката у Петроварадину, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ РАСТКО, рођен 27. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медурић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРАШ МИЛИЦА, рођена 17. 03. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радосављевић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 19. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈТАРОВ АЛЕКСАНДАР, рођен 19. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пупац Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ВУК, рођен 27. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Катанић З. Арсенија, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕГЕЧКИ МИРОСЛАВ, рођен 16. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋАЋИЋ ДРАГАНА, рођена 13. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лаловић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЖЕТ ЋАВАР МАРИЈА, рођена 13. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАКЛАР ЈОВАНА, рођена 11. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ СЕРГЕЈ, рођен 08. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОНЧАР МИЛАН, рођен 16. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОКАН ДАНИЕЛА, рођена 08. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Глушац Иване, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕОФИЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 14. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 20. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКАТОШ АДРИАН, рођен 24. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бока Андраша, адвоката у Ади, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАИЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ, рођен 03. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Простран Бранке, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСИЋ КРИСТИНА, рођена 07. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рашета Јовице, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖУНИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новома Саду са даном 01. 06. 2021. године, због пресељења канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУШИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду са даном 22. 02. 2021. године.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Ракић Жељко, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СКЕНЏИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду са даном 16. 04. 2021. године услед смрти.

Новаковић Немања, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАБИЋ МИЛАН, адвокат у Бачкој Паланци са даном 04. 05. 2021. године услед смрти.

Бабић Николина, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДИН ДРАГАН, адвокат у Зрењанину са даном 20. 05. 2021. године услед смрти.

Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВАНОВИЋ ЖИВАН, адвокат у Сремској Митровици са даном 11. 04. 2021. године услед смрти.

Васиљевић Бранко, адвокат у Сремској Митровици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕРЕМИЋ ЈУЛИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царана Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОТАРЛИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОТКА ИВА ИВОНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛУКАВАЦ САЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРЈАНСКИ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 04. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОПРИВИЦА НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЈЕЛИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Милоша, адвоката у Зрењанину, са даном 19. 04. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАКОВИЋ ЉУБОМИР, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Милоша, адвоката у Зрењанину, са даном 01. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАРАЏИЋ МИНА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Радиновић Немање, адвоката у Суботици, са даном 06. 05. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХОРВАТ ЕМИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 09. 05. 2021. године. до 08.05.2022. године.

Пупац Мирослав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУКОВИЋ САНЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 01. 06. 2021. године. до 31.05.2022. године.

Стеванић Никола, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ИВАНИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 21. 04. 2021. до 20. 04. 2022. године.

Ковачевић Јовица, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРКОВ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 20. 05. 2021. године. до 20.05.2022. године.

Марков Александар, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АНКИЋ БОЖИДАРУ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 06. 2021. године.

Анкић Невена, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЉАНОВИЋ ДУШАНКИ, адвокату у Темерину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 16. 05. 2021. године. до 15.05.2022. године.

Миловић Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВ БРАНКИ, адвокату у Сремској Каменици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 29. 04. 2021. године.

Поповић Мирослав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САНДИКИ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 25. 05. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вуковић Санела, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТРКУЉА МИЛАНА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 01. 05. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Тркуља Бојан, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛОНЧАР ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 05. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Симић Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАЈРАМОВИЋ ДИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 05. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Божић Предраг, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Марков Александра, адвокат у Бечеју, променила презиме које сада гласи Марков Ивошевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ковачевић Санела, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Вуковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шовљански Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Љубљанац.

Узима се на знање да је Ћулум Миодраг, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мунижаба Радомира, адвоката у Новом Саду, дана 17. 05. 2021. године, те да исту наставља код Јаић Мунижаба Сање, адвоката у Новом Саду, дана 18. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Ћубић Митрески Бојана, адвокатски приправник у панчеву, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Павлица Душана, адвоката у Панчеву дана 24. 05. 2021. године, те да исту наставља код Дорел Рошу, адвоката у Панчеву, дана 25. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Ћулибрк Петар, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду дана 24. 05. 2021. године, те да исту наставља код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Перендија Славко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду дана 18. 05. 2021. године, те да исту наставља код Танасковић Владе, адвоката у Новом Саду, дана 19. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Максимовић Петра, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду дана 14. 05. 2021. године, те да исту наставља код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, дана 15. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Каран Кристијан, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду дана 10. 05. 2021. године, те да исту наставља код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Тот Синиша, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2021. године, те да исту наставља код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Јанковић Драгана адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду дана 04. 05. 2021. године, те да исту наставља код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 05. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Блажић Нина, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пантић Пиља Биљане, адвоката у Новом Саду дана 05. 05. 2021. године, те да исту наставља код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Секулић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 28. 04. 2021. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Кашиковић Сандра, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Дронић Мире, адвоката у Новом Саду, дана 28. 04. 2021. године, те да исту наставља код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Станарчевић Вукашин, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Дронић Мире, адвоката у Новом Саду дана 28. 04. 2021. године, те да исту наставља код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Вуковић Милош, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 04. 2021. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 29. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Тхиерјунг Паул, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 10. 05. 2021. године, те да исту наставља код Бељански Б. Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Брус Вилијам Марко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду дана 09. 05. 2021. године, те да исту наставља код Хаџи Борјановић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Мандић Милијана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 19. 04. 2021. године, те да исту наставља код Сунајко Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 20. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Оберкнежевић Спасоје, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Туцовић Д. Милане, адвоката у Новом Саду дана 04. 05. 2021. године, те да исту наставља код Јоксимовић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Берић Ања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Жунић Немање, адвоката у Новом Саду дана 31. 05. 2021. године, те да исту наставља код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2021. године.

Узима се на знање да Павковић Милан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 26. 05. 2021. године, те да исту наставља код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Батиница Олга, адвокатски приправник у Суботици, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Цветковић Младена, адвоката у Суботици, дана 05. 05. 2021. године, те да исту наставља код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, дана 06. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Ђурић Ирена, адвокатски приправник у Суботици, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, дана 14. 05. 2021. године, те да исту наставља код Цветковић Младена, адвоката у Суботици, дана 15. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Бајић Јована адвокат у Новом Саду, приступилаЗаједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 20. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Мрђа Милица адвокат у Бечеју, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Субаков и партнери“ са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 3, почев од 21. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија „Силађи – Малеташки“ са седиштем у Бечеју, Јована Поповића 1, дана 30. 04. 2021. године престала са радом.

Узима се на знање да је БАБИЋ НИКОЛИНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Бачку Паланку, Краља Петра I broj 13, почев од 12. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је МАРТИНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 10 Б, стан број 1, почев од 14. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЈЕВИЋ БОЈАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Раде Кончара 14А/3, почев од 17. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ЛОЈПУР ДЕЈАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 2, спрат 3, почев од 01. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ЈУХАС ЂУРИЋ ВИКТОР, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шеноина 16, стан 5, почев од 25. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је БАЛИНТ АНТАЛ, адвокат у Сенти, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Топартска 75, почев од 01. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је МАГЛИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 12/9, почев од 18. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Др Илије Ђуричића 2А, почев од 06. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ВИДИЦКИ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Европе 36, спрат 6, стан 39, почев од 01. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ЧЕПИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 21, почев од 12. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је РАДОВИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 19, спрат 6, стан 7 почев од 12. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ДИНЧИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41 б, спрат 1, стан 3, почев од 14. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је БИРО АНИКА, адвокат у Малом Иђошу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жељезничка 5/А, почев од 01. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ЉУБЉАНАЦ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Бошковића 14/8, почев од 24. 05. 2021. године.