Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 04. 03. 2022. године

ТАСИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 12. 04. 1989. године, уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 1/16.

ТАСИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 26. 11. 1992. године, уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Балканска 26.

ЧОЛАКОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 12. 12. 1991. године, уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266/а.

ЛЕВАЈАЦ РАЈКО, дипломирани правник, рођен 23. 07. 1989. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 10.

ГРШИЋ БОГДАН, дипломирани правник, рођен 15. 11. 1987. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Крчедину, Светислава Радиновића 27.

БЕЖАНОВИЋ АНА, дипломирани правник, рођена 04. 08. 1979. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Железничка 11, локал 5.

КОВАЧЕВИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 19. 01. 1989. године, уписује се 23. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 26.

РУЖИЋ МИЛОВАН, дипломирани правник, рођен 13. 10. 1991. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Александра Тишме 4, стан 1.

СЕКУЛИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 10. 11. 1994. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 1.

ГАГРО ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 03. 02. 1995. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранимира Ћосића 47.

ОБРАДОВИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 03. 08. 1994. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/III.

ФЛУТУРЕ АНДРЕА, дипломирани правник, рођена 24. 07. 1994. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/I, локал 5.

КРУНИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 08. 03. 1988. године, уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Змај Јове Јовановића 56.

БАЛЧИН ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 21. 03. 1993. године, уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 8-А/12.

ЦВЕТИНОВИЋ БОГОЉУБ, дипломирани правник, рођен 17. 03. 1952. године, уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Лава Толстоја 23.

БОЖИН ДРАГОЉУБ, дипломирани правник, рођен 22. 02. 1960. године, уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Невесињска 9.

КОВАЧИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 12. 09. 1994. године, уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Вујадина Секулића 47.

КАНТАР ЛЕА, дипломирани правник, рођена 17. 08. 1991. године уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 14/8.

Брише се из Именика адвокатских приправника КАНТАР ЛЕА, адвокатски приправник код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МРЂЕН МАЈА, дипломирани правник, рођена 16. 05. 1992. године уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника, МРЂЕН МАЈА адвокатски приправник код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОМИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 26. 02. 1993. године уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 42/2, стан 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТОМИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Чолић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАКАЛИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 15. 11. 1995. године уписује се 10. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 78.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАКАЛИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АРАЂАНСКИ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 17. 02. 1993. године уписује се 11. 03. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника АРАЂАНСКИ ЛАЗАР, адвокатски приправник код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, са даном 10. 03. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОКИЋ ДРАГАНА, рођенa 27. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ СТЕФАН, рођен 25. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, рођен 22. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕСПОТОВИЋ ТАЊА, рођенa 21. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА, рођенa 10. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТАНОВИЋ БОРИС, рођен 29. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТИНТОР ТЕОДОРА, рођенa 02. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕНОВИЋ АЛЕКСА, рођен 06. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАШИЋ ТОМИСЛАВ, рођен 30. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРДИЋ ТЕА, рођенa 30. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРЛОВИЋ НИКОЛА, рођен 13. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантовић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ ВЛАДИМИР, рођен 17. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сунајко Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛЕДИЋ ЕМИЛИЈА, рођена 14. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ ДАМЈАН, рођен 01. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантовић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈАНОВИЋ ЗОРАНА, рођена 23. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен 15. 02. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЕИНОВИЋ МИЛОШ, рођен 05. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејовић Мире, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРАЊ ИВАНА, рођен 29. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мишков Хорват Дуње, адвоката у Бачкој Паланци, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУДИЋ НЕМАЊА, рођен 14. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДМАНОВИЋ ИЛИЈАНА, рођена 20. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРИЋ СТЕФАН АНДРЕЈ, рођен 27. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАКОВИЋ ДУШАН, рођен 11. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈАНОВИЋ ИСИДОРА, рођена 24. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАКИЋ ЈАСМИНА, рођена 22. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГВОЗДЕНОВИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 05. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТИРИ АНДРЕА, рођена 14. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАЈЛОВИЋ ФИЛИП, рођен 03. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСОВИЋ НИКОЛА, рођен 14. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАРИЖА МАРИЈАНА, рођена 04. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тешановић Стефана, адвоката у Сремској Митровици, дана 10. 03. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, са даном 05. 01. 2022. године, услед смрти.

Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРОСАВЉЕВ СВЕТОЗАР, адвокат у Новом Саду, са даном 21. 01. 2022. године, услед смрти.

Добросављев Љубиша, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАНТЕЛИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 02. 2022. године, на лични захтев.

Крстић Биљана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ДУЊА, адвокат у Новом Саду, са даном 20. 02. 2022. године, на лични захтев.

Ковачевић Александар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЈДУКОВИЋ МОНИКА, адвокат у Новом Саду, са даном 22. 02. 2022. године, на лични захтев.

Костић Владислав, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОРАЊИЋ КОНСТАНЦА, адвокат у Панчеву, са даном 20. 02. 2022. године, услед смрти.

Коковић Петар, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГОЛУБОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Вршцу, са даном 28. 02. 2022. године, због заснивања радног односа.

Туркан Михаела, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 02. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДИМИТРИЈЕВИЋ ФИЛИП, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 02. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НОВАКОВИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Крунић Шеврт Ане, адвоката у Инђији, са даном 17. 02. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РОНЧЕВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Срђеновић Бошњаковић Звјездане, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 12. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТЕПШИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Шарац Душана, адвоката у Панчеву, са даном 01. 03. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАКОВИЋ ЉУБОМИР, адвокатски приправник у Житишту, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурђевић Срђана, адвоката у Житишту, са даном 24. 02. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕКАНОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Пекановић Стипана, адвоката у Сомбору, са даном 07. 02. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЖУПАНСКИ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алановић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 02. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕНА МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 02. 03. 2022. године.

Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НЕМЧЕВИЋ ЂИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 09. 02. 2022. године.

Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЋИЋ М. ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 02. 02. 2022. године.

Рељин Маја, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да УЗЕЛАЦ МИЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 23. 02. 2022. године.

Бацковић Вук, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВИШЊИЋ МЕЛИНДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 09. 01. 2022. до 15. 05. 2022. године.

Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БОСИН МИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 28. 01. 2022. до 27. 01. 2023. године.

Босин Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НАРЕВСКИ ПРОШИЋ ТАЊИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 02. 2022. до 31. 01. 2023. године.

Прошић Зоран, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АЛИШИЋ НАТАШИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 02. 2022. до 31. 01. 2023. године.

Алишић мр Владимир, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАПИЋ АНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 07. 02. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Огњеновић Благоје, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КУБУРОВИЋ ДАНИЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 03. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Латиновић Душанка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НОВИЋ ЕМИЛИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14. 02. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СЕЛАК ТАЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 26. 11. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Тодоровић Живко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРКОВИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Србобрану, наставила са радом дана 01. 03. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Миловић Мирјана, адвокат у Темерину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРЧЕТА ТАМАРА, адвокат у Кикинди, наставила са радом дана 01. 03. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Марчета Ратко, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАЈКОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Старој Пазови, наставила са радом дана 01. 03. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Марковић Владимир, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Геигер Хелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Радин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђурђевић Тијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Голић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Тривуновић Бојана, адвокат у Шајкашу, променила презиме које сада гласи Шарић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Рајковић Милица, адвокат у Старој Пазови, променила презиме које сада гласи Тополски.

Узима се на знање да се Ковачевић Дуња, адвокат у Новом Саду, разрешава дужности привременог заменика Шипчић Иве, адвоката у Новом Саду.

Ковачевић Александар, адвокат у Новом Саду, одређује за привременог заменика Шипчић Иве, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да се Радовановић Вајда Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава дужности привременог заменика Вујадиновић Младенке, адвоката у Новом Саду.

Ђуровић Сунчица, адвокат у Новом Саду, одређује за привременог заменика Вујадиновић Младенке, адвоката у Новом Саду.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Тополски Милица, адвокат у Старој Пазови стекла академски назив мастер правник.

Узима се на знање да је Жупански Светлана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 02. 2022. године, те да исту наставља код Алановић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Савић Сергеј, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022. године, те да исту наставља код Штиклица Саве, адвоката у Зрењанину, дана 05. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Тинтор Милан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Филиповић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 28. 02. 2022. године, те да исту наставља код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Марковић Ђокан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Десница Милане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 01. 2022. године, те да исту наставља код Крстић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 17. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је Пецарски Немања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 11. 02. 2022. године, те да исту наставља код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 12. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Ђелевић Марко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Анђелковић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 21. 02. 2022. године, те да исту наставља код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 22. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Белањи Адел, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2022. године, те да исту наставља код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 11. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Петрешевић Михаило, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана 28. 02. 2022. године, те да исту наставља код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Делић Јован, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 02. 2022. године, те да исту наставља код Милановић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Николић Вања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 23. 02. 2022. године, те да исту наставља код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, дана 24. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Прокопић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2022. године, те да исту наставља код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Глишовић Душица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Продић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 02. 2022. године, те да исту наставља код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Гњатић Нада, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Анђелковић“ са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 14а, локал 11, почев од 14. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је ОСТОЈИН ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Зрењанин, на адресу Јеврејска 1-3, локал 51, Банатски бизнис центар, почев од 15. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је СЛАДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Каћ, на адресу Војина Палексића 29, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је КАРАМАТРАКОВИЋ ДЕСИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Патријарха Чарнојевића 23, почев од 01. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је ТРКУЉА ДИАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Вука Караџића 1, локал 3, почев од 01. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 10, почев од 31. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је ГЊАТИЋ НАДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 14а, локал 11, почев од 14. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, 2. спрат, почев од 07. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија „ЛУКАВАЦ“ у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 6, почев од 01. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је АНДРЕЈЕВИЋ ИВАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Савезничка 2, почев од 10. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је КРОПФ М. ИВАНА, адвокат у Инђији-Банстол, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Партизански пут 140, почев од 02. 03. 2022. године.