Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 03. 09. 2021. године

ПЕРВАЗ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 24. 10. 1994. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Матице српске 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕРВАЗ ПЕТАР, адвокатски приправник код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАБИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 01. 03. 1993. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 10.
Брише се из Именика адвокатских приправника БАБИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КНЕЖЕВИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 05. 05. 1992. године уписује се 010. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ловћенска 10, стан 5.
Брише се из Именика адвокатских приправника КНЕЖЕВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАСТА НИНА, дипломирани правник, рођена 04. 06. 1993. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109.
Брише се из Именика адвокатских приправника БАСТА НИНА, адвокатски приправник код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БОСИН МИЉАНА, дипломирани правник, рођена 28. 07. 1995. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Новосадског сајма 18.
Брише се из Именика адвокатских приправника БОСИН МИЉАНА, адвокатски приправник код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВАНОВИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 23. 04. 1992. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Антона Ашкерца 56 б/4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОВАНОВИЋ СИНИША, адвокатски приправник код Гаврић Чуквас Славенке, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУКИЧЕВИЋ М. УРОШ, дипломирани правник, рођен 13. 07. 1995. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Алибунару, Жарка Зрењанина 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКИЧЕВИЋ М. УРОШ, адвокатски приправник код Романовић Трајана, адвоката у Алибунару, са даном 09. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КРНИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 17. 09. 1991. године уписује се 13. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Српскоцрквена 32.
Брише се из Именика адвокатских приправника КРНИЋ СОЊА, адвокатски приправник код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, са даном 12. 09. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОСАНОВИЋ ДИЈАНА, дипломирани правник, рођена 12. 07. 1986. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Трг краља Петра Првог 11.

ПЕТРОВСКИ ДЕНИС, дипломирани правник, рођен 26. 04. 1991. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Дворска 43.

ЈОКАНОВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 09. 09. 1994. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сечњу, Тамишка бб.

АНДРЕЈЕВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 08. 06. 1992. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јосифа Маринковића 28.

РАШИЋ АНЂЕЛА, дипломирани правник, рођена 13. 02. 1994. године уписује се 13. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Светосавска 38.

ХОРВАТ ЂУРЂИЦА, дипломирани правник, рођена 06. 05. 1978. године уписује се 13. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Тајовског 22.

ШАЛАМОН ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 06. 05. 1992. године уписује се 13. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Железничка 21-23, локал 11.

ЈАСИКА РАЈКА, дипломирани правник, рођена 25. 12. 1957. године уписује се 03. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Краља Петра Првог 12.

УЗЕЛАЦ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 14. 05. 1983. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Доситеја Обрадовића 13.

КАЛУШЕВ САЊА, дипломирани правник, рођена 26. 03. 1978. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вардарска 1, стан 10.

МИЛОВАЦ МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 15. 05. 1989. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанска 3, стан 22.

ЂОРЂЕВСКИ КРИСТИНА, дипломирани правник, рођена 02. 09. 1992. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 30.

СТАНИЋ РАДМИЛА, дипломирани правник, рођена 20. 12. 1994. године уписује се 10. 09. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Куцури, Војвођанска 14.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРИШАН СИМОНА, рођена 22. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павићевић Страхиње, адвоката у Зрењанину, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ МИЛАНА, рођена 28. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђилас Драгане, адвоката у Кули, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЛИЋ ЈОВАН, рођен 18. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Веселиновић Александра, адвоката у Панчеву, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ МИОДРАГ, рођен 18. 05. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кошић Бојана, адвоката у Панчеву, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНОВИЋ МАРИЈА, рођена 02. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 22. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХАЈДИЋ ЕДИТ, рођена 30. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАШИЋ МИНА, рођена 12. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дубајић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОРОЧИЋ МАЈА, рођена 23. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Иветић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 03. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕПРНИЋ АЊА, рођена 24. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Керац Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ ИГОР, рођен 15. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симурдић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂЕЛЕВИЋ МАРКО, рођен 15. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелковић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИВУКОВИЋ МИЛАН, рођен 14. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИВОЈЕВИЋ ДАЈАНА, рођена 16. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Босиљ Ненада, адвоката у Панчеву, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈИЋ МИЉАНА, рођена 20. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УМИЋЕВИЋ ЈОВАНА, рођена 10. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Максић Бојана, адвоката у Зрењанину, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИГЊАТИЋ ЕЛЕНА, рођена 25. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лукавац Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАКИЋ ЈОВАНА, рођена 30. 05. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ДИВНА, рођена 07. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелановић Велимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛИВУК МИЛОРАД, рођен 12. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈЧИЋ ТОМИСЛАВ, рођен 28. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лазић Стевана, адвоката у Шиду, дана 13. 09. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШАФРАЊ ЛАСЛО, адвокат у Бечеју са даном 27. 04. 2021. године, услед смрти.
Сабо Балзам Габриела, адвокат у Бачком Градишту поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАНИЋ НИКА, адвокат у Новом Саду са даном 05. 07. 2021. године.
Станковић Јелена, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАВИДОВАЦ РАДИВОЈ, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2021. године.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Давидовац Урош, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЧИШ ФИЛИП, адвокат у Новом Саду са даном 10. 09. 2021. године.
Пјешчић Синиша, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЈИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 03. 09. 2021. године.
Бајић Саша, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Заједничка адвокатска канцеларија Бајић Саше и Бајић Љубице, адвоката у Новом Саду престаје са радом 03. 09. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРОНИЋ МИРА, адвокат у Новом Саду са даном 09. 08. 2021. године.
Динчић Н. Данијел, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КУТАЊАЦ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду са даном 26. 07. 2021. године.
Мићић М. Јелена, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОВИЋ Р. ВЛАДИМИР, адвокат у Бачкој Паланци са даном 04. 07. 2021. године, услед смрти.
Штрбац Милан, адвокат у Бачкој Паланци поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОДАНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Инђији са даном 28. 07. 2021. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Продановић Александар, адвокат у Инђији поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРАЈЛОВ БРАНКО, адвокат у Зрењанину са даном 30. 07. 2021. године.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Ранисављев Милош, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЊЕВОД ИВАН, адвокат у Зрењанину са даном 09. 08. 2021. године, услед смрти.
Мирков Драгана, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛОНЧАР ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2021. године.
Симић Драган, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОВАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Арсенов Петковић Дијане, адвоката у Инђији, са даном 26. 06. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДУБАИЋ ДАНКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТКОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кадовић Мирка, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТРАЈКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 06. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАНЧЕК СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 04. 2021. године, због уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВ РАДОВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗДРАВКОВИЋ АНЂЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КИТАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Дронић Мире, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РИСТИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Мишков Хорват Дуње, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 07. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВИШИЋ МИЛЕНА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Радојчић Радмиле, адвоката у Суботици, са даном 02. 08. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АМБРУШ УРОШ, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Миловановић Уроша, адвоката у Суботици, са даном 01. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БРАТИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, са даном 27. 07. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДУЛОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, са даном 31. 08. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОВАЧ ЕДИНА, адвокатски приправник у Молу, на адвокатско приправничкој вежби код Микуш Норберта, адвоката у Молу, са даном 31. 08. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИЛИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 07. 2021. до 19. 07. 2022. године.
Галић др Милош, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОЈАДИНОВИЋ МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 27. 07. 2021. до 26. 07. 2022. године.
Зеленовић Алекса, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИГИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 23. 07. 2021. до 22. 07. 2022. године.
Смиљанић Наташа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИЛИЋ НИКОЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 07. 2021. до 01. 07. 2023. године.
Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАЛИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 07. 2021. године.
Јовичић Сандра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИВАНЧИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 19. 08. 2021. до 18. 08. 2022. године.
Јаковљевић Јасмина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЕЛАК ТАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 26. 07. 2021. до 26. 11. 2021. године.
Тодоровић Живко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЧАЛИЋ мср МИИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 08. 2021. до 01. 08. 2022. године.
Врсајков Дејан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АРСЕНОВ ПЕТКОВИЋ ДИЈАНИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 07. 2021. до 04. 07. 2021. године.
Матић Давор, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕНА МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 21. 07. 2021. године.
Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТРИКОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 09. 2021. године.
Пекановић Олга, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДОВИЋ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на обављање адвокатуре почев од 24. 06. 2021. године.
Штрбац Милан, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВИШЊИЋ МЕЛИНДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 31. 08. 2021. године.
Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РИСТИЋ БОЈАНИ, адвокату у Новом Саду привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 01. 09. 2021. до 31. 08. 2022. године.
Ристић Драгослав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АМИЏИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 06. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СУБОТИН НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Оберман Игор, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛЕКИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 08. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Јарминац Борис, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЦИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 08. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Терзић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВИГЊЕВИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 07. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Трајановски Тијана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КАРАМАТРАКОВИЋ МИОНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 08. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Караматраковић Десимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТРИВУНОВИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Футогу, наставила са радом дана 18. 08. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Тривуновић Бошко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАВЛОВИЋ МАЈА, адвокат у Старој Пазови, наставила са радом дана 30. 08. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Кашић Јелена, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Крчмар Марија, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ивановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мрђа Мирјана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Богдановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Трајановски Тијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Трајановски Љубичић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Јовичић Сандра, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Јовичић Митровић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Варга Кристина, адвокат у Бездану, променила презиме које сада гласи Мијатовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станић Јована, адвокат у Сремској Митровици, променила презиме које сада гласи Поповић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вишекруна Биљана, адвокат у Староја Пазови, променила презиме које сада гласи Вишекруна Бајић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пушоњић Анђела, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Тривунчић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бољанац Делорија, адвокатски приправник у Панчеву, променила презиме које сада гласи Бољанац Живку.

Узима се на знање да се Радовановић Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава дужности привременог заменика Мостарац Горана, адвоката у Новом Саду, на коју је постављена решењем Управног одбора број 1044/20 од 04. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је Кисин Нада, адвокатски приправник у Инђији, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Арсенов Петковић Дијане, адвоката у Инђији, дана 04. 07. 2021. године, те да исту наставља код Матић Давора, адвоката у Новом Саду, дана 05. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Чурлић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Црнобарац Драгане, адвоката у Новом Саду дана 06. 07. 2021. године, те да исту наставља код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Милаковић Анастазија Ања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду дана 29. 07. 2021. године, те да исту наставља код Куралић Јасмина, адвоката у Новом Саду, дана 30. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Милуновић Ирена, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду дана 26. 07. 2021. године, те да исту наставља код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Пешић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду дана 26. 07. 2021. године, те да исту наставља код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Јошић Весна, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду дана 26. 07. 2021. године, те да исту наставља код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 27. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Савић Сергеј, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду дана 26. 07. 2021. године, те да исту наставља код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 27. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Стричевић Алекса, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду дана 02. 08. 2021. године, те да исту наставља код Ђурђевић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 03. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је Тутек Милан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 03. 08. 2021. године, те да исту наставља код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 04. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је Перендија Славко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Танасковић Владе, адвоката у Новом Саду дана 15. 07. 2021. године, те да исту наставља код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 16. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Тадијин Петар, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 30. 07. 2021. године, те да исту наставља код Николић Савин Исидоре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је Тркуља Диана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду дана 30. 08. 2021. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је Коњевод Дајана, адвокатски приправник у Зрењанину, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Коњевод Ивана, адвоката у Зрењанину дана 09. 08. 2021. године, те да исту наставља код Мирков Драгане, адвоката у Зрењанину, дана 10. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 26. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је Анојчић Марко, адвокат у Новом Саду приступиоЗаједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 19. 07. 2021. године.

Узима се на знање да су Гавриловић Иван и Добановачки Ђорђе, адвокати у Новом Саду основали Заједничку адвокатску канцеларију „Гавриловић – Добановачки“ са седиштем у Новом Саду, Петра Драпшина 47, дана 28. 06. 2021. године.

Узима се на знање да су Миланов Дуња и Миланов Милан, адвокати у Зрењанину основали „Заједничку адвокатску канцеларију Миланов“ са седиштем у Зрењанину, Јеврејска 3, дана 06. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је УДИЦКИ ПЕРИЦА, адвокат у Меленцима, преселио седиште адвокатске канцеларије у Зрењанин, Гундулићева 3, почев од 23. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ПОПОВ ЖАКЛИНА, адвокат у Ади, преселила седиште адвокатске канцеларије у Мол, Ђуре Даничића 44, почев од 03. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛЕТИЋ БИЉАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 3 А, почев од 01. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је АНТИЋ НЕМАЊА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Алеја Маршала Тита 12/12, почев од 05. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ ФИЛИП, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Хуга Бадалића 5/9, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ВОЈНИЋ ХАЈДУК ЈУГОСЛАВ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Хуга Бадалића 5/9, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 3, стан 4, почев од 22. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је ТУВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћуре Јакшића ББ, локал 18, почев од 24. 06. 2021. године.

Узима се на знање да је СТЕВАНОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Темеринска 182/I, стан 1, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ЧОБАНОВ ЈАЊОШ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Руменачка 25, локал 31, почев од 09. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Слободана Бајића 25/III, стан 133, почев од 01. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ДАМЕСКА НЕДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 11/26, почев од 01. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ПАЋИ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гагаринова 10 ђ, почев од 15. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ДУГОЊИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 12/9, почев од 01. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ШПОЊА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Марије Бурсаћ 64 а, почев од 01. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ШУМОЊА МАТОВИНА ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32, стан 3, почев од 23. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је МИШЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 6, почев од 16. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ХЕРЦЕГ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, стан 12, почев од 16. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ВУЛИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милете Јакшића 14, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ВУЛИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милете Јакшића 14, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ЗАРИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Школска 14, стан 37, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ЈОКИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Школска 14, стан 37, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ТОДОРОВИЋ ЖИВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 5, почев од 23. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 5, почев од 23. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је КРКЉЕШ ЂУРА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 5, почев од 23. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 38 Б, почев од 12. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАРЕВИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 38 Б, почев од 16. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАРЕВИЋ ВЕСНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 38 Б, почев од 16. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВ МИЛАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 3, почев од 23. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је АРСЕНОВ НИКОЛА, адвокат у Новом Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 1, почев од 20. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је ИСАКОВ МИЉАН, адвокат у Новом Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 4, почев од 01. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јухаса Шандора 24а, почев од 02. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је ПЕРЧИЋ МИЛИЦА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17/1, почев од 09. 07. 2021. године.

Узима се на знање да је МИКУШ НОРБЕРТ, адвокат у Молу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 44, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је САМАРЏИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92/II, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је БУЛАТ МИЋО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2/V, стан 48, почев од 02. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је БОРОВАЦ др ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 01. 09. 2021. године.