Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 25. 11. 2022. године

ЈАКШИЋ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 19. 05. 1984. године, уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/14.

НАУМОВ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 19. 05. 1994. године, уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Надаљу, Земљорадничка 38.

ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 10. 10. 1993. године, уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Арсенија Чарнојевића 28/1/7.

НЕНАДИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 25. 10. 1991. године, уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176.

ВАСИЉЕВИЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 10. 06. 1995. године уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Пролаз Зелено дрво бб/7.

САВИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 25. 10. 1986. године, уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Душана Јерковића 7.

ТЕПАВЧЕВИЋ СРЕЋКО, дипломирани правник, рођен 04. 04. 1984. године, уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Густава Крклеца 28А, стан 6.

ЛУКИЋ АЉОША, дипломирани правник, рођен 17. 04. 1994. године, уписује се 02. 12. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266/а.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЛОВИЋ СТЕФАН, рођен 23. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИШИЋ МИЛАНА, рођена 01. 09. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаневски Александра, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБА НЕВЕНА, рођена 05. 01. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЛАДЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР, рођен 16. 07. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ ЈОВАН, рођен 14. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Латиновић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАМЈАНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 22. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕКИЋ БОЈАНА, рођена 10. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРВАНОВ ИГОР, рођен 18. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕГАНОВИЋ САБРИНА, рођена 27. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАНОВИЋ САША, рођен 11. 03. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛИГОРИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 04. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Радована, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУЛИЋ ФЕДОР, рођен 26. 08. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРАШТАЛО СОЊА, рођена 18. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ СЛАЂАНА, рођена 27. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Самарџија Петра, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСОЈЕВИЋ ДАНИЛО, рођен 05. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗОРИЋ МИЛИЦА, рођена 16. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Куралић Јасмина, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИОРАЦ ГЛУВАЈИЋ ЈОВАНА, рођена 27. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Биорац Звонимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ БАНЕ, рођен 09. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вујовић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОКОЛОВИЋ МАРИЈА, рођена 02. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАМЕНКОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА, рођена 15. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОВИЋ ЈАНА, рођена 12. 10. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕРЕПНАЛКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 11. 11. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТЕЛИЋ ВЛАДИМИР, рођен 12. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 17. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЈИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 16. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАПАЈИЋ АЊА, рођена 09. 10. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАНОВИЋ МАРКО, рођен 15. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЈИШ ИВАН, рођен 15. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Муксиновић Иване, адвоката у Новом Саду, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКИЋ НИКОЛА, рођен 17. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКОВИЋ ЛУКА, рођен 04. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСТИЋ СТРАХИЊА, рођен 17. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Василије Милоша, адвоката у Панчеву, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНОВИЋ ДАМЈАН, рођен 06. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ановић Бојана, адвоката у Панчеву, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЈКОВИЋ СИМЕОН, рођен 19. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Васиљевић Мирка, адвоката у Панчеву, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ЖЕЉКО, рођен 20. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Панчеву, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧЕНИЋ ВИДАК, рођен 01. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вученић Оливере, адвоката у Зрењанину, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦЕКИЋ ТАМАРА, рођен 05. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЉАНОСКИ ЈОВАНА, рођена 16. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петров Маје, адвоката у Сремској Митровици, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВИЋ МИРЈАНА, рођена 19. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Катарине, адвоката у Сремској Митровици, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ ТАМАРА, рођена 21. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Деспотовић Александра, адвоката у Суботици, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ТАМАРА, рођена 03. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Живковић Павлиц Јелене, адвоката у Сомбору, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКАР НИКОЛА, рођен 05. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКИЋ ДЕЈАН, рођен 02. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јосимовић Мирјане, адвоката у Руми, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АСАНОВИЋ ДРАГАНА, рођена 25. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Салак Јоаким Јулијана, адвоката у Кули, дана 02. 12. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦАЛБЕРТ САБИНА, рођена 14. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хегедиш Жолта, адвоката у Чантавиру, дана 01. 12. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЛИЋ БРКИЋ ВЛАДИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 01. 2023. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Белић Бркић Даница, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРНАТ МИЉАН, адвокат у Зрењанину, са даном 31. 12. 2022. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Пернат Огњен Вид, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАНИН МИЛАН, адвокат у Бачкој Паланци, са даном 25. 11. 2022. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Панин Петар, адвокат у Деспотову, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ ЗОРКА, адвокат у Сомбору, са даном 30. 11. 2022. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Бурсаћ Горан, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Копривица Олега, адвоката у Панчеву, са даном 03. 12. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 11. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТИЋ БРАНКИЦА, адвокатски приправник у Футогу, на адвокатско приправничкој вежби код Перић Дамира, адвоката у Футогу, са даном 17. 11. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЧУДИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 09. 11. 2022. до 08. 11. 2023. године.

Вуковић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДОБРЊАЦ БОРИНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 18. 11. 2022. до 17. 11. 2023. године.

Мирчеа Царан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈАЋИМОВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 25. 11. 2022. до 13. 11. 2023. године.

Радин Нина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МЕЂЕШИ ФАРКАШ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Кули, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 28. 10. 2022. до 27. 10. 2023. године.

Салак Јоаким Јулијан, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛАНОВ ДУЊИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 12. 2022. до 02. 04. 2023. године.

Миланов Милана, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШПАНОВИЋ СОФИЈИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 11. 10. 2022. године.

Алфировић Слободан, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЧУДИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 09. 11. 2022. до 08. 11. 2023. године.

Вуковић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРУНИЋ СОЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 11. 2022. до 31. 10. 2023. године.

Лојпур Дејан, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је УШЈАК ДУЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са обављањем приправничке вежбе дана 21. 11. 2022. године.

УЗИМА СЕ на знање да је РАДИН НИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01.11.2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јаћимовић Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пајташев Милан, адвокат у Новом Саду свом личном имену додао средње слово ”T”.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Грубић Ивана, адвокат у Ченти, променила презиме које сада гласи Кулаузов.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Марков Тамара, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Марков Видрих.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кривокућа Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Милинковић.

Узима се на знање да је Петрешевић Михаило, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022. године, те да исту наставља код Влаховић Митра, адвоката у Новом Саду, дана 04. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је Недељковић Теодора, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Немчев Џинић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 11. 2022. године, те да исту наставља код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је Ушјак Дуња, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 21. 11. 2022. године, те да исту наставља код Недић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 22. 11. 2022. године.

Узима се на знање да су Никчевић Александра, Мрђен Маја, Ристић Александар и Богдановић Дејан адвокати у Новом Саду, приступили Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 10. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је Вуљај Кристина, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Жунић“ са седиштем у Новом Саду, Позоришни трг 7, дана 21. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је МОМЧИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Шид, Карађорђева 21, почев од 02. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ВУЉАЈ КРИСТИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а, почев од 21. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је ШКОРИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Соње Маринковић 11, стан 3, почев од 01. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Кули, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита бр. 250, стан бр. 1, почев од 15. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је ПАВКОВ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења бр. 91, почев од 01. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је РАОНИЋ СТРАХИЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића бр. 6/1, почев од 01. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је ПИЉА СОФИЈА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 2а, почев од 04. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је МАТИЈЕВИЋ ВОЈО, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Семзе бр. 9, почев од 02. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ВУКОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина бр. 6, почев од 15. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је ШУМОЊА МАТОВИНА ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина бр. 6, спрат 6, канцеларија бр. 604, почев од 14. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је РАКИТА КАТАРИНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевице Јовановића бр. 5, почев од 15. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија „АНЂЕЛКОВИЋ“ у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Темеринска бр. 37, спрат 1, стан 1, почев од 01. 11. 2022. године.