Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 02. 09. 2022. године

УХРИН НИНА, дипломирани правник, рођена 02. 08. 1994. године уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 41.

Брише се из Именика адвокатских приправника УХРИН НИНА, адвокатски приправник код Ухрин Јакаб Јасмине, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 09. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЈЕКИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 10. 02. 1992. године уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 1/1/3.

Брише се из Именика адвокатских приправника БЈЕКИЋ ЗОРАН, адвокатски приправник код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, са даном 08. 09. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КЕРЕКЕШ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 11. 06. 1990. године уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Вршачка 84.

Брише се из Именика адвокатских приправника КЕРЕКЕШ МИЛАН, адвокатски приправник код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 09. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРЧЕТА НАТАША, дипломирани правник, рођена 30. 10. 1987. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Костића 8/1.

МЕДУЊАНИН МАРКО, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1988. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Цвијића 56.

СТЈЕПАНОВИЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 05. 01. 1990. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранка Бајића 26/3/16.

КУЧЛАР САРА, дипломирани правник, рођена 01. 08. 1991. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Његошева 3.

ВУЈИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 11. 04. 1991. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Суботића 4/2/3.

БАЈИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 23. 02. 1990. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Миленка Грчића 4//3/14.

ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 25. 12. 1995. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 16/5/15.

ПЕТКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, дипломирани правник, рођен 31. 08. 1993. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 361/363, локал 4.

МЕСАРОШ ИЗАБЕЛА, дипломирани правник, рођена 09. 07. 1993. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 17.

ШКУНДРИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 23. 05. 1989. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Васе Пелагића 33.

УРОШЕВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 13. 09. 1985. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 101, стан 2.

МИЛАНОВИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 31. 08. 1991. године уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Ратарска 12/1/2.

ДРЉАЧА ДРАЖЕН, дипломирани правник, рођен 18. 07. 1988. године уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Батутова Нова 27.

ПЕРИШИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 05. 06. 1973. године уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Карађорђева 70.

РАНКОВ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 28. 10. 1970. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Васе Стајића 17.

РАДМАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 13. 01. 1994. године, уписује се 09. 09. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Данила Киша 40/4.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЉИЋ НЕВЕНА, рођена 16. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВИЋ БОЈАНА, рођена 08. 06. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВАНОВИЋ НЕДА, рођена 29. 07. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЋИНОВИЋ ТАМАРА, рођена 30. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ ТАМАРА, рођена 27. 11. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИН КАТИЦА, рођена 25. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРАНДИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 26. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ НЕМАЊА, рођен 02. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКЕВИЋ ЛАЗАР, рођен 16. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕФТИЋ МИЛАН, рођен 20. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРОВ НИКОЛА, рођен 17. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљеновић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОЛДО ИВАН, рођен 06. 11. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХИНИЋ АЛЕКСАНДАР САША, рођен 16. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКЕТИЋ ДРАГАНА, рођена 07. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маринковић Куљхави Зорице, адвоката у Старој Пазови, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИН ВУКАШИН, рођен 20. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Зорана, адвоката у Старој Пазови, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЊЕВИЋ ИНЕС, рођена 27. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Коњевић Драгана, адвоката у Сомбору, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КИКИЋ МИЛОШ, рођен 31. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Салак Јоаким Јулијана, адвоката у Кули, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФРАНЦУСКИ НИКОЛИНА, рођена 30. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 09. 09. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из чланства Посмртног фонда Адвокатске коморе Војводине СЛАДОЈЕВИЋ СТАНИМИРОВИЋ СИМОНИДА, бивши адвокат из Новог Сада са даном 14. 08. 2022. године, на лични захтев.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КНЕЖЕВИЋ ДАМЈАН, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 08. 2022. године на лични захтев.

Гагро Петар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 08. 2022. године на лични захтев.

Смиљанић Наташа, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НЕДЕЉКОВ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, са даном 02. 09. 2022. године на лични захтев.

Томић Немања, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУБОТИН НАТАША, адвокат у Новом Саду, са даном 02. 09. 2022. године на лични захтев.

Оберман Игор, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧАЛИЋ мср МИА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 07. 2022. године на лични захтев.

Марић Тијана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОЛИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 12. 08. 2022. године ради пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Ђеран Анка, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРСАЈКОВ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, са даном 13. 08. 2022. године услед смрти.

Врсајков Дејан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРТИНОВИЋ НЕДЕЉКО, адвокат у Панчеву, са даном 03. 07. 202. године услед смрти.

Левнајић Саша, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЉУБИЧИЋ ИВАН, адвокат у Сремској Митровици, са даном 12. 08. 2022. године ради заснивања радног односа.

Васиљевић Бранка, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОБУЋИНА ФИЛИПА СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Перовић Владимира, адвоката у Панчеву, са даном 01. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АНОЈЧИЋ КСЕНИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОВРАГОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШАВИЈА ГОРИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИКУЛИЋ ИВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРЈАНОВИЋ РАСТКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медурић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АВРАМОВИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИШАЦКИ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ристић Бојан, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАКСИЋ ДАМЈАН, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Хорват Ендреа, адвоката у Темерину, са даном 03. 07. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГЕЛО КАТАРИНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Видић Милице, адвоката у Сремској Митровици, са даном 05.07.2022. године.

Узима се на знање да КРАЉ ДУБРАВКИ, адвокатском приправнику, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, почев од 01. 08. 2022. године, док траје функција.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РИСТИЋ БОЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 01. 09. 2022. до 31. 08. 2023. године.

Ристић Драгослав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕСПОТОВИЋ ДУШАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 01. 08. 2022. године.

Кубуровић Даниела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕТИНСКИ КУЗМАНОВИЋ ДУЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 19. 08. 2022. године.

Етински Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТРОВИЋ МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 07. 06. 2022. године.

Гњатић Нада, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂОГО ЈОВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 23. 08. 2022. до 22. 08. 2023. године.

Мркшић Јасна, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 27. 06. 2022. до 26. 06. 2023. године.

Лазаревић Војин, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВАЛЕНТИК БЕГАНОВИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 06. 2022. до 10. 06. 2023. године.

Крстић Миљана, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Ковину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 07. 08. 2022. до 06. 08. 2023. године.

Петковић Љубомир, адвокат у Ковину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖИВАНОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 08. 2022. до 31. 07. 2023. године.

Павловић Маја, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТОПОЛСКИ маст. прав. МИЛИЦИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 13. 07. 2022. године.

Пандуровић Рајка, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИВАНЧИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 08. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јаковљевић Јасмина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 23. 07. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Смиљанић Наташа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЉАНОВИЋ ДУШАНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 16. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Миловић Мирјана, адвокат у Темерину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Латиновић Душанка, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Деспотовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Видић Александра, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Радић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Фрајић Маријана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Шерфезе.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Микеш Милена, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Микеш Грбић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шарњаи Андреа, адвокат у Сенти, променила презиме које сада гласи Шарњаи Ердељи.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сарић Тања, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Садрија.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Радојевић Драгана, адвокат у Панчеву, променила презиме које сада гласи Бугарић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Брњеварац Јована, адвокат у Панчеву, променила презиме које сада гласи Брњеварац Пешић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Марков Нина, адвокат у Зрењанину, променила презиме које сада гласи Петровић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Травица Никола, адвокат у Новом Саду стекао академски назив мастер правник.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Крстић Никола, адвокат у Новом Саду стекао академски назив доктор правних наука.

Узима се на знање да сe Љубичић Иван, адвокат у Сремској Митровици, разрешава дужности привременог заменика Матаруга Ане, адвоката у Сремској Митровици.

Матијашевић Ненад, адвокат у Сремској Митровици, одређује за привременог заменика , адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да се Шакић Анђелка, адвокат у Бачкој Тополи, разрешава дужности преузиматља канцеларије покојног Радић Александра, адвоката у Бачкој Тополи.

Мостарски Душан, адвокат у Бачкој Тополи, одређује за преузиматеља канцеларије покојног Радић Александра, адвоката у Бачкој Тополи.

Узима се на знање да је Мажић Мирјана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Емила Сомера, адвоката у Новом Саду, дана 22.08.2022. године, те да исту наставља код Ступар Горана, адвоката у Новом Саду, дана 23.08.2022. године.

Узима се на знање да је Остојић Невена, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Лазић Сања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 20.06.2022. године, те да исту наставља код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 21.06.2022. године.

Узима се на знање да је Кордић Теа, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 20.06.2022. године, те да исту наставља код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, дана 21.06.2022. године.

Узима се на знање да је Кујунџић Ђина, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 22.07.2022. године, те да исту наставља код Давчик Синише, адвоката у Суботици, дана 23.07.2022. године.

Узима се на знање да је Апић Мирослав, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јефић Борјане, адвоката у Новом Саду, дана 08.08.2022. године, те да исту наставља код Сињери Игора, адвоката у Новом Саду, дана 09.08.2022. године.

Узима се на знање да је Павловић Дамјан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Цупаћ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 20.07.2022. године, те да исту наставља код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 21.07.2022. године.

Узима се на знање да је Поповић Вук, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, дана 08.07.2022. године, те да исту наставља код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 11.07.2022. године.

Узима се на знање да је Којић Душан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године, те да исту наставља код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 31.08.2022. године.

Узима се на знање да је Драгановић Тимотијевић Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Драшковић Николина, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Петрешевић Михаило, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Радованац Свјетлана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Секуловић Стефан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 23.08.2022. године.

Узима се на знање да је Павловић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Луковић Марко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Зарић Предраг, адвокат у Новом Саду, иступио из Заједничке адвокатске канцеларије „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, дана 25. 08. 2022. године.

Узима се на знање да су Штрбац Милан, адвокат у Бачкој Паланци и Турк Борут, адвокат у Бачкој Паланци основали Заједничку адвокатску канцеларију “Штрбац и Турк” са седиштем у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 45, почев од 05. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ЗАВИШИЋ БОЖИДАР, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Бачко Градиште, Главна 7, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ВЕНЦЕЛ КРИСТИАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Стајићево, Тозе Марковића 35, почев од 11. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је ОРОС БАРНА СИЛВИЈА, адвокат у Куцури, преселила седиште адвокатске канцеларије у Кулу, Лењинова 18/1, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ПРОТИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Инђију, Краља Петра I 12/5 – ГАЛЕРИЈА, почев од 02. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је САНДИКИ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 27, почев од 01. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109, спарт II, стан 6, почев од 22. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је МЕДИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Ћопића 82Б, почев од 25. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ НЕДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 52, почев од 15. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је БАЈРАМОВИЋ ДИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 32, почев од 01. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је СЕКУЛИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Бајића 9Ђ, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је СРЂЕНОВИЋ БОШЊАКОВИЋ ЗВЈЕЗДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Михајловића 9, почев од 29. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је КОСАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 10, почев од 11. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је РАДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 45, стан 38, почев од 08. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ НЕДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 25, почев од 18. 07. 2022. године.

Узима се на знање да је КРИВОКУЋА БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 50, стан 3 почев од 15. 07. 2022. године.

Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Шиду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 15а, почев од 01. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је БУЛАТ МИЋО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 8Б, стан 7, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је СМИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 13, спрат 3, стан 30, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ОПАЧИЋ МИРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 63, локал 3, почев од 29. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је ЗАРИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Далматинска 36/14, почев од 25. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је ШТАЊО КАЛМАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109, спрат II, стан 6 почев од 22. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је МИКОВИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Огњена Вука 10 почев од 01. 07. 2022. године.

Узима се на знање да је ТРАВИЦА НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 8/I/2а, почев од 15. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је ВРСАЈКОВ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина 6, спрат V, канцеларија 504, почев од 01. 08. 2022. године.

Узима се на знање да је РАКОЧЕВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 50, стан 3, почев од 01. 07. 2022. године.

Узима се на знање да је ТУРК БОРУТ, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 45, почев од 05. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је МОМЧИЛОВИЋ СИНИША, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Золтана Чуке 22, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је Заједничкa адвокатскa канцеларија ”Гавриловић -Добановачки“ Нови Сад, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 8, спрат 1, стан 2а, почев од 10. 08. 2022. године.