Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 29. 04. 2021. године

ЖИВИН ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 01. 09. 1991. године уписује се 13. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3/2 локал 90.

МРЂА МИЛИЦА дипломирани правник, рођена 01. 08. 1989. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења 3.

ШКРБИЋ БРАНКА дипломирани правник, рођена 21. 02. 1981. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Блок 44, ламела Б, локал 4.

МИЛИНКОВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 31. 07. 1982. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Каменичка 7.

ЦВЕТАНОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 14. 01. 1987. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Бранка Радичевића 2.

ПАЈТАШЕВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 09. 09. 1970. године уписује се 29. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Нови Саду, Полгар Андраша 6/11.

МАРКОВ НИНА, дипломирани правник, рођена 20. 08. 1993. године уписује се 13. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Светозара Марковића 6, стан бр. 3.

БЕКУТ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 03. 07. 1993. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 2/11/109.

ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 02. 07. 1990. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 4/I, локал бр. 1.

СТЈЕПАНОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 14. 10. 1991. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 10.

ЈОВИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 22. 07. 1983. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 26, ПЦ „Лупус“, 2. спрат, локал 231.

МИЛОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 27. 10. 1992. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 32/3.

ГОЈАК СТАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 25. 08. 1992. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 10.

ДИМИТРОВ ЛЕОНА, дипломирани правник, рођена 08. 02. 1993. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Цвијића 9.

БАЈИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 12. 1989. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

БОГДАНОВИЋ РАДОМИР, дипломирани правник, рођен 23. 05. 1988. године уписује се 13. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Житишту, Славка Родића 15а.

БЕЛИЋ ВИОЛЕТА, дипломирани правник, рођена 07. 04. 1974. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Алибунару, Трг Слободе бб.

МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1995. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Славонска 13.

ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 22. 07. 1979. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Алеја Маршала Тита 16.

ГРУБИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 12. 05. 1990. године уписује се 13. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ченти, Косте Симиног 36.

КУЛИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 25. 12. 1987. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 165.

ВРШКА ОПАВСКИ ЈАРОСЛАВА, дипломирани правник, рођена 09. 06. 1985. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Владимира Хурбана 1.

ВАЛЕНТИК БЕГАНОВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 31. 10. 1993. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 35/65А.

РАДОЈЧИЋ ОГЊЕН, дипломирани правник, рођен 26. 06. 1994. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДОЈЧИЋ ОГЊЕН, адвокатски приправник код Амиџић Радивоја, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 05. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СМИЉАНИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 28. 04. 1994. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника СМИЉАНИЋ НАТАША, адвокатски приправник код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 05. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОРАЛИЈА СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 09. 08. 1993. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/III.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОРАЛИЈА СТРАХИЊА, адвокатски приправник код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 05. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕКИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 23. 04. 1993. године уписује се 14. 05. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мите Ружића 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕКИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 05. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЛИЧКОВИЋ МИЛОШ, рођен 08. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљуш Мирјане, адвоката у Руми, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРБИЋ МИЛАН, рођен 31. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пудар Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЛОВ КАТАРИНА, рођена 13. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕДАКОВИЋ МИЛОШ, рођен 27. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јефтић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЖИЋ МИРЈАНА, рођена 07. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУШАРА МАЈА, рођена 18. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАДИЈИН ПЕТАР, рођена 03. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРНОВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 18. 04. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миросављевић Стојановић Светлане, адвоката у Белој Цркви, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИЋ ТИЈАНА, рођена 01. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУТЕША МИХАЈЛО, рођен 29. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радишић Гутеша Весне адвоката у Зрењанину, дана 13. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АБАЗОВСКИ ЈЕЛЕНА, рођена 27. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Уроша, адвоката у Суботици, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРЕШЕВИЋ МИХАИЛО, рођен 11. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУБРОЈА ИГОР, рођен 04. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Товаришић Андреја, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАС ДАНИЛО, рођен 22. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Орлић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУКАРА АЊА, рођена 24. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 17. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУАЛИЋ НИКОЛА, рођен 11. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Александре, адвоката у Инђији, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ БРАНКИЦА, рођена 03. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић П. Дамира, адвоката у Футогу, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАКОВИЋ НЕВЕНА, рођена 11. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Шеврт Ане, адвоката у Инђији, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОКИЋ ЈОСИФ, рођен 31. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чокић Радослава, адвоката у Новом Бечеју, дана 13. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ ИРЕНА, рођена 10. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАУЕР ЕЛИЗАБЕТА, рођена 14. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бурсаћ Горана, адвоката у Сомбору, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 27. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ТИЈАНА, рођена 27. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мишков Хорват Дуње, адвоката у Бачкој Паланци, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВ АНА, рођена 24. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павлов Жарка, адвоката у Кањижи, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛУНОВИЋ ИРЕНА, рођена 08. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ МИЛИЦА, рођена 21. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАРАДИНАЦ МИЛОШ, рођен 20. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕГЕДИНАЦ МАЈА, рођена 06. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Глигорић Срђана, адвоката у Бечеју, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУШАРА ЈОВАНА, рођена 26. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРИШИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 17. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОШИЋ ВЕСНА, рођена 16. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кутањац Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРИФУНОВИЋ МАРИЈА, рођена 17. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Р. Милице, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОКОПИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 24. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић В. Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНОЈЧИЋ КСЕНИЈА, рођен 25. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОВРИЋ НИКОЛИНА, рођена 15. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Унковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСТИЋ МИЛИЦА, рођена 10. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Паповић Радослава, адвоката у Црвенки, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБА АДРИЈАН, рођен 15. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тубић Тодоран Маринеле, адвоката у Панчеву, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕНАД ДРАГАНА, рођена 28. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 13. 05. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСОЈЕВИЋ НЕМАЊА, рођена 27. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Марка, адвоката у Руменци, дана 14. 05. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИГИЋ М. ДУШАН, адвокат у Сомбору са даном 11. 04. 2020. године, услед смрти.

Матијевић Војо, адвокат у Сомбору поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДЕНДИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 03. 2021. године.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Срђан Сикимић, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЛАЧКОВ МАРТИНОВИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2021. године.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Стевановић Гордана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ОРЛОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду са даном 29. 04. 2021. године. на лични захтев.

Јоксимовић Александра, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈЕРЕМИЋ МАЛЕТАШКИ САНДРА, адвокат у Бечеју са даном 30. 04. 2021. године.

Силађи Миклош, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕРНАТ МАРГИТА адвокат у Новом Саду са даном 13. 09. 2020. године. услед смрти.

Томић Розалија, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАКОВЉЕВИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Милић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, са даном 30. 04. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРЧЕТА ДРАГАНА, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, са даном 06. 05. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВОВИЋ САРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 03. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАЧИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кљајић Горан, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 03. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БРСТИНА ДРАГАНИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 22. 03. 2021. године.

Михаљевић Срђан, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СУБОТИН НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 04. 2021. до 31. 03. 2022. године.

Оберман Игор, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАНДЕКА ДУЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 03. 2021. до 14. 03. 2022. године.

Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДРАПШИН РАЈИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Бечеју, наставила са радом дана 01. 04. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Драпшин Живана, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂАПА КРИСТИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 04. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Радосављевић Игор, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 04. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стојановић Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 04. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бајагић Нађа, адвокат у Врбасу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИТРОВИЋ КОВАЧЕВИЋ МИЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 12. 03. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Михајловић Јована, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТЕВАНОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 04. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИЛИЋ НИКОЛИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 27. 04. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЦВИЈИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са обављањем адвокатско приправничке вежбе дана 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да су Кнежевић Немања, Завишић Божидар, Алексић Нинослав, Мунћан Тамара и Матковић Петар адвокати у Новом Саду, приступилиЗаједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 15. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија „Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 29. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Весић Малина, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, дана 30. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Дозет Зорица, адвокатски приправник у Панчеву прекинула адвокатско приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Панчеву дана 16. 04. 2021. године, те да исту наставља код Милутиновић Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 19. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Ћирковић Горан, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 22. 04. 2021. године, те да исту наставља код, Кузман Сандре адвоката у Новом Саду, дана 23. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Чурлић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду дана 26. 04. 2021. године, те да исту наставља код Црнобарац Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Митић Павле, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Митић Сокола Јелене, адвоката у Беочину дана 19. 04. 2021. године, те да исту наставља код Попивода Бубања Дуње, адвоката у Новом Саду, дана 20. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Мандић Јасна, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пудар Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2021. године, те да исту наставља код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Оберкнежевић Спасоје, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 12. 04. 2021. године, те да исту наставља код Туцовић Д. Милане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Чолаковић Жељко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Томић Немање, адвоката у Новом Саду дана 05. 04. 2021. године, те да исту наставља код Простран Бранке, адвоката у Новом Саду, дана 06. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Станарчевић Вукашин, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 12. 04. 2021. године, те да исту наставља код Дронић Мире, адвоката у Новом Саду, дана 13. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Кашиковић Сандра, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 12. 04. 2021. године, те да исту наставља код Дронић Мире, адвоката у Новом Саду, дана 13. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Бардак Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Петков Стевана, адвоката у Новом Саду дана 13. 04. 2021. године, те да исту наставља код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Ковачевић Вукашин, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину дана 07. 04. 2021. године, те да исту наставља код Стојименевског Марка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Драгишић Невена, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 14. 04. 2021. године, те да исту наставља код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 15. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Станковић Милан, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду дана 08. 04. 2021. године, те да исту наставља код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Пејић Александар, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Лаловић Сање, адвоката у Новом Саду дана 31. 03. 2021. године, те да исту наставља код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Ненадић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 31. 03. 2021. године, те да исту наставља код Бијелица Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Стефановић Александра, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду дана 05. 04. 2021. године, те да исту наставља код Зекић Јолдић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 06. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Андрић Драгана, адвокатски приправник у Суботици, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Рвовић Раде, адвоката у Суботици, дана 01. 04. 2021. године, те да исту наставља код Анђелић Б. Даринке, адвоката у Чантавиру, дана 01. 04. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Гњатић Наде, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Баста Нине, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Рајковић Тијане, адвокатског приправника у Петроварадину, на адвокатско приправничкој вежби код Трифковић Ненада, адвоката у Петроварадину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Шавија Милоша, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ђурић Луке, адвокатског приправника у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурић Биљане, адвоката у Старој Пазови за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Месарош Изабеле, адвокатског приправника у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Поповић Наташе, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Перески Славка, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Арађански Лазара, адвокатског приправника у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Станков Јована, адвоката у Зрењанину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 05. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Стокић Владимира, адвокатског приправника у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Стокић Милоша, адвоката у Руми за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 05. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Станишић Љубице, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 31. 05. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Белош Николе, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Капун Драгана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 05. 2022. године.

Ставља се ван снаге решење Управног одбора АК Војводине број 19-32/21 од 26. 03. 2021. године којим се брише из Именика адвокатских приправника Борић Борнa, адвокатски приправник код Анђелић Даринке, адвоката у Чантавиру.

УСВАЈА СЕ молба Борић Борне, адвокатског приправника у Чантавиру, на адвокатско приправничкој вежби код Анђелић Даринке, адвоката у Чантавиру, за продужење адвокатско приправничке вежбе за годину дана, закључно са 12. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ЛЕРО Ж. АЉОША, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Инђију, Блок 44, ламела А, локал 5, почев од 05. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је СТАНИЋ ЈОВАНА, адвокат у Зрењанину, преселила седиште адвокатске канцеларије у Сремску Митровицу, Краља Петра I broj 1, почев од 26. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ВЕСИЋ МАЛИНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Темерин, Кошут Лајоша 26, почев од 26. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА АЛЕКСАНДРА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 12, галерија 4 и 5, почев од 02. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА ДРАГАН, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 12, галерија 4 и 5, почев од 02. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА МР НИКОЛА, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 12, галерија 4 и 5 , почев од 02. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ЂАПА КРИСТИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32, стан 5, почев од 16. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ПЕТКОВ БРАНКА, адвокат у Сремској Каменици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 51, почев од 20. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ВУЈОВИЋ МИРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 17/1, стан 3, почев од 29. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ГУЊИЋ ИВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 7, почев од 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је САВОВИЋ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадског сајма 52, почев од 12. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је КОВАЧ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је КОЈИЋ ДАЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу 1300 Каплара 18/17, почев од 09. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ТОХОЉЕВИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 3, почев од 12. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 24, стан 22, почев од 15. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЋ МИЛОВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадског сајма 52, почев од 20. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је СТОЈШИЋ СТЕФАН, адвокат у Ковину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг ослобођења бб, почев од 19. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је КАРАЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 28, трећи спрат, локал бр. 24, почев од 01. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ ФИЛИП, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 28, трећи спрат, локал бр. 24, почев од 01. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је ГОЛУБОВИЋ Ђ. МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 28, трећи спрат, локал бр. 24, почев од 01. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је МИЉАНИЋ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 28, трећи спрат, локал бр. 24, почев од 01. 05. 2021. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41б, почев од 27. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВСКИ МЛАДЕН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41б, почев од 27. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је СТЕВАНОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светислава Ивана Петровића 4, стан 3, почев од 17. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ТРАВИЦА НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41б, почев од 27. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ГОЈКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41б, спрат 1, стан 3, почев од 27. 04. 2021. године.