admin

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 29. 06. 2016. године

АНТОЛИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 17. 07. 1988. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, др Илије Ђуричића 2а. Брише се из Именика адвокатских приправника АНТОЛИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУЛИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 19. 04. 1985. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Брановачког 6а/I.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЛИЋ СРЂАН, адвокатски приправник код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВИЧИЋ САША, дипломирани правник, рођен 22. 11. 1987. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца 12.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОВИЧИЋ САША, адвокатски приправник код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАБОВИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођен 25. 12. 1983. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Костића 11/2.
Брише се из Именика адвокатских приправника БАБОВИЋ ИГОР, адвокатски приправник код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЉЕШИЋ АНДРЕЈ, дипломирани правник, рођен 27. 09. 1989. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачу, Добровољачка 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЉЕШИЋ АНДРЕЈ, адвокатски приправник код Зарупски Ромеа, адвоката у Бачу, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЋЕТОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, дипломирани правник, рођен 02. 04. 1987. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 49/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЋЕТОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокатски приправник код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СПАЈИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 09. 05. 1989. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 142.
Брише се из Именика адвокатских приправника СПАЈИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник код Спајић Србислава, адвоката у Руми, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЈИЋ ЈАСМИНА, дипломирани правник, рођена 02. 06. 1987. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈИЋ ЈАСМИНА, адвокатски приправник код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БОЈИЋ ВАЊА, дипломирани правник, рођен 18. 10. 1987. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 1/а, стан 20

.
РАДОСАВЉЕВИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођен 09. 11. 1986. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 31/2, стан 3.

СИМИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 19. 09. 1988. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Позоришни трг 7.

НЕМЧЕВ ЏИНИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 17. 04. 1989. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникара 5/VI, стан 22.

БАНИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 30. 11. 1987. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краља Александра 6.

ЧЕРОВИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 05. 05. 1986. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Текелијина 22/I, стан 3.

ЛАЗАРЕВИЋ НИНА, дипломирани правник, рођена 03. 12. 1988. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Косовска 24, локал 2.

ДУРЕКОВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 28. 12. 1984. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 27/12/III.

ЧЕМАН ЛИДИА, дипломирани правник, рођена 21. 07. 1979. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 4.

КНЕЖЕВИЋ БОШКО, дипломирани правник, рођен 19. 04. 1987. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Јована Дучића 41, стан 21.

ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 18. 01. 1984. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачком Јарку, Вука Караџића 4.

ТРНИНИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 04. 02. 1989. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Николе Тесле 54.

ДЕБЕЉАЧКИ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 21. 08. 1982. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матка Вуковића 8.

БАРЧИЋ ЈАСМИНА-ТАТЈАНА, дипломирани правник, рођена 23. 01. 1984. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Јеврема Видића 8/1.

МИЉАНИЋ ЉУБИША, дипломирани правник, рођен 24. 08. 1987. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 13.

МАЦАНОВИЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 15. 08. 1989. године уписује се 04. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 10/3.

БОСИЉ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 24. 08. 1987. године уписује се 11. 07. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 21.БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КУБИЊЕЦ др ЈАНКО, адвокат у Новом Саду са даном 25. 05. 2016. године, услед смрти.
Вег др Енике, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАРДАШ ДУШКО, адвокат у Сремској Митровици са даном 28. 05. 2016. године, услед смрти.

Рољић Јово, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НАЂАЛИН ОЛИВЕРА, адвокат у Војвода Степи са даном 10. 06. 2016. године, на лични захтев.
Именовани адвокат задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Милошевић Милица, адвокат у Војвода Степи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ ДРАГОСЛАВ, адвокат у Вршцу са даном 09. 06. 2016. године, због заснивања радног односа.

Алексић Мирјана, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛУТИНОВИЋ ДАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧОЛИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 06. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАНТИЋ ЉУБИЦА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Сретеновић Славице, адвоката у Сремској Митровици, са даном 30. 06. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СОЛАР ИЛИЈАНА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Вујовић Драгана, адвоката у Старој Пазови, са даном 29. 06. 2016. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈАЊИЋ МИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 30. 05. 2016. до 29. 05. 2017. године.

Ђуран Милић Емина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СОМБОРАЦ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 23. 05. 2016. године.

Гостовић Сомборац Драгица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУКИЋ НИКОЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 10. 06. 2016. године.
Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАЛИЋ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, почев од 20. 06. 2016. године, док траје ова функција.
Мишчевић Војислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да је ЧУДИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 07. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.
Ђуран Милић Емина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да ће ФИЛИПОВИЋ МИЛЕНКО, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 04. 09. 2016. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију председника општине Сремски Карловци.
Савић Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да ће ЖИВКОВ МИЛУЦУ, адвокат у Вршцу, наставити са радом дана 18. 08. 2016. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију секретара скупштине Града Вршца.
Љаљић Марија, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да ће МАГЛАИ ЈЕНЕ, адвокат у Бајмоку, наставити са радом дана 24. 06. 2016. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију градоначеника Града Суботице.
Ердељи Тонковић Ана, адвокат у Бајмоку, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да ће ЛЕВНАЈИЋ САША, адвокат у Панчеву, наставити са радом дана 15. 07. 2016. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију заменика градоначелника Града Панчева.
Василије Милош, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да је ЂУРИЋ МИРОСЛАВ, адвокатски приправник у Сремској Каменици, наставио са адвокатско приправничком вежбом дана 01. 07. 2016. године, након што му је привремено било престало право на обављање вежбе.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђукић Николија, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Илић.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Цвејанов Марија, адвокат у Зрењанину, променила презиме, које сада гласи Балош.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кнежевић мр Сима, адвокат у Новом Саду стекао научни степен доктора правних наука.
Узима се на знање да је ФИЛАГИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 07. 06. 2016. године, те да исту наставља код Ђуран Милић Емине, адвоката у Новом Саду, дана 08. 06. 2016. године.
Узима се на знање да је ПИНТЕР КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду дана 25. 05. 2016. године, те да исту наставља код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 26. 05. 2016. године.
Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Сремској Митровици, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кардаш Душка, адвоката у Сремској Митровици дана 28. 05. 2016. године, те да исту наставља код Комленац Влајка, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 05. 2016. године.
Узима се на знање да је ДАШИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Отокара Кершованија 14а, почев од 01. 07. 2016. године.
Узима се на знање да је ВАСИЛИЈЕ МИЛОШ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 1, почев од 10. 06. 2016. године.
Узима се на знање да је МЕИЋ С. АЛЕКСАНДАР, адвокат у Ечки, преселио седиште адвокатске канцеларије у Зрењанин, Насеље бригадира Ристића 2/19, почев од 20. 06. 2016. године.