admin

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA održane 25. 03. 2016. godine

LAGUNDŽIN NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 15. 09. 1987. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Branimira Ćosića 19, stan 16.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LAGUNDžIN NEMANJA, advokatski pripravnik kod Kralj Biljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 03. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

STANISAVLJEVIĆ NINA, diplomirani pravnik, rođena 08. 11. 1984. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika STANISAVLJEVIĆ NINA, advokatski pripravnik kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 03. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PAPIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 02. 04. 1988. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 7.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PAPIĆ BOJAN, advokatski pripravnik kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 03. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BERAK DEANA, diplomirani pravnik, rođena 14. 06. 1989. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Stevice Jovanovića 1a.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BERAK DEANA, advokatski pripravnik kod Darijević Vićentija, advokata u Zrenjaninu, sa danom 24. 03. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PAĆI MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 07. 06. 1985. godine upisuje se 29. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Temerinska 89.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PAĆI MARIJA, advokatski pripravnik kod Selaković Strahinje, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 03. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ZUROVAC DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 02. 1982. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 44/1.

GUDURIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 13. 04. 1950. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6.

PAROŠKI JELENA, diplomirani pravnik, rođena 04. 04. 1989. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kralja Aleksandra 6.

VUJADIN JELENA, diplomirani pravnik, rođena 19. 03. 1989. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 82/III.

KOVAČEVIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 10. 04. 1987. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 3, stan 20.

PETKOVIĆ SLOBODAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 03. 1961. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Novosadska 2, lokal 37.

MIKUŠ NORBERT, diplomirani pravnik, rođen 17. 07. 1984. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Molu, Jugoslovenske narodne armije 55.

KOVAČEVIĆ MARIJANA, diplomirani pravnik, rođena 30. 06. 1976. godine upisuje se 25. 03. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 10/2-prizemlje.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FAT NATAŠA, rođena 04. 05. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ NEDA, rođena 11. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VLADISAVLJEVIĆ SARA, rođena 21. 04. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Poljački Milana, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DABIĆ ALEKSANDRA, rođena 16. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pekić Marka, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ OLIVERA, rođena 11. 06. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Garabandić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZUKIĆ MILICA MINJA, rođena 17. 05. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ADžIĆ SANJA, rođena 29. 08. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Keserić Siniše, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HREČUK JELENA, rođena 21. 03. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BARANOV ALJOŠA, rođen 31. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RELJIN ALEKSANDAR, rođen 11. 05. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rajačić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOPRIVICA DRAGAN, rođen 10. 01. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUDRAG ZORAN, rođen 12. 05. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Apro Ljubomira, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IVANOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 23. 03. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bednarik Snežane, advokata u Novom Sadu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DUBAJIĆ DEJAN, rođen 01. 09. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika mr Nikole, advokata u Inđiji, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CARAN LEON, rođen 07. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Josipa, advokata u Banatskom Karlovcu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FRIDRIH KARLO, rođen 22. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vučković Marije, advokata u Somboru, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CRNJANSKI GABRIELA, rođena 16. 06. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurčok Miloslava, advokata u Zrenjaninu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAILOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 06. 04. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu, dana 29. 03. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TEPIĆ IVANKA, advokat u Novom Sadu sa danom 20. 03. 2016. godine, na lični zahtev.

Tepić Ivana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SOMER VIŠNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Žikić Ljubice, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 02. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐILAS DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PEJIĆ ROMANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐUKIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 22. 02. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILOSAVLJEVIĆ IRENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 12. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MULIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Grbović Miljana, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 02. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOZOMORA NATAŠA, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kozomora Nikole, advokata u Temerinu, sa danom 20. 02. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KARANOVIĆ BOSILJKA, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karanović Anđe, advokata u Bačkoj Palanci, sa danom 11. 12. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SELAK TANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 18. 03. 2016. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da STEVANOVIĆ GORDANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 07. 02. 2016. godine.

Simić Danijela, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PEJIĆ JOVANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 22. 02. 2016. do 20. 02. 2017. godine.

Matić Davor, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARJANOVIĆ SVETLANI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 22. 02. 2016. do 22. 02. 2018. godine.

Mićović Milorad, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ZDRAVKOVIĆ IVANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 23. 03. 2016. do 22. 03. 2017. godine.

Antić Živka, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da DUDIĆ MARIJANI, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 25. 02. 2016. do 24. 02. 2017. godine.

Manić mr Branislav, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ETINSKI KUZMANOVIĆ DUNJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 07. 03. 2016. godine.

Etinski Biljana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SUNAJKO MARIJANI, advokatu u Sremskoj Kamenici, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 22. 02. 2016. do 06. 02. 2017. godine.

Lazarević Slađana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PEROVIĆ SVETLANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 21. 03. 2016. do 20. 03. 2017. godine.

Tašić Svetlana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KRSTIĆ DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljenja na funkciju zamenika načelnika opštinske uprave opštine Pećinci, počev od 12. 02. 2016. godine, dok traje ova funkcija.

Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KRSTIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 11. 02. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog imenovanja na javnu funkciju.

Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STEVANOVIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 07. 02. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

Simić Danijela, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je JOVANOVIĆ ČUPIĆ VANJA, advokat u Sremskoj Mitrovici, nastavila sa radom dana 15. 02. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

Čupić Maljković Sanja, advokat u Sremskoj Mitrovici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GLAVAŠKI SVETLANA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom dana 01. 03. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

Nešić Radomir, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠTAJNER JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, nastavila sa advokatsko pripravničkom vežbom dana 06. 03. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje vežbe zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

UZIMA SE na znanje da je MEDIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Somboru, nastavila sa advokatsko pripravničkom vežbom dana 01. 03. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje vežbe zbog porodiljskog odsustva i nege deteta.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Radulović Ljubica, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Brkić.

Uzima se na znanje da je MIJATOV NENAD, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Dimitrijević Miodraga, advokata u Zrenjaninu dana 04. 03. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Popov Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 05. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIČIĆ BORIS, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 29. 02. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Golubović Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ SINIŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Karanović Milice, advokata u Novom Sadu dana 01. 03. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Grbić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 02. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 19. 02. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Pantić Pilja Biljane, advokata u Novom Sadu, dana 20. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu dana 31. 03. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Botić Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 01. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je ŠUVAKOV DUNJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu dana 18. 03. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Boban Petra, advokata u Novom Sadu, dana 19. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je BOŠNJAKOVIĆ MLADENKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 21. 03. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu, dana 22. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je MARINKOVIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vučković Vuka, advokata u Novom Sadu dana 23. 03. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Vučković Žarka, advokata u Novom Sadu, dana 24. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je Lazarević Slađana, advokat u Novom Sadu, istupila iz „Zajedničke advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, sa danom 29. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je Vilotić Jelena, advokat u Novom Sadu, istupila iz „Zajedničke advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, sa danom 29. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ GORDANA, advokat u Petrovaradinu, preselila sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Maksima Gorkog 19/prizemlje, stan 1, počev od 10. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ JOVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu dr Laze Stanojevića 3/I/3, počev od 22. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je PAJOVIĆ KUTUZOV TIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 137, počev od 23. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIN JELENA, advokat u Žablju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Nikole 40, počev od 01. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je GLAVAŠEVIĆ NIKOLA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Dimitija 19, počev od 18. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je KOSANOVIĆ NIKOLA, advokat u Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 1, počev od 01. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je KOJADINOVIĆ MILE, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Brigadira Ristića 20, lokal 15, počev od 02. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je BEGENIŠIĆ LAZAR, advokat u Inđiji, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra I 16, počev od 01. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ MILAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Branislava Nušića 3/I, stan 8, počev od 01. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je VILOTIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 29. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je LAZAREVIĆ SLAĐANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 29. 02. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar cara Lazara 57, počev od 09. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je SVILAR SANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu dr Jovana Đorđevića 6, počev od 01. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je DIMITRIJEVIĆ GAVRA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6/II ½ , stan 23, počev od 22. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOV MIROSLAV, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 27, počev od 21. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je DžELETOVIĆ ŠERBEČIĆ OLGA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg cara Jovana Nenada 6/10, počev od 16. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je JOKIĆ MARKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6/II ½, stan 23, počev od 25. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je BAČVANSKI BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dositejeva 9, stan 1, počev od 30. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je odlukom Skupštine Grada Zrenjanina promenjen naziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije PIPERSKI MILOŠA, advokata u Zrenjaninu, tako da ono sada glasi: Zrenjanin, Trg dr Zorana Đinđića bb.