admin

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA održane 22. 04. 2016. godine

BIJELICA BOGDANA, diplomirani pravnik, rođena 31. 05. 1989. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 19/9a.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BIJELICA BOGDANA, advokatski pripravnik kod Bijelica Bogdana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 04. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PERIĆ MARINA, diplomirani pravnik, rođena 27. 01. 1989. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6/IV, stan 32.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PERIĆ MARINA, advokatski pripravnik kod Šokić Stamenković Dušanke, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 04. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MUNIŽABA RADOMIR, diplomirani pravnik, rođen 16. 10. 1989. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jevrejska 13.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MUNIŽABA RADOMIR, advokatski pripravnik kod Munižaba Branka, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 04. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MIHALJEVIĆ SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 12. 1984. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Svetosavska 7.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIHALJEVIĆ SRĐAN, advokatski pripravnik kod Stanić Dejana, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 26. 04. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

AĆIMOVIĆ SLAVKO, diplomirani pravnik, rođen 05. 09. 1983. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Novosadska 2, TC Sloboda.

VUJANOV BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 06. 1987. godine upisuje se 28. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2/8.

CVETKOVIĆ DIJANA, diplomirani pravnik, rođena 24. 01. 1987. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Matije Korvina 17.

MRĐENOVIĆ MONIKA, diplomirani pravnik, rođena 18. 10. 1984. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra I 62.

VIŠEKRUNA BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 13. 04. 1981. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Slovenski trg bb.

ORLIĆ BOŠKO, diplomirani pravnik, rođen 29. 10. 1974. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 19, stan 1.

TRIVUNOVIĆ BOŠKO, diplomirani pravnik, rođen 12. 11. 1989. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Futogu, Cara Lazara 51.

MIKULIĆ DARIJAN, diplomirani pravnik, rođen 08. 11. 1985. godine upisuje se 27. 04. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Gustava Krkleca 14.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČEGAR JOVANA, rođena 18. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MOČEVIĆ SVJETLANA, rođena 14. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Milenka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADMILOVIĆ MILICA, rođena 16. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đorđević dr Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAJINOV PREDRAG, rođen 23. 11. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zdjelar Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEDELJKOVIĆ STEFAN, rođen 17. 02. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lončarević Dragoljuba, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAŠIĆ BORIS, rođen 21. 05. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dašić Dragana, advokata u Subotici, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAVRILOVIĆ KRISTINA, rođena 14. 10. 1975. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURIĆ MAJA, rođena 27. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sokić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMIĆ MAKSIM, rođen 18. 10. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rudić Vidoslava, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRUJIĆ BOJAN, rođen 14. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ MILOŠ, rođen 17. 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOROŠ ALEKSANDAR, rođen 21. 03. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Žilić Boška, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BABIĆ ANDREJ, rođen 21. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Grbić Mladena, advokata u Rumi, dana 26. 04. 2016. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JARKOVAČKI DRAGOSLAV, advokat u Pančevu sa danom 30. 04. 2016. godine, radi penzionisanja.

Imenovani advokat zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine. Jarkovački Miletić Ivana, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RAKITOVAN ROMULUS, advokat u Vršcu sa danom 20. 04. 2016. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.

Imenovani advokat zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine. Jeftić Miodrag, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐORĐEVIĆ JELENA, advokat u Vršcu sa danom 18. 04. 2016. godine, na lični zahtev.

Drega Vasilije, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RADIŠIĆ DUŠKO, advokat u Somboru sa danom 18. 03. 2016. godine, usled smrti.

Krstić Dejan, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BJEKIĆ NADA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Bjekić mr Zore, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GAVRIĆ VANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 04. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TIMOTIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mudrinić Maje, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ALEKSIĆ DIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vlajković Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 04. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VASILJEVIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kristijan Jožefa, advokata u Temerinu, sa danom 01. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KONDIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kristijan Jožefa, advokata u Temerinu, sa danom 01. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRAVARUŠIĆ SRĐAN, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stankov Jovana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 28. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJANOVSKI VESELIN, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stankov Jovana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 28. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĆEŠIĆ ZORANA, advokatski pripravnik u Kikindi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tubin Zdravka, advokata u Kikindi, sa danom 12. 04. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DORONJSKI TIJANA, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Čelić Tatjane, advokata u Rumi, sa danom 08. 04. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LJUBIŠIĆ NINA, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jovanović Zorana, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 31. 03. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Beloj Crkvi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mirosavljević Stojanović Svetlane, advokata u Beloj Crkvi, sa danom 31. 03. 2016. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da STAJIĆ TANJGA BRANISLAVI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 21. 03. 2016. do 20. 03. 2017. godine.

Kozomara Milana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MATIĆ BILJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 05. 04. 2016. do 04. 04. 2017. godine.

Perić Miroslava, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SIMOVIĆ DATUKAŠVILI NATAŠI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 05. 04. 2016. do 04. 04. 2017. godine.

Žigić Vedrana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ILIĆ MIRJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 18. 04. 2016. do 17. 04. 2017. godine.

Stanisavljević Nina, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da CVEJIĆ SANDRI, advokatskom pripravniku u Subotici, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog bolovanja, od 07. 03. 2016. do 31. 05. 2016. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Rosić Ivana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Babović.

Uzima se na znanje da je ZARIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Selaković Strahinje, advokata u Novom Sadu dana 29. 03. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Dimitrijević Gavre, advokata u Novom Sadu, dana 30. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je PANTELIĆ BOGDAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 13. 04. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Malešević Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 14. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je OZER LASLO GERGELJ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu dana 08. 04. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Agošton Lasla, advokata u Novom Sadu, dana 09. 04. 2016. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Lugonja Jelene, advokatskog pripravnika u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Popović Zorana, advokata u Zrenjaninu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 01. 03. 2017. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Gardinovački Dušana, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ševo Nade, advokata u Novom Sadu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 29. 03. 2017. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Krkljuš Ivana, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Krkljuš Milorada, advokata u Novom Sadu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 29. 03. 2017. godine.

Uzima se na znanje da je Stanisavljević Nina, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 29. 03. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je SORO MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Petrovaradin, Dunavske divizije 2, počev od 01. 05. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je BARIŠIĆ MARIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2b, počev od 15. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je KUZMANOVIĆ ZORANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg mladenaca 4, počev od 04. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je LAGUNDŽIN NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Narodnih heroja 5, počev od 01. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je JAPRANIN KLARIĆ RADOVANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4a, počev od 01. 04. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je STOILJKOVSKI VLADIMIR, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Aleksandra I Karađorđevića 27, počev od 15. 03. 2016. godine.