admin

SAOPŠTENJA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA održane 22. 01. 2016. godine

BLAGOJEV BRANKA, diplomirani pravnik, rođena 07. 11. 1986. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BLAGOJEV BRANKA, advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 21. 01. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VREĆA IGOR, diplomirani pravnik, rođen 16. 02. 1989. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ignjata Pavlasa 2-4.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VREĆA IGOR, advokatski pripravnik kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, sa danom 21. 01. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

STREHOVSKI JANKO, diplomirani pravnik, rođen 03. 08. 1988. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Danila Kiša 15, stan 14.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika STREHOVSKI JANKO, advokatski pripravnik kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, sa danom 21. 01. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILJUŠ SLAVIŠA, diplomirani pravnik, rođen 05. 11. 1985. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Kralja Petra Prvog 10.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILJUŠ SLAVIŠA, advokatski pripravnik kod Jasika mr Nikole, advokata u Inđiji, sa danom 21. 01. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ĐURĐEVIĆ SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 29. 03. 1988. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Žitištu, Pupinova 4.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ĐURĐEVIĆ SRĐAN, advokatski pripravnik kod Karadarević Sanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 21. 01. 2016. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VUČENIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 23. 01. 1987. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 50.

DORIĆ MILINA, diplomirani pravnik, rođena 31. 07. 1988. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Slobodana Jovanovića 35.

BARIŠIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 24. 04. 1986. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 56.

MOMIROSKA TATJANA, diplomirani pravnik, rođena 22. 08. 1978. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 26.

BUIŠA MARKO, diplomirani pravnik, rođen 17. 07. 1986. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 46, lokal 3.

JOVANOVIĆ KATARINA, diplomirani pravnik, rođena 16. 05. 1988. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Arsenija Čarnojevića 10.

MUDRENIĆ DIMITRIJE, diplomirani pravnik, rođen 29. 08. 1987. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 176/I, lokal 33.

MARIČIĆ MIODRAG, diplomirani pravnik, rođen 06. 12. 1983. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, JNA 148.

ZARIJA ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 02. 02. 1988. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Žarka Zrenjanina 24.

ŽIVKOVIĆ NENAD, diplomirani pravnik, rođen 09. 02. 1981. godine upisuje se 22. 01. 2016. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Petra Kočića 13.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LAKIĆEVIĆ VUKSAN, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2015. godine, na lični zahtev.

Lakićević Šili Jelena, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GOVEDARICA SLOBODAN, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2015. godine, na lični zahtev.

Trifković Nenad, advokat u Petrovaradinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRUJIĆ SANJA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 12. 2015. godine, na lični zahtev.

Vorgić Aleksandar, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BORĐOŠKI KAĆANSKI JELISAVETA, advokat u Novom Sadu sa danom 01. 01. 2016. godine, radi penzionisanja.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine. Kaćanski Boško, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČEGAR DUŠAN, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 15. 12. 2015. godine, usled smrti. Čegar Miloš, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KNEŽEVIĆ TIHOMIR, advokat u Vršcu sa danom 31. 12. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.

Đurđević Ilija, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SIMIĆ SLAVENKO, advokat u Beloj Crkvi sa danom 31. 12. 2015. godine, zbog penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine. Simić Dragan, advokat u Beloj Crkvi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIKAŠINOVIĆ DARKO, advokat u Novom Sadu sa danom 20. 01. 2016. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine. Milaš Milica, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MILEKIĆ MICA, advokat u Čelarevu sa danom 31. 12. 2015. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine. Kostrešević Vladenka, advokat u Kovilju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NIKOLIĆ BOŠKOVIĆ TIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, sa danom 15. 12. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MIĆIĆ LJILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 29. 11. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAŠIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 12. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KOMLENOVIĆ NINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gojković Aleksandre, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 01. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RATNIK KAROLINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 12. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine POLJAK MIRJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 12. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VESIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karanović Milice, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 01. 2016. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRSTONOŠIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Živkov Dimitrija, advokata u Kikindi, sa danom 21. 12. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MIOK DARKO, advokatski pripravnik u Vršcu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Knežević Tihomira, advokata u Vršcu, sa danom 31. 12. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da PAJOVIĆ LJILJAK ITANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 19. 12. 2015. godine do 17. 12. 2016. godine.

Pajović Kutuzov Tijana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da JEVTIĆ MARIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 14. 12. 2015. godine.

Jevtić Bojan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TOJIĆ SRETENOVIĆ VERICI, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva, počev od 12. 12. 2015. godine.

Sretenović Slavica, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PROKIĆ MIRJANI, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2016. godine.

Gogić Aleksandra, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da DUDIĆ MARIJANI, advokatu u Pančevu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva počev od 02. 01. 2016. godine.

Manić mr Branislav, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da HODžIĆ ILIJANI, advokatskom pripravniku u Bačkoj Topoli, privremeno prestaje pravo na obavljanje pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 01. 01. 2016. godine do 30. 12. 2016. godine.

UZIMA SE na znanje da je TOMIN JELENA, advokat u Žablju, nastavila sa radom dana 19. 12. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

Romić Ivana, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BOŽIĆ MAJDA, advokat u Bačkoj Topoli, nastavila sa radom dana 15. 01. 2016. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

Hodžić Ahmet, advokat u Bačkoj Topoli, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Tojić Verica, advokat u Sremskoj Mitrovici, promenila prezime, koje sada glasi Tojić Sretenović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Bajović Savica, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Jovanović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Dalčeković Ilijana, advokatski pripravnik u Bačkoj Topoli, promenila prezime koje sada glasi Hodžić.

Uzima se na znanje da je PAJOVIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stajić Branislave, advokata u Novom Sadu dana 11. 12. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 12. 12. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je STOJAČIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu dana 31. 12. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 01. 01. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je VREĆA IGOR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu dana 31. 12. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Lakićević Šili Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 01. 01. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je GAĆEŠA MARTA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Suvačar Sande, advokata u Novom Sadu dana 31. 12. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Horovic Vavić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, dana 01. 01. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je AŠĆERIĆ SLAVICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Karadarević Gorana, advokata u Novom Sadu dana 05. 01. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Mudrinić Maje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 01. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je ANDRIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mikašinović Darka, advokata u Novom Sadu dana 20. 01. 2016. godine, te da istu nastavlja kod Milaš Milice, advokata u Novom Sadu, dana 21. 01. 2016. godine.

Uzima se na znanje da su Vesić Malina i Josić Zdravko, advokati u Novom Sadu, pristupili Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 21. 12. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je JASIKA mr NIKOLA, advokat u Staroj Pazovi, preselio sedište advokatske kancelarije u Inđiju, Kralja Petra Prvog 10, počev od 01. 01. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je NOVAK PETAR, advokat u Gospođincima, preselio sedište advokatske kancelarije u Temerin, Novosadska 383, počev od 01. 01. 2016. godine.

Uzima se na znanje da je ČUBRILO MIODRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 19, počev od 06. 12. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ČABARKAPA MILICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Aleksandra 14, stan 24, počev od 22. 12. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MIHAJLOVIĆ BILJANA, advokat u Somboru, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Čitaonička 26, počev od 01. 12. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BAROŠ BORISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 28, stan 2, počev od 15. 01. 2016. godine.