Uroš Pajić

Саопштења са седнице управног одбора одржане 03. 02. 2023. године

ДЕЛИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођена 30. 11. 1993. године уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 92.

Брише се из Именика адвокатских приправника ДЕЛИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 02. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ШКОРИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 10.11. 1987. године, уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Солунска 13.

            ПУШКАРЕВИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 31. 10. 1990. године, уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 30/5.

            СОЛАРЕВИЋ САНДРА, дипломирани правник, рођена 18. 07. 1994. године, уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 22.

            ШТИМАЦ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 04. 03. 1990. године, уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Димитрија Туцовића 11.

            ЈОВАНОВ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 04. 02. 1988. године, уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Светозара Милетића 89Д/1.

            ТОМИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођен 15. 04. 1994. године уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Новосадска 37.

            РАДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 02. 02. 1983. године, уписује се 10. 02. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Банатска 100.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ АНЂЕЛА, рођена 04. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНЧЕВИЋ ТАМАРА, рођена 23. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јованчевић Радомира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОСИЋ ЈОВАНА, рођена 07. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОКИЋ АНИКА, рођена 26. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 07. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамача Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ САРА, рођена 29. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Барош Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 08. 10. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаворина Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРНАЧ РЕНАТА, рођена 03. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 24. 11. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕКОВИЋ ДЕНИСА, рођена 02. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕРЕЗОВИЋ ДАМЈАН, рођен 27. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бенић Петровић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕСКОВСКИ АЛЕКСАНДАР, рођен 30. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ ДАВИД, рођен 16. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

 

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЛОВИЋ АНДРИЈА, рођен 27. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дамјанов Дамира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИНКОВИЋ ТАМАРА, рођена 12. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Митровић Александра, адвоката у Панчеву, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЛИЋ НИКОЛА, рођен 09. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарија Александра, адвоката у Панчеву, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВ КРИСТИАН, рођен 14. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зекић Радивоја, адвоката у Вршцу, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ЛУКА, рођен 18.11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Васиљевић Бранка, адвоката у Сремској Митровици, дана 10. 02. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МРЂЕНОВИЋ МОНИКА, адвокат у Сремској Митровици, са даном 31. 01. 2023. године на лични захтев.

Ловчанин Радован, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЈИЋ БИСАК МАША, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2022. године на лични захтев.

Којић Иван, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОКВИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 01. 2023. године на лични захтев.

Башић Душан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТУБИН ЗДРАВКО, адвокат у Кикинди, са даном 31. 12. 2022. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Прекратић Бојан, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВ ЖАКЛИНА, адвокат у Молу, са даном 30. 01. 2023. године на лични захтев.

Бока Андраш, адвокат у Ади, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАНИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Петковић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, са даном 25. 01. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕВАНОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 01. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДАНОВИЋ ДАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 01. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТЕОФИЛОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 01. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИЛИЋ ИВЕТА АНА, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Миловановић Данијеле, адвоката у Темерину, са даном 26. 01. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДИШИЋ СВЕТОЗАР, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Родић Горана, адвоката у Темерину, са даном 13. 01. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕЉАНОСКИ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Петров Маје, адвоката у Сремској Митровици, са даном 18.01.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРКОВИЋ САША, адвокатски приправник у Белој Цркви, на адвокатско приправничкој вежби код Митровић Бојана, адвоката у Белој Цркви, са даном 17.01.2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БРАНКОВ БОБИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 16. 01. 2023.  године.

Влаховић Митар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ОЉАЧА ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 01. 2023. до 31. 12. 2023. године.

Поповић Милош, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ТЕПАВАЦ НЕВЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског почев од 20. 01. 2023. године закључно са истеком трећег месеца после порођаја.

Гргур Гвозден, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да СУНАЈКО МАРИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 02. 02. 2023. до 02.02.2025. године.

Штајнер  Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 30. 12. 2023. до 29.12.2023. године.

Бодловић Александар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПАПИЋ АНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 18. 01. 2023. до 17.01.2024. године.

Огњеновић Благоје, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ДРАПШИН РАЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Бечеју привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 04. 01. 2023. до 31.01.2024. године.

Драпшин Живана, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је БОСИН МИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 01. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Босин Немања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је НАРЕВСКИ ПРОШИЋ ТАЊА, адвокат у Бечеју, наставила са радом дана 01. 02. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Прошић Зоран, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Кардов Јована, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Кардов Бјекић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Франета Наталија, адвокат у Новом Саду додала средње слово “В”.

Узима се на знање да је ПЕШИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Сунајко Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2023. године, те да исту наставља код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је РИСТИЋ АЛЕКАСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 24. 01. 2023. године, те да исту наставља код Црвенковић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 25. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је АНИЧИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 01. 2023. године, те да исту наставља код Смартек Ана-Марије, адвоката у Новом Саду, дана 17. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ДОШИЋ ИЛИНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 24. 01. 2023. године, те да исту наставља код Алексић Нинослава, адвоката у Новом Саду, дана 25. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ПРВАНОВ ИГОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2023. године, те да исту наставља код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је ДРАГИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 01. 2023. године, те да исту наставља код Куртиновић Слвице, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је МЛАДЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 30. 12. 2022. године, те да исту наставља код Младеновски Сергеја, адвоката у Сремској Митровици, дана 04. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је САВИЋ ЖЕЉКО, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Панчеву, дана 30. 01. 2023. године, те да исту наставља код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву, дана 31.01. 2023. године.

Узима се на знање да су Ћетојевић Душан, адвокат у Старој Пазови и Ћетојевић Милица, адвокат у Старој Пазови основали Заједничку адвокатску канцеларију “Ћетојевић” са седиштем у Старој Пазови, Хвјездославова 2/1, почев од 26. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Гњатић Нада, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Анђелковић“ са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 14а/Л11, дана 30. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је Мажар Ивана, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Анђелковић“ са седиштем у Новом Саду, Темеринска 37/1/1, дана 30. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Ветерник, Браће Токин 31, почев од 20. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија „ЛУКАВАЦ“ у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Београдски кеј 21, почев од 09. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Ивковић Јелена, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ђорђа Рајковића 10, локал 2, почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Ивковић Саша, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 12, стан 9, почев од 16. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Томшик Ален, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Љермонтова 6/1/6, почев од 20. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Гњатић Нада, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 44/1, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Клипа Марко, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Житни трг 11/7, почев од 31. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је Куралић Јасмин, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Михајла Пупина 6/6, канцеларија број 610, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Кораћ Дане, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17/1, почев од 25. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Ивановић Предраг, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народних хероја 5, почев од 24. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Миљковић Срђан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Темеринска 89, почев од 30. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Микулић Ива, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А/IV/402, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Радуловић Ивана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2, стан 7, почев од 16. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Марков Видрих Тамара, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 91, почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг братства и јединства 30-32, локал 130, почев од 16. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Нешковић Предраг, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 135, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Васиљевић Марија, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Диситеја Обрадовића 13, почев од 04. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је Попи Мирћа, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јаше Томића 7а, почев од 15. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Мандић Кошарка Ивана, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 3, почев од 06. 02. 2023. године.