admin

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 02. 09. 2016. године

ВОЈВОДИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 21. 10. 1983. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВОЈВОДИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник код Гарабандић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 09. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРЈАНОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 01. 12. 1988. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12/2.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАРЈАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 09. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГУБЕРИНИЋ ВЕСЕЛИН, дипломирани правник, рођен 23. 04. 1989. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 48, стан 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ГУБЕРИНИЋ ВЕСЕЛИН, адвокатски приправник код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 09. 2016. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАВЛИЧИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1970. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 22, стан 7.

ТОМИЋ РОЗАЛИЈА, дипломирани правник, рођена 23. 08. 1948. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сељачких буна 89/IV, стан 242.

ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 21. 11. 1983. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ВАЖИЋ С. ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 04. 10. 1966. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 80.

ЈОВОВИЋ ЛУКА, дипломирани правник, рођен 05. 11. 1987. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Ивана Милутиновића 25.

ТАБАЧКИ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 25. 06. 1979. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2/IX, канцеларија 3.

ШАРЧЕВИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 11. 09. 1985. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 15/I, стан 1.

НАРЕВСКИ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 22. 01. 1989. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Бранка Симина 5.

КРСТИЋ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 17. 10. 1989. године уписује се 09. 09. 2016. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАЖЕВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 02. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЈИЋ СНЕЖАНА, рођена 11. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕУРИЋ КРИСТИНА, рођена 06. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Мирка, адвоката у Жабљу, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНТУНОВИЋ КАТАРИНА, рођена 10. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛАЂУЗ МАРИНА, рођена 03. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВИЈАНОВИЋ МАРКО, рођен 05. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЗМАНОВИЋ ИРЕНА, рођена 25. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕШОВИЋ НЕМАЊА, рођен 05. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сарић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛУВАКОВИЋ ДУШКО, рођен 05. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИСАРИЋ ВАЊА, рођена 14. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ МАЈА, рођена 17. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крчадинац Косте, адвоката у Панчеву, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ВАЊА, рођена 27. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Слободана, адвоката у Ковачици, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМАТИНА ДРАГАНА, рођена 13. 02. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉЕШИЋ ВОЈИСЛАВА, рођена 31. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Полић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДИЋ ГОРАН, рођен 01. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 04. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЂЕВИЋ ТИЈАНА, рођена 24. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђевић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН, рођен 02. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОРОШКИ НАДИЦА, рођена 27. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милошевић Мирослава, адвоката у Руми, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ МАРИЈА, рођена 25. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСАНОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 21. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђорђевић др Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 02. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРБОЈЕВИЋ ДУШАНКА, рођена 10. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у Беочину, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНИЋ ТАТЈАНА, рођена 28. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОЈЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен 28. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дражић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАЖИЋ НИКОЛА, рођен 04. 10. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ МИЛОШ, рођен 09. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШКРБИЋ ЗЛАТА, рођена 11. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рибаров Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЛИЧАНИН МАРИЈА, рођена 28. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2016. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХРНЧЈАР ВЕРИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 12. 07. 2016. године, ради пензионисања.

Именовани адвокат задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МОМЧИЛОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Футогу са даном 05. 07. 2016. године, због заснивања радног односа.

Именовани адвокат задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Старевић Душан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХАСАНОВИЋ КОРАЋ БИЉАНА, адвокат у Вршцу са даном 04. 06. 2016. године, ради пензионисања.

Ковачевић Данило, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ МИЛОРАД, адвокат у Српској Црњи са даном 22. 04. 2016. године, на лични захтев.

Именовани адвокат задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Милошевић Милица, адвокат у Војвода Степи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радоњанин Миреле, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 07. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДМИЛОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђорђевић др Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 07. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУДОВАЛЧЕВ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 06. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРСМАНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Примовић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АНДРИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Милаш Милице, адвоката у Новом Саду, са даном 19. 07. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СЕКУЛИЋ СТРАХИЊА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Бељански Бранислава, адвоката у Сомбору, са даном 22. 07. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕДНАРИК ГОРАН, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Рацић Дражена, адвоката у Суботици, са даном 25. 07. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРАСУЛА МАРИЧИЋ ЕМИЛИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маричић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2016. године.

БРИШЕ СЕ из чланства Посмртног фонда Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ ДРАГИЦА, бивши адвокат из Панчева са даном 19. 07. 2016. године, на лични захтев.

Отписује се дуговање по основу чланства у Посмртном фонду АК Војводине у износу од 500,00 динара.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАК ВЛАДИМИРУ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију председника општине Инђија, почев од 01. 06. 2016. године, док траје ова функција.

Гак Миле, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛЕНКОВИЋ МАРИНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 07. 2016. године.

Берак Савковић Деана, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈУТИЋ З. ДРАГАНИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 10. 08. 2016. године.

Коларић Немања, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАЛИН МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 17. 08. 2016. до 16. 08. 2017. године.

Ковачевић Иван, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 07. 07. 2016. до 06. 07. 2017. године.

Ружичић Растко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖУНИЋ МАРИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 09. 08. 2016. до 08. 08. 2017. године.

Жунић Витомир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАВЧИЋ БРАНИСЛАВИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 19. 07. 2016. до 18. 07. 2017. године.

Перески Славко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУЛИНАЦ ИВАНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 29. 07. 2016. године.

Суботић Марина, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЉУБИЋ ТОДОРАН МАРИНЕЛИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 24. 08. 2016. године.

Фератовић Султан, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће КОВАЧЕВИЋ МАЈИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престати право на обављање адвокатско приправничке вежбе због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 05. 09. 2016. до 28. 02. 2017. године.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 08. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Јовичић Сандра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕЈИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 06. 09. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Матић Давор, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАКШИЋ ИВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 22. 08. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Ђукић Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САМАРЏИЈА МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 08. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Вучевић Весна, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ ВЕРИЦА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 01. 08. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Сретеновић Славица, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАЗИЋ ДРАГАНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 11. 07. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију.

Лужаић Дане, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НАЗАРЧИЋ СТЕВИЦА, адвокат у Вршцу, наставио са радом дана 02. 09. 2016. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због избора на функцију.

Ружић Градимир, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САМАРЏИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Сенти, наставила са радом дана 26. 08. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета.

Николић Душан, адвокат у Сенти, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 08. 2016. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.

Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Зекић Александра, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Зекић Јолдић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лазић Драгана, адвокат у Зрењанину, променила презиме, које сада гласи Мирков.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стојчић Рагај Љубица, адвокат у Сремској Митровици, променила лично име, које сада гласи Стојчић Ј. Љубица.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Жакула Сандра, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Кузман.

Узима се на знање да је ЧУТУРИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Футогу дана 01. 08. 2016. године, те да исту наставља код Стипанчевић Винка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ПОПАДИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Керац Уроша, адвоката на Ченеју дана 31. 07. 2016. године, те да исту наставља код Цупаћ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 01. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 04. 08. 2016. године, те да исту наставља код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ЋУРЧИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду дана 30. 06. 2016. године, те да исту наставља код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2016. године.

Узима се на знање да је КАПОР СТРАХИЊА, адвокатски приправник у Зрењанину, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кереши Кристијана, адвоката у Зрењанину дана 30. 06. 2016. године, те да исту наставља код Алексић Драгише, адвоката у Зрењанину, дана 01. 07. 2016. године.

Узима се на знање да је Васиљевић Маријана, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 05. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ГРБИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Руму, Партизанска 54, почев од 10. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Бачком Јарку, преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Грчкошколска 1, почев од 05. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА ДРАГАН, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Степе 25, почев од 01. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА мр НИКОЛА, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Степе 25, почев од 01. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА РАЈКА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Степе 25, почев од 01. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је МИЉУШ СЛАВИША, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Степе 25, почев од 01. 08. 2016. године.

 

Узима се на знање да је КОВАЧЕВ АНА-МАРИЈА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Зелена 73, почев од 11. 07. 2016. године.

Узима се на знање да је ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 33, почев од 01. 07. 2016. године.

Узима се на знање да је ПЕТКОВ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109, приземље, почев од 15. 07. 2016. године.

Узима се на знање да је СТОЈЧИЋ Ј. ЉУБИЦА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ратарска 21/1, почев од 12. 07. 2016. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ КАТАРИНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ратарска 21/1, почев од 12. 07. 2016. године.

Узима се на знање да је НАЗАРЧИЋ СТЕВИЦА, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 29, почев од 02. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ВУЛЕТИЋ НЕНАД, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 22, почев од 01. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ВУЛЕТИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 22, почев од 01. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је РАЦИЋ ДРАЖЕН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 17, почев од 16. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је СПРЕМО ТИЈАНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Корзо 10 Б, почев од 08. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ЧИПАК КАТИЋ СИНТИЈА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Корзо 10 Б, почев од 08. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је МРКИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 17, почев од 26. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 17, почев од 25. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ДАВЧИК СИНИША, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 17, почев од 25. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ВОЈНИЋ ХАЈДУК ЈУГОСЛАВ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 17, почев од 01. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је КРАЈНОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109, почев од 01. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109, почев од 01. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ ВЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 29. 08. 2016. године.

 

Узима се на знање да је ЈЕВТИЋ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 29. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је РАДОВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 29. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је МАКСИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 29. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ВУКИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 29. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је САВКОВ ЗОРИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 29. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ПОПИВОДА ДУЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 10, почев од 05. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ПОПИВОДА СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 10, почев од 05. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је ГАВРАНЧИЋ ВАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 10, почев од 05. 09. 2016. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 26/I, почев од 31. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је КОСТИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 26/I, почев од 31. 08. 2016. године.

Узима се на знање да је ЗЛАТАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 26/I, почев од 31. 08. 2016. године.