Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора АКВ 31.05.2019. године

МУНЋАН КРИСТИАН, дипломирани правник, рођен 05. 05. 1979. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Локвама, Првомајска 117.

МАТЕЈИЋ ИЛИЈА, дипломирани правник, рођен 23. 01. 1991. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Црепаји, Београдска 39.

ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 03. 01. 1982. године уписује
се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Краља Петра Првог 9.

РАТКОВИЋ ВЛАТКО, дипломирани правник, рођен 25. 08. 1965. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176, локал 9А.

МАРИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 06. 11. 1987. године уписује
се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Војводе Степе 25.

СТАНИЋ ЖЕЉАНА, дипломирани правник, рођена 24. 12. 1992. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 1а.

ПРЕКРАТИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 10. 03. 1986. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Браће Татића 2Б-1/4.

ТРАЈКОВИЋ ЛИДИЈА, дипломирани правник, рођена 24. 06. 1961. године уписује
се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јанка Чмелика 18/34.

БАРОШ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 07. 07. 1990. године уписује се 06.
06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем
адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Телечког 4.

СМИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 01. 12. 1992. године
уписује се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе
Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Достојевског
14/42.

КАРЛИЦА МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 14. 02. 1989. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 54/1, стан 2.

ЈОСИМОВ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 19. 05. 1988. године уписује
се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 50.

ИГЊАТОВИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 29. 06. 1983. године уписује
се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8.

МАШИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 12. 11. 1988. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

КОМАТИНА ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 13. 02. 1975. године уписује
се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Владимировцу, Сутјеска 50.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОМАТИНА ДРАГАНА, адвокатски
приправник код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, са даном 05. 06.
2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АНТУНОВИЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 10. 11. 1990. године
уписује се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе
Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца
18.

Брише се из Именика адвокатских приправника АНТУНОВИЋ КАТАРИНА, адвокатски
приправник код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06.
2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЊЕГОВАН СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 04. 08. 1991. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 40.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЊЕГОВАН СТЕФАН, адвокатски
приправник код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06. 2019.
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАТКОВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 19. 04. 1990. године уписује
се 06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАТКОВИЋ СЛАЂАНА, адвокатски
приправник код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06.
2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАГЛИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 15. 08. 1989. године уписује се
06. 06. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 53.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАГЛИЋ ПЕТАР, адвокатски
приправник код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06.
2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУБОТИЋ БОБАН,
адвокат у Новом Саду са даном 10. 05. 2019. године, на лични захтев.

Стојименовски Марко, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља
адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАУТОВИЋ НИНА,
адвокат у Новом Саду са даном 20. 05. 2019. године, на лични захтев.

Вукмировић Рајко, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља
адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУШИЋ БРАНКО,
адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2019. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Душић Бранко, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске
канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДИМИТРИЈЕВИЋ
МИОДРАГ, адвокат у Зрењанину са даном 31. 05. 2019. године, на лични
захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Димитријевић Бојан, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља
адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧУЛАЈЕВИЋ ЈОВАН,
адвокат у Новом Саду са даном 31. 05. 2019. године, ради пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Филиповић Бранислав, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља
адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
ВЕЛИЧКОВИЋ ЗВЕЗДАНА, адвокатски приправник у Белој Цркви, на адвокатско
приправничкој вежби код Матић Бранислава, адвоката у Белој Цркви, са даном
09. 05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
ПАНДУРОВИЋ РАЈКА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско
приправничкој вежби код Марковић Владимира, адвоката у Старој Пазови, са
даном 06. 05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
БУЊЕВАЦ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско
приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 08.
05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
ТРИШИЋ ЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој
вежби код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2019.
године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
ВИДОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско
приправничкој вежби код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 10.
05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
WIST ANNA-MARIA, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско
приправничкој вежби код Вашчић Животе, адвоката у Новом Саду, са даном 15.
05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско
приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном
20. 05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
МАЛИЏАН МИЛОШ, адвокатски приправник у Беочину, на адвокатско приправничкој
вежби код Митић Сокола Јелене, адвоката у Беочину, са даном 09. 05. 2019.
године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕНА МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје
право на обављање адвокатуре због боловања почев од 06. 05. 2019. године.

Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ДУЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено
престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета од 03. 05. 2019. до 01. 05. 2020. године.

Ковачевић Александар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог
заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БРКИЋ ЉУБИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено
престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета од 03. 05. 2019. до 01. 05. 2020. године.

Радуловић Р. Мирко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог
заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНОЈЕВИЋ КАТАРИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено
престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета од 03. 06. 2019. до 01. 06. 2020. године.

Јакшић Ива, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БИЈЕЛИЦА БОГДАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено
престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета од 23. 05. 2019. до 21. 05. 2020. године.

Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се МАРОСИУК ЛУКИ, адвокату у Суботици, одобрава
продужење привременог престанка права на бављење адвокатуром због стручног
усавршавања у иностранству, за период од 01. 06. до 06. 07. 2019. године.

Маросиук Ћурчић Малагурски Јелена, адвокат у Суботици, одређује се за
привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БОШКИЋ СЛАВКУ, адвокату у Оџацима, привремено престаје
право на бављење адвокатуром због именовања на функцију Општинског
правобраниоца општине Оџаци, почев од 17. 05. 2019. године у трајању од пет
година.

Бошкић Јасмина, адвокат у Оџацима, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ковачевић Ива, адвокат у Новом Саду, променила
презиме које сада гласи Шипчић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стаменковић Драгана, адвокат у Новом Саду,
променила презиме које сада гласи Ољача.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Марковић Ђина, адвокат у Новом Саду, променила
презиме које сада гласи Немчевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Димитријевић Д. Катарина, адвокат у Новом Саду,
променила презиме које сада гласи Станојевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вујичић Александра, адвокат у Новом Саду, променила
презиме које сада гласи Чикић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Влајковић Јованка, адвокат у Новом Саду, променила
презиме које сада гласи Лончар.

Узима се на знање да се Челекетић Вељко, адвокат у Новом Саду разрешава
дужности привременог заменика Шиман Игора, адвоката у Новом Саду.

Бркић Никола, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика Шиман
Игора, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да је СТЕГИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду
прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Игњатић Данијела, адвоката у
Новом Саду дана 09. 05. 2019. године, те да исту наставља код Грбовић
Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 05. 2019. године.

Узима се на знање да је КОЈИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду
прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у
Новом Саду дана 12. 05. 2019. године, те да исту наставља код Рудић
Видослава, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2019. године.

Узима се на знање да је ТОМАНОВИЋ АРСЕНИЈЕ, адвокатски приправник у Новом
Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Божовић Бранка, адвоката у
Новом Саду дана 03. 06. 2019. године, те да исту наставља код Ковачевић
Каназир Вање, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ЧУДИЋ ЈАГОДА, адвокатски приправник у Новом Саду
прекинула адвокатско приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом
Саду дана 28. 05. 2019. године, те да исту наставља код Укропина Дејана,
адвоката у Новом Саду, дана 29. 05. 2019. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Милосављевић Наташе, адвокатског приправника у Сремској
Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Милосављевић Мирослава,
адвоката у Сремској Митровици за продужење адвокатско приправничке вежбе за
четврту годину, закључно са 10. 06. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Мрђа Милице, адвокатског приправника у Бечеју, на
адвокатско приправничкој вежби код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју за
продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 10.
06. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Којадиновић Радета, адвокатског приправника у Зрењанину,
на адвокатско приправничкој вежби код Којадиновић Милета, адвоката у
Зрењанину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину,
закључно са 09. 06. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Башић Боже, адвокатског приправника у Оџацима, на
адвокатско приправничкој вежби код Војновић Горана, адвоката у Оџацима за
продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 09.
06. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Слобода Милице, адвокатског приправника у Новом Саду, на
адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду за
продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 09.
06. 2020. године.

УСВАЈА СЕ молба ДУНОВИЋ ТАЊЕ, адвокатског приправника у Новом Саду, на
адвокатско приправничкој вежби код Давидов др Исака, адвоката у Новом Саду,
за продужење адвокатско приправничке вежбе за још годину дана, закључно са
09. 05. 2020. године.

УСВАЈА СЕ молба КУКИЋ ЈОВАНЕ, адвокатског приправника у Новом Саду, на
адвокатско приправничкој вежби код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, за
продужење адвокатско приправничке вежбе за још годину дана, закључно са 09.
05. 2020. године.

УСВАЈА СЕ молба ГУЛКА ТАМАРЕ, адвокатског приправника у Суботици, на
адвокатско приправничкој вежби код Лалић Доре, адвоката у Суботици, за
продужење адвокатско приправничке вежбе за још годину дана, закључно са 09.
05. 2020. године.

Узима се на знање да је Петков Бранка, адвокат у Новом Саду, приступила
Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у
Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 21. 05. 2019. године.

Узима се на знање да су Надрљански Ивана и Николић Неда, адвокати у Новом
Саду, приступили Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са
сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 24. 04.
2019. године.

Узима се на знање да је Радина Наташа, адвокат у Бечеју, приступила
Заједничкој адвокатској канцеларији „Субаков и партнери“ са седиштем у
Бечеју, Трг ослобођења 3, почев од 07. 05. 2019. године.

Узима се на знање да је ЧОЛАК БРАНИСЛАВ, адвокат у Сремској Митровици
преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
6/520, почев од 01. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ПОЊЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Бечеју преселио
седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 54, почев од 01. 06.
2019. године.

Узима се на знање да је БАРОШ БОРИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио
своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Телечког 4, стан 3, почев од
25. 04. 2019. године.

Узима се на знање да је ХАРХАЈИ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју
адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 32/3, стан 31, почев од 20.
05. 2019. године.

Узима се на знање да је БРКЉАЧ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио
своју адвокатску канцеларију на адресу Пушкинова 9, почев од 10. 05. 2019.
године.

Узима се на знање да је СТУПАР СТРАХИЊА, адвокат у Новом Саду, преселио
своју адвокатску канцеларију на адресу Пушкинова 9, почев од 10. 05. 2019.
године.

Узима се на знање да је ТАПАВИЧКИ ИРЕНА, адвокат у Зрењанину, преселила
своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 8, почев од 20. 05.
2019. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио
своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 15/1, почев од 06.
05. 2019. године.

Узима се на знање да је ДУГОЊИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју
адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 8 б, почев од 20. 05. 2019.
године.

Узима се на знање да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила
своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 21, почев од 25. 04.
2019. године.

Узима се на знање да је ВУКОБРАТ МАША, адвокат у Новом Саду, преселила
своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 32/3, стан 31, почев од
20. 05. 2019. године.

Узима се на знање да је РАДОЈЧИЋ РАДМИЛА, адвокат у Суботици, преселила
своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Лазара Нешића 10, почев од 01.
05. 2019. године.

Узима се на знање да је ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ ВЕРИЦА, адвокат у Сремској
Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог
Димитрија 33, почев од 27. 03. 2019. године.

Узима се на знање да је СИВЧЕВ МАРЧЕТИЋ ИВАНА, адвокат у Кикинди, преселила
своју адвокатску канцеларију на адресу Трг српских добровољаца 40, почев од
10. 05. 2019. године.