Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 26. 05. 2023. године

ТРИВУНЧИЋ АНЂЕЛА, дипломирани правник, рођена 10. 12. 1992. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 7.

            УРОШЕВ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 26. 08. 1976. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20.

            АНЂЕЛКОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 28. 03. 1995. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Краља Петра I 33.

            КАРАН КРИСТИЈАН, дипломирани правник, рођен 22. 07. 1995. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краља Александра 12.

            АВРАМОВИЋ МИОЉУБ, дипломирани правник, рођен 26. 12. 1992. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирила и Методија 105а.

            ПЕИЋ ТУКУЉАЦ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 02. 1994. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ветернику, Драгослава Срејовића 93Е.

            РАЧИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 15. 02. 1989. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Цара Јована Ненада 4/а.

            УШЈАК ВИЛИЈАМ, дипломирани правник, рођен 30. 05. 1993. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Силбашу, Николе Тесле 17.

            ФИЛЕКИ ГАБРИЕЛА, дипломирани правник, рођена 22. 02. 1978. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије на Палићу, Орбанфалва 1.

            ХЕГЕДИШ ВЕСНА, дипломирани правник, рођен 12. 04. 1986. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг жртава фашизма 14/1.

 

 

            БАЛАЖ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођена 06. 07. 1995. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Андреја Мишика 23.

            ДАБРАНИН СТОЈАН, дипломирани правник, рођен 24. 04. 1994. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Десанке Максимовић 19.

            ПЕЈИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 22. 03. 1996. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Пупинова 22.

            ТРИКИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 17. 08. 1991. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Николе Пашића 18.

            ЛАЈИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 22. 01. 1989. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину,  Српских владара 36.

            ЂОРЂЕВ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 22. 08. 1987. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Карађорђева 10.

            ЛАЗИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођена 27. 03. 1991. године, уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176.

            КЕСИЋ ДАРКО, дипломирани правник, рођен 13. 03. 1967. године, уписује се 26. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новим Бановцима, Александра Миленковића 15.

            КЕСИЋ САРА, дипломирани правник, рођена 10. 01. 1991. године уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Теодора Павловића 34.

Брише се из Именика адвокатских приправника КЕСИЋ САРА, адвокатски приправник код Керац Мирка, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ЦВЕЈАНОВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 27. 10. 1997. године уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЦВЕЈАНОВ МИЛАН, адвокатски приправник код Балош Марије, адвоката у Зрењанину, са даном 01. 06. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ЋАЛОВ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 15. 02. 1994. године уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЋАЛОВ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Салак Јоаким Јулијана, адвоката у Кули, са даном 01. 06. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            МИЉКОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 19. 08. 1993. године уписује се 02. 06. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Главни трг 4.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЉКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Попов Горана, адвоката у Сенти, са даном 01. 06. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНОВИЋ САНДРА, рођена 05.09.1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКИЋ ТИЈАНА, рођена 29.01.1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гудало Саше, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОШАП ЈЕЛЕНА, рођена 22.04.1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЈЕТЛОВИЋ НАТАЛИЈА, рођена 22.03.1997 године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новковић др Синише, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 18.08.1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ЈАНА, рођена 27.04.1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УРАЧ АДРИАН, рођен 16.06.1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАРЧЕВИЋ ИГОР, рођен 09.10.1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ АЛЕКСА, рођен 01.07.1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чолић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

 

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛКОВИЋ ПЕТАР, рођен 02.08.1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пупац Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ АНДРЕЈ, рођен 29.05.1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАБОВИЋ РАДМИЛА, рођена 21.09.1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грче Милана, адвоката у Темерину, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 25.07.1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Небојше, адвоката у Суботици, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЧИ АЛИСА, рођена 24.10.1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђулинац Иване, адвоката у Зрењанину, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЗНАН НАДА, рођена 04.11.1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бегенишић Лазара, адвоката у Инђији, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНЧИЋ МИЛИЦА, рођена 06.12.1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Небојше, адвоката у Вршцу, дана 02.06.2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЦИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 05. 2023. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Војводић Марија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂАКОВИЋ ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 01. 2023. године услед смрти.

Ђаковић Марко, адвокат Бачу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВОШЕВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Суботици, са даном 31. 05. 2023. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Грос Мирјана, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОМАНОВИЋ АЛЕКСА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 05. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РУВИДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 17.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПУШАРА МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, са даном 25.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИЛИЋ УРОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 17.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ КСЕНИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 16.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂОКИЋ АНИКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 15.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋУЛУМ МИОДРАГ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гузина Милорада, адвоката у Новом Саду, са даном 16.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГЛИГОРИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ракић Радована, адвоката у Новом Саду, са даном 12.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОМНЕНИЋ ДАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тодоровић Александра, адвоката у Новом Саду са даном 03.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАБА АДРИЈАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Ранчић Мирјане, адвоката у Панчеву, са даном 14.05.2023. године.

 

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕЋ ТАЊА,  адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Гајин Ирине, адвоката у Старој Пазови, са даном 12.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗВЕКИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Ади, на адвокатско приправничкој вежби код Мишовић Гуцуња Снежане, адвоката у Ади, са даном 07.05.2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ЋЕТКОВИЋ ПРЕДРАГУ, адвокату, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за члана Високог савета тужилаштва (ВСТ), почев од 10. 05. 2023. године, док траје функција.

Михајловић Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на седници одржаној 26. 05. 2023. године, на предлог Губеринић Тање, адвоката у Новом Саду, на основу члана 39. став 1 тачка 2. Закона о адвокатури (“Службени гласник РС” број 31/2011), члана 34. став 1 тачка 2. и члана 36. Статута Адвокатске коморе Војводине доноси следеће

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ГУБЕРИНИЋ ТАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због одсуства ради посебне неге детета до 01. 10. 2023. године.

Губеринић Веселин, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да РЕЉИН МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због трудничког боловања почев од 04. 05. 2023. године.

Тривуновић Наталија, адвокат из Футога, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ИЛИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 08. 05. 2023. до 30. 06. 2023. године.

Савин Соња, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да КОЛАРИЋ МАЈИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања ради одржавања трудноће почев од 21. 05. 2023. године.

Добaновачки Ђорђе, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МИЋИЋ М. ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Рељин Маја, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ТЕПАВАЦ НЕВЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 04. 05. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гргур Гвозден, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ЗРИЊАНИН маст. прав. САНДА, адвокат у Србобрану, наставила са радом дана 22.  04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бајић Драго, адвокат у Србобрану, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КОЛАРИЋ МАЈА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 20. 05. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Добановачки Ђорђе, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ПОПОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 31. 05. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гатарић Срђан, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да се Караћ Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду.

Голубовић Миодраг, адвокат у Новом Саду, поставља се за привременог заменика Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да је Кордић Теа, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, дана 03.05.2023. године, те да исту наставља код Ђукић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 04.05.2023. године.

Узима се на знање да је Прванов Игор, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 03.05.2023. године, те да исту наставља код Радун Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 04.05.2023. године.

Узима се на знање да је Нанић Дејан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кадовић Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 17.05.2023. године, те да исту наставља код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 18.05.2023. године.

Узима се на знање да је Ђуреиновић Милош, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Пејовић Мире, адвоката у Новом Саду, дана 17.05.2023. године, те да исту наставља код Вукићевић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 18.05.2023. године.

Узима се на знање да је Радованац Свјетлана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, дана 15.05.2023. године, те да исту наставља код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 16.05.2023. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Анојчић Марка, адвоката у Новом Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 28. 04. 2023. године.

Узима се на знање да су Томашевић Немања, адвокат у Бечеју и Томашевић Милош, адвокат у Бечеју основали Заједничку адвокатску канцеларију “Томашевић” са седиштем у Бечеју, Зелена 43, почев од 01. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је АНОЈЧИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Каћ, Здравка Челара 55а, почев од 28. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је ЋОКИЋ ЈАСНА, адвокат у Тарашу, преселила седиште адвокатске канцеларије у Зрењанин, Стеице Јовановића 5, почев од 25. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је ЛУЖАНИН НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 10, почев од 01. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је КОВАЧ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 10, почев од 01. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 10, почев од 01. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је ПРЕЛИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 13, почев од 16. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је ИВАНОВСКИ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 30, почев од 15. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛОГРЛИЋ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, стан 53, почев од 28. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је ЧУПКОВИЋ АЉОША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А/V/505, почев од 03. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је НАДРЉАНСКИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 13, стан 4, почев од 16. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је ШЕБЕЗ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шекспирова 11, стан 3, почев од 05. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је КРУНИЋ ШЕВРТ АНА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 16/1, стан 101, почев од 03. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је АРСИЋ САНДРА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 16/1, стан 101, почев од 03. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је ПРТИНА МАРКО, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 16А, почев од 22. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ НАТАША, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 16А, почев од 22. 05. 2023. године.

 

Узима се на знање да је АЛИШИЋ НАТАША, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 16, стан 107 , почев од 01. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је АЛИШИЋ МР ВЛАДИМИР, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 16, стан 107, почев од 01. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је ТОМАШЕВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Зелена 43, почев од 01. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је ТОМАШЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Зелена 43, почев од 01. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је ДИВАЦ ДУШАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 1, почев од 30. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је МИЛУТИНОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Фогараша 48, почев од 03. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је МОМИРОВ МОМИР, адвокат у Меленцима, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Српских владара 49, почев од 01. 06. 2023. године.