Uroš Pajić

САOПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ВОЈВОДИНЕ 29.12.2023. године

МАРИНКОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 25. 07. 1991. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

                НЕНИЋ ГЛИГОР, дипломирани правник, рођен 22. 09. 1991. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 32.

                МАРЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 25. 03. 1996. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Цара Лазара 110/3/14Б.

                МИТИЋ ПАВЛЕ, дипломирани правник, рођен 01. 08. 1994. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Хаџић Светића 14.

                СТОЈАНОВИЋ САША, дипломирани правник, рођен 30. 09. 1966. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Папа 33/8.

                ПОПОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 22. 02. 1995. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Цара Душана 1.

                СТОЈАНОВИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 16. 02. 1993. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Утве Златокриле 9.

                КЊЕГИЊИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 12. 12. 1991. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Светозара Марковића 265.

                СТЕПАНОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 15. 10. 1992. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Железничка 21-23, локал 5.

                БАБИЋ ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 20. 05. 1991. године уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра I 49/2.

                РАЧИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 07. 11. 1989. године, уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац војводе Радомира Путника 50.           КОЦОЉЕВАЦ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 06. 05. 1993. године уписује се 12. 01. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 24.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОЦОЉЕВАЦ МИЛОШ, адвокатски приправник код Зарија Александра, адвоката у Панчеву, са даном 11. 01. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОПАЊА НЕБОЈША, рођен 31. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕЛИЋ ИВАНА, рођена 16. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОЗИЋ КРИСТИНА, рођена 17. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОЈНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 26. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маглић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ МИЛАНА, рођена 20. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЛИЋ ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 25. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Неде, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 22. 01. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАШЕВИЋ НИКОЛИНА, рођена 02. 10. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Николе, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ СТЕФАН, рођен 09. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шиљеговић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 07. 06. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИЗДАРЕВИЋ ИСИДОРА, рођена 10. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ КРСМАН, рођен 26. 06. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Амижић Радивоја, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВИЋ МАРИЈА, рођена 08. 05. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александдра, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТИЋ ОГЊЕН, рођен 15. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цвејић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕТИЋ ЕЛЕНА, рођена 01. 02. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ФИЛИП, рођен 20. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУНИЋ МИЛИЦА, рођена 20. 02. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Весне, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЛАДИЋ ИСИДОРА ТИСА, рођена 22. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Немчев Ђинић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОКИЋ МИЛИЦА, рођен 28. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 19. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЛАК ТЕОДОРА, рођена 01. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Родић Горана, адвоката у Темерину, дана 12. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ ТАМАРА, рођена 28. 04. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Јована, адвоката у Зрењанину, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАБАКОВИЋ ФИЛИП, рођен 16. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Табаковић Синише, адвоката у Старој Пазови, дана 12. 01. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУВАЧА МИЛИЦА, рођена 18. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пувача Милана, адвоката у Инђији, дана 12.01.2024. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛИНЧИЋ САРА, адвокат у Сомбору, са даном 29. 12. 2023. године на лични захтев.

Гомилановић Зоран, адвокат у Сивцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, са даном 20. 12. 2023. године на лични захтев.

Рељин Маја, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2023. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Ђисалов Душан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СПАЈИЋ СРБИСЛАВ, адвокат у Руми, са даном 31. 12. 2023. године, ради одласка у пензију..

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Спајић Милош, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САЈКОВ ЈАСНА, адвокат у Панчеву, са даном 10. 01. 2024. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Бјелетић Биљана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТУПАР ЗОРАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Милосављевић Младена, адвоката у Новом Саду, са даном 01.12.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАБИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 30.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКОБРАД ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 11.12.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КЛИЧКОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Миљуш Мирјане, адвоката у Руми, са даном 05.12.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАЛАЊ ЖИВАНА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, са даном 22.11.2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БОЖОВИЋ ЉИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре ради посебне неге детета у периоду од 08. 01. 2024. године до 27. 04. 2024. године.

Црномарковић Душан, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да КЉАЈИН ЈОВАНА, адвокату у Вршциу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 22. 12. 2023. године.

Марјанов Бојан, адвокат из Вршца, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ДОБРЕНОВ ЈОВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 1. 2024. до  01. 01. 2025. године.

Станојевић Катарина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ЗАВАРКО АРПАДУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због отварања боловања почев од 07.12.2023. године.

Заварко Шандор, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ће ПАВКОВ ЉИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престати право на обављање адвокатуре због стручног усавршавања, у периоду од 15. 01. 2024. до 13. 06. 2025. године.

Јањетовић Милан, адвокат у Темерину, одређује се за привременог заменика.

 

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ЊИЛАШ МИХАЉУ, адвокату у Кањижи, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина, почев од 06. 12. 2023. године, док траје функција.

Матић Ева, адвокат у Кањижи, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ БОШКО, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 31. 12. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Данкуц Немања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ВАЛЕНТИК БЕГАНОВИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 11. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Крстић Миљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ЧУДИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 11. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вуковић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је РАЛИЋ РОМАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 12. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Царан Мирчеа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је РЕЉИН МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 11. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Тривуновић Наталија, адвокат у Футогу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ВАСИН ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са обављањем приправничке вежбе од дана 23. 12. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на обављање приправничке вежбе.

УЗИМА  СЕ на знање да је МИЈАТОВИЋ КРИСТИНА, адвокат у Бездану, наставила са радом дана 03. 01. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Топалов Драгана, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Прокопић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Васин.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Јанковић Теодора, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Мајкић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Рамач Тамара, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Рамач Дунђерин.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Драгановић Тимотијевић Јована, адвокат у Панчеву, променила презиме које сада гласи Драгановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Димитров Леона, адвокат у Новом Саду, разрешава дужности привременог заменика Писарић Г. Милице.

Узима се на знање да је ЈАНЧИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 11. 12. 2023. године, те да исту наставља код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана  12. 12. 2023. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ АЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 23. 10. 2023. године, те да исту наставља код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана  24. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ВАСИН ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 24. 12. 2023. године, те да исту наставља код Красић Руњевац Нађе, адвоката у Новом Саду, дана  25. 12. 2023. године.

Узима се на знање да је ТРИФКОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Ветерник, Емила Чакре 22а, почев од 28.12.2023. године.

  • Узима се на знање да је Шипчић Ива, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 6/1, стан 2, почев од 11. 12. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ТРНИНИЋ НАТАША, адвокат у Жабљу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Марковића 57, спарат I, стан 10, почев од 15. 12. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ МИТРОВИЋ САНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 6, локал 3, почев од 28. 12. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ДАНКУЦ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Пушкинова 35, почев од 01. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ НАЂА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бригадира Ристића 20/15, почев од 04. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је ХАЛАС АТИЛА, адвокат у Бачкој Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Омладинска 4, почев од 01. 01. 2024. године.