Uroš Pajić

САOПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ВОЈВОДИНЕ 28.02.2024. године

АРДАЛИЋ БОРИС, дипломирани правник, рођен 14. 09. 1990. године, уписује се 15. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 26. КНЕЖЕВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 22. 05. 1982. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милете Јакшића 2а.

БЕКИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 03. 06. 1967. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Полгар Андраша 6Б/3, стан 14.

ТАНАСИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 16. 10. 1991. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Футогу, Крајишка 73.

ЖИВКОВИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 17. 07. 1959. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремским Карловцима, Гаврила Приципа 7, стан 11.

ПОПОВИЋ РАЈКО, дипломирани правник, рођен 30. 11. 1958. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Скојевска 26.

КИЛИБАРДА АНТО, дипломирани правник, рођен 04. 01. 1989. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Виноградска 80.

СЕГЕДИНАЦ МАЈА, дипломирани правник, рођена 06. 10. 1997. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Доситејева 17.

ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, дипломирани правник, рођена 06. 10. 1990. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8.

ИВКОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 14. 06. 1993. године уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог Димитрија 38/б.

АНДРОВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 04. 05. 1974. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Кнеза Милоша 35.

ДАКИЋ АЊА, дипломирани правник, рођена 13. 08. 1996. године, уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 7, стан 10.

ЛОНЧАР МИЛАН, дипломирани правник, рођен 16. 04. 1997. године уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Хаџи Рувимова 34/1/2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛОНЧАР МИЛАН, адвокатски приправник код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 03. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАВКОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 10. 07. 1992. године уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду,Футошка 1А.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПАВКОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 03. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ИЛИЋ АНГЕЛИНА, дипломирани правник, рођена 04. 03. 1996. године уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослав Антића 7, стан 4.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИЛИЋ АНГЕЛИНА, адвокатски приправник код Бељански Владимир, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 03. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАРИШИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 17. 11. 1993. године уписује се 07. 03. 2024. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Србобрану, Трг Републике 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАРИШИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 03. 2024. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИДИШИЋ НИКОЛЕТА, рођена 21. 06. 2001. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН, рођен 15. 04. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕЋЕЗ РАЈНА, рођена 27. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРИНЧИЋ ВАЊА, рођен 02. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛИЋ АЛЕКСА, рођен 05. 06. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВ АНЂЕЛА, рођена 03. 09. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвозденац Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБИЧИЋ НАЂА, рођена 29. 07. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАНКОСИЋ ФИЛИП, рођен 04. 09. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ ДЕЈАН, рођен 05. 09. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВСКИ ИГОР, рођен 19. 04. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АМИЏИЋ ТАМАРА, рођена 11. 04. 2001. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ НАЂА, рођена 06. 08. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЏГАЉ ВИДОЈЕ, рођен 28. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јуришић Павла, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ПЕЂА, рођен 21. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ ПРЕДРАГ, рођен 13. 06. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стреховски Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКАНОВИЋ МИЋО, рођена 26. 07. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУКОЉ НЕВЕНКА, рођена 18. 10. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Красић Руњевац Нађе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУКИЋ МИХАИЛО, рођен 18. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОПОЉСКИ БРАНИСЛАВ, рођен 09. 11. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, дана 07.03.2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИЧИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 23. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАБРИЋ МИРЈАНА, рођена 02. 12. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Габрић Прице Иване, адвоката у Суботици, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРЋИЋ ИГОР, рођен 01. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карањац Рацић Невенке, адвоката у Суботици, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМЉАНОВИЋ МАРТИНА, рођен 10. 06. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марковић Милана, адвоката у Панчеву, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОБЊАК НАТАЛИЈА, рођена 04. 05. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поштић Светислава, адвоката у Панчеву, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САРАЈЛИЋ БАРБАРА, рођена 22. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Амиџић Биљане, адвоката у Сивцу, дана 07. 03. 2024. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУЛИНАЦ ИВАНА, адвокат у Зрењанину, са даном 29. 02. 2024. године на лични захтев.
Суботић Марина, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРЧОК МИРОСЛАВ, адвокат у Зрењанину, са даном 31. 03. 2024. године на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.Ђокић Јасна, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у Србобрану, са даном 01. 02. 2024. године на лични захтев.
Марковић Слађана, адвокат у Србобрану, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИНЂИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Дубајић Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 13.02.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕЛИЋ ЖЕЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 31.01.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИДОВИЋ ПАВЛЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 31.01.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вицковић Рамач др Тање, адвоката у Новом Саду, са даном 05.02.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 31.01.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КЛАРИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, са даном 19.02.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАРТОЈ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гушавац Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 22.02.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНИСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, са даном 05.02.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕРИЈАН ЈОН, адвокатски приправник у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Вршцу, са даном 19.01.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРАЉ ДУБРАВКА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Краљ Жељка, адвоката у Зрењанину, са даном 25.01.2024. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДЕЛИБАШИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гвозденац Надежде, адвоката у Новом Саду, са даном 31.01.2024. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БУГАРИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 27. 12. 2023. до 26. 12. 2024. године.

Коцољевац Милош, адвокат из Панчева, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАНГУБИЋ БРАНИСЛАВУ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања у периоду од 01. 04. 2024. године до 01.10.2024. године.
Љаљић Марија, адвокат из Вршца, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СРЂЕНОВИЋ БОШЊАКОВЋ ЗВЈЕЗДАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства у периоду од 26. 01. 2024. године до 08. 05. 2024. године.
Трнинић Душан, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 07. 02. 2024. године до 05. 02. 2025. године.
Жугић Соња, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДРОБАЦ НАТАШИ, адвокатском приправнику у Темерину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у периоду од 01. 02. 2024. године до 30. 01. 2025. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да , адвокату у Кули, привремено престаје право на обављање адвокатуре ради породљског одсуства почев од 15. 02. 2024. године.
Васовић Оливера, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЕТИНСКИ КУЗМАНОВИЋ ДУЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 01. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Етински Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИТРОВИЋ КОВАЧЕВИЋ МИЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 02. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.Михајловић Јована, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШЕВО НАДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 02. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Простран Бранка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТОВИЋ НИНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 23. 02. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Стојиљковски Владимир, адвокат у Зрењнину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВИДАНОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Панчеву, наставила са радом дана 26. 02. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Зарија Александар, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДРАПШИН РАЈИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Бечеју, наставила са радом дана 01. 02. 2024. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Драпшин Живана, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЧЕСТИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Пећинцима, променила презиме које сада гласи Маричић.

Узима се на знање да је БЕГАНОВИЋ САБРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Добаноачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2024. године, те да исту наставља код Пантић Пиља Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ЏИНОВИЋ ФИЛИП, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2024. године, те да исту наставља код Којадиновић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је РАКОЧЕВИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2024. године, те да исту наставља код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ВУКАЈЛОВИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 02. 2024. године, те да исту наставља код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВ ТЕОДОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мудринић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 02. 2024. године, те да исту наставља код Петров Александра, адвоката у Бечеју, дана 09. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ВАСИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 28. 02. 2024. године, те да исту наставља код Опачић Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 29. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Дубајић Ласла, адвоката у Новом Саду, дана 27. 02. 2024. године, те да исту наставља код Гушавац Милана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ТИШМА МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 02. 2024. године, те да исту наставља код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 27. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ЋИРИКОВАЧКИ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Панчеву, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Божин Нелу, адвоката у Панчеву, дана 06.02.2024. године, те да исту наставља код Недомачки Бојана, адвоката у Панчеву, дана 07.02.2024. године.

Узима се на знање да је ПЕЧИ АЛИСА, адвокатски приправник у Зрењанину, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђулинац Иване, адвоката у Зрењанину, дана 01.02.2024. године, те да исту наставља код Суботић Марине, адвоката у Зрењанину, дана 02.02.2024. године.

Узима се на знање да је МИРКОВИЋ ДАЈАНА, адвокатски приправник у Руми, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Јаношевић Пере, адвоката у Руми, дана 13. 02. 2024. године, те да исту наставља код Бјелановић Велимир, адвоката у Новом Саду, дана 14. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАР МАРИЈА, адвокатски приправник у Панчеву, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радошевић Ање, адвоката у Панчеву, дана 27.02.2024. године, те да исту наставља код Ралић Романе, адвоката у Панчеву, дана 28.02.2024. године.

Узима се на знање да је ВУЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Темерину, преселио седиште адвокатске канцеларије у Сириг, Југословенке народне армије 5, почев од 01. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ГРАВАРА ЈОВАНА, адвокат у Инђији, преселила седиште адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Карађорђева 5, улаз 1, стан 1, почев од 01. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је СТРЕХОВСКИ ЈАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18/6, почев од 31. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је МЛАЂЕНОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 10/2, почев од 29. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је ЛОШИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 17/1, почев од 27. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ НАЂА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шекспирова 11, почев од 20. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ЗАВИША КОВИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 51, стан 20, почев од 01. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је БЕРИЋ АЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Коче Коларова 3, почев од 20. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је РАДМАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 21. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је ШЕВО НАДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 9, почев од 24. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је СТЕГИЋ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 2, стан 1А, почев од 01. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је ВЛА БОГДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Саве Ковачевића 8, почев од 01. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је Митровић Ковачевић Милана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 40, почев од 01. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је МИЈАТОВ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17, почев од 26. 02. 2024. године.

Узима се на знање да је МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Доситејева 50, почев од 01. 03. 2024. године.

Узима се на знање да је РАДИВОЈША МИЛАНА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг српских добровољаца 40, почев од 22. 01. 2024. године.

Узима се на знање да је МИКУШ НОРБЕРТ, адвокат у Молу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 90, почев од 01. 03. 2024. године.