Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 31.05.2019. године

Потврђује се одлука Управног одбора АК Војводине од 24. 05. 2019. године којом је усвојено Саопштење о Изменама и допунама Кривичног законика.

Именована је Златановић Данијела, адвокат у Новом Саду за председника Комисије за праћење прописа.

Именована је Нешковић Јана, адвокат у Новом Саду за члана Комисије за праћење прописа.

Усвојено је Саопштење поводом напада и недопуштених изајава представника законодавне и извршне власти против судије др Миодрага Мајића.

Именована је Комисија Потпорног Фонда Адвокатске коморе Војводине у саставу:

Председник: Белић Ивана, адвокат у Новом Саду.

Чланови:

  • Глушац Ивана, адвокат у Новом Саду
  • Станић Јелена, адвокат у Новом Саду
  • Пантић Владимир, адвокат у Новом Саду и
  • Крајновић Ненад, адвокат у Новом Саду.

Закључено је да ће се огранцима АК Војводине упутити допис са захтевом да у року од 7 дана доставе стручној служби Коморе све примедбе и проблеме са којима се сусрећу у раду са катастром.

Све приспеле примедбе огранака АК Војводине стручна служба АК Војводине проследиће Режа Слободану, који ће сачинити обједињени текст о коме ће се расправљати на седници Управног одбора.