Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 31. 01. 2020. године

ВОЈНОВ ПЕТРОВИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 15. 02. 1985. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 1.

ПОШТИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 15. 03. 1979. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Мите Топаловића 6/3.

СТРУГАР ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 30. 08. 1976. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар кнеза Милоша 2/А, стан 36.

СТАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 03. 10. 1988. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ТРОШИЋ МИЛОРАД, дипломирани правник, рођен 08. 01. 1955. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бате Бркића 9, стан 432.

КРИВОКУЋА БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 12. 04. 1990. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Кнеза Михаила 43а/2.

СЛАДОК ЈАНКО, дипломирани правник, рођен 12. 05. 1984. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Бранка Радичевића 12-14, ламела А, локал 5.

МИЛОВАНОВ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 13. 12. 1992. године уписује се 06. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 2/II/5.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛОВАНОВ ДЕЈАН, адвокатски приправник код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 02. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОНЧАР ДАМЈАН, рођен 20. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мартиновић Весне, адвоката у Панчеву, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋЕВИЋ НЕВЕНА, рођена 09. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊЕТОВИЋ МИЛАН, рођен 15. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јуришић Павла, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕКАНОВИЋ ИВАНА, рођена 20. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекановић Стипана, адвоката у Сомбору, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УГЉЕШИН ЈЕЛЕНА, рођена 12. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Угљешин Ђуре, адвоката у Панчеву, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САБО МИРОСЛАВ, рођен 20. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сабове Аничке, адвоката у Ковачици, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕКЕЗ ЈЕЛЕНА, рођена 03. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕТКОВИЋ СРЂАН, рођен 05. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ АНА, рођена 05. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВИЋ КАТАРИНА, рођена 14. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Богданић Дајане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ КАТАРИНА, рођена 11. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ УГЉЕША, рођен 02. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСОЈЕВИЋ БИЉАНА, рођена 27. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈОВИЋ РАДМИЛА, рођена 09. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САМАРЏИЋ КРИСТИНА, рођена 20. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ВЕРА, рођена 05. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУЈИН НИКОЛА, рођен 16. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕКИЋ ЗОРАН, рођен 10. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ ВАЊА, рођена 08. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСА, рођен 25. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Папулић Ђорђа, адвоката у Панчеву, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АДАМОВИЋ НИКОЛА, рођен 22. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРКОВИЋ САВО, рођен 07. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂЕЛКАПИЋ ОЉА, рођена 18. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ МИЛИЈАНА, рођена 28. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИШИЋ НОВАК, рођен 12. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ ТАМАРА, рођена 12. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВИЋЕВИЋ ИГОР, рођен 06. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ ТЕОДОРА-ЈЕЛЕНА, рођена 24. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мади Ђуре, адвоката у Новом Саду, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВИЋ ДАЈАНА, рођена 20. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милеуснић Драгана, адвоката у Суботици, дана 07. 02. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОЗИЋ МАРТИНА, адвокат у Суботици са даном 31. 01. 2020. године, на лични захтев. Узелац Бојан, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛУТИН МИЛАНА, адвокат у Новом Саду са даном 03. 02. 2020. године, на лични захтев. Укропина Дејан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОНИЈЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду са даном 29. 01. 2020. године, на лични захтев. Филагић Бојана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИАВЕЦ АТТИЛА, адвокат у Темерину са даном 28. 02. 2020. године, на лични захтев. Миловановић Данијела, адвокат у Темерину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАНЧИЋ ЉУБИША, адвокат у Зрењанину са даном 29. 02. 2020. године, на лични захтев. Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања. Асани Хава, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАСИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 01. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОМАШЕВ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 12. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРСМАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Шиду, на адвокатско приправничкој вежби код Павловић Гордане, адвоката у Шиду, са даном 15. 01. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТИЦА МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 01. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЛАГОЈЕВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 01. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ОЉАЧА ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 08. 01. 2020. до 06. 01. 2021. године. Вукашин Димитрије, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХОРОВИЦ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 01. 2020. до 20. 01. 2021. године. Хоровиц В. Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Ковину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 27. 01. 2020. године до престанка породиљског одсуства. Петковић Љубомир, адвокат у Ковину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈЕРЕМИЋ МАЛЕТАШКИ САНДРИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 02. 2020. године. Силађи Миклош, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАШИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију Општинског правобраниоца општине Пећинци, почев од 31. 12. 2019. године у трајању од пет година. Михајловски Младен, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕР ЛАРИСА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 01. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Шумар Милијана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МРКШИЋ ЈАСНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 12. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Ковачевић Каназир Вања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂОГО ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 01. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Ковачевић Каназир Вања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 01. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Бајагић Марина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОЛИЋ СПОМЕНКА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 31. 01. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Голић Јасенка, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШЕВО НАДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 23. 12. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Томшик Ален, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 02. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Ракић Домазетовић Мирна, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станивуковић Сара, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Микитишин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Манастирац Маријана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Манастирац Игњатов.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лукић Александра, адвокатски приправник у Руми, променила презиме које сада гласи Степановић.

Узима се на знање да је СТЕПАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду дана 23. 12. 2019. године, те да исту наставља код Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 24. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је КОРАЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 15. 01. 2020. године, те да исту наставља код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Темерину прекинула адвокатско приправничку вежбу код Миавец Аттиле, адвоката у Темерину дана 16. 01. 2020. године, те да исту наставља код Миловановић Данијеле, адвоката у Темерину, дана 17. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ШУШЊАР МАЈА, адвокатски приправник у Суботици прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици дана 09. 01. 2020. године, те да исту наставља код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 10. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈЕЛИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Сремској Митровици прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици дана 25. 01. 2020. године, те да исту наставља код Јовановић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 27. 01. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Горановић Јоване, адвокатског приправника у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић Мирјане, адвоката у Вршцу за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 13. 02. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Марковић Данијеле, адвокатског приправника у Апатину, на адвокатско приправничкој вежби код Марковић Милана, адвоката у Апатину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 13. 02. 2021. године.

УСВАЈА СЕ молба Ардалић Бориса, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за још шест месеци, закључно са 11. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Слобода Милице, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 03. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је СЛОБОДА МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Змајево, Ивана Милутиновића 51, почев од 04. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ХЕГЕДИШ ЖОЛТ, адвокат у Суботици преселио седиште адвокатске канцеларије у Чантавир, Трг Петефи бригаде 2/3, почев од 04. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАУНИЋ РАДОМИР, адвокат у Панчеву преселио седиште адвокатске канцеларије у Омољицу, Трг Светог Саве 8, почев од 01. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је РАОНИЋ СТРАХИЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 30 А/II, локал 5, почев од 30. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је МИРКОВИЋ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од 27. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је АВРАМОВ НЕСТОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од 27. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је ЈАЊЕВИЋ МАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од 27. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАР МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, стан 9, почев од 01. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ВУКАДИНОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Путника 6, почев од 01. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је КОРАЋ МИЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, стан 9, почев од 06. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је КРКЉУШ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 15. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ЧОЛАК БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92, почев од 01. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈАНДРИЋ ВИЛОВСКИ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 15. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ШЉИВАР МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 21, почев од 16. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је БАРИШИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу 1300 каплара 22, почев од 14. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је РАДОМИРОВИЋ ЕТТОРЕ ЗОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 14, стан 1, почев од 15. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ЛАКИЋЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 11/4, почев од 08. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ЛЕНАРТ МЕСАРОШ ЕСТЕР, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Штросмајерова 6/I, стан 10, почев од 20. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2а, стан 7, почев од 01. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је БРИНДЗА БЕАТРИКС, адвокат у Бачкој Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Омладинска 4, почев од 20. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ЖИЛИЋ БОШКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ђорђа Магарашевића 4, локал 25, почев од 01. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ШУМАР МИЛИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/3, почев од 03. 01. 2020. године.