Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 30. 12. 2022. године

           

           ШАВИЈА МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 20. 02. 1990. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

           ВЕЛАШЕВИЋ МИХАЈЛО, дипломирани правник, рођен 03. 07. 1994. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/III, стан 6.

            НЕДИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 01. 03. 1988. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Илије Огњановића 6.

            БЈЕЛОГРЛИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 06. 01. 1993. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дожа Ђерђа 16/II/19.

            ШЕБЕЗ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођенa 24. 10. 1987. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 10/I/6.

            ФРАНЕТА НАТАЛИЈА, дипломирани правник, рођенa 15. 12. 1994. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8А.

            КАЛЕНДЕРАЦ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 01. 08. 1989. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Рашка 3/3.

            КАПЛАНОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 31. 01. 1995. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковину, Цара Лазара 32.

            ЋЕТОЈЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 04. 12. 1996. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Хвјездославова 2/1.

            ЗАХАРОВ ДМИТРИЈ, дипломирани правник, рођен 17. 08. 1972. године, уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Параговски Венац 20.

            БАБИЋ ОЉА, дипломирани правник, рођена 11. 12. 1992. године уписује се 13. 01. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8А.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАБИЋ ОЉА, адвокатски приправник код Павлов Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 01. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРОЗДАНОВИЋ НЕМАЊА, рођен 27. 06. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шалдић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКИЋ РАСТКО, рођен 09. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРЕНДИЋ СЛАВИША, рођен 07. 07. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСОВИЋ ГАВРИЛО, рођен 23. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ СТОЈАН, рођен 17. 02. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новаковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОЈЧИЋ АЛЕКСА, рођен 17. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЉАНСКИ МИХАИЛО, рођен 29. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРТИНОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 30. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шкорић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ ДЕЈАН, рођен 05. 09. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цвејић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУТИЋ РАДОВАН, рођен 09. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРАЦ ИВАН, рођен 16. 10. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Златановић Данијеле, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРКИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 20. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ МАША, рођена 30. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ТАМАРА, рођена 26. 03. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊИЋ САРА, рођена 14. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАНАШЕВИЋ ИРИНА, рођена 02. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЦКО ЏЕНИ, рођена 08. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Буцко Ђерђа, адвоката у Суботици, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕРИЈАН ЈОН, рођен 03. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Панчеву, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРКИЋ НЕНАД, рођен 16. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Коковић Петра, адвоката у Панчеву, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ КОНСТАНТИН, рођен 25. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мајсторовић Дарка, адвоката у Панчеву, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕОДОРОВИЋ ТЕОДОРА, рођена 05. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милановић Драгана, адвоката у Вршцу, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ КАТАРИНА, рођена 04. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ МАЈА, рођена 24. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОЛИЋ РОКСАНДА, рођена 07. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријановић Иване, адвоката у Руми, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРАНИЋ МАРКО, рођен 25. 8. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вранић Миланка, адвоката у Пећинцима, дана 13. 01. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АГОШТОН ЛАСЛО, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2022. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СЛАДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, са даном 25. 11. 2022. године, на лични захтев.

Стојановић Тијана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НОВАКОВИЋ СЛАВКО, адвокат у Сомбору, са даном 31. 12. 2022. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Узелац Милош, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОМЛЕНАЦ ВЛАЈКО, адвокат у Сремској Митровици, са даном 31. 12. 2022. године на лични захтев.

Тешановић Стефан, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2022. године, на лични захтев.

Именованa задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Николић Александар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУКОБРАТОВИЋ ДУШАН, адвокат у Сомбору, са даном 31. 12. 2022. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Воркапић Остоја, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂАНИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокат у Суботици, са даном 31. 12. 2022. године, на лични захтев.

Ђанић Борислав, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОСАНОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Суботици, са даном 31. 12. 2022. године, на лични захтев.

Лалатовић Салатић Маја, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЦАН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Руми, са даном 30. 12. 2022. године, на лични захтев.

Коцан Биљана, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПФАУ КАЛМАН,  адвокат у Бечеју, са даном 08. 12. 2022. године, услед смрти.

Смиешко Тамаш, адвокат у Бачком Петровом Селу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ  СЕ  из чланства Посмртног фонда Адвокатске коморе Војводине МАЛИВУК ЈОВАН, бивши адвокат из Новог Сада са даном 23. 12. 2022. године, на лични захтев.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРАШКОВИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 12. 2022. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГЕЛО КАТАРИНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Видић Милице, адвоката у Сремској Митровици, са даном 05.07.2022. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКШИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 01. 2023. године.

БРИШЕ СЕ из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САБАДОШ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић Јелена, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 12. 2022. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕНАДИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бијелица Богдана, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 12. 2022. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛОШИЋ ИВАНА,  адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Амижић Радивоја, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 12. 2022. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СЕКУЛОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2022. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шерфезе Маријане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2022. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, са даном 30. 11. 2022. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да НИКОЧЕВ ВАЊИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 12. 2022. до 07. 09. 2023. године.

Продановић Јован, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

ОДБИЈА СЕ захтев за привремени престанак права на обављање адвокатуре Никочев Вањи, адвокату у Панчеву за период од 11. 05. 2022. године до 01. 12. 2022. године као дана подношења захтева.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да РАДИВОЈША МИЛАНИ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 12. 2022. до 22. 12. 2023. године.

Тодоровић Драган, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да КУЉИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 19. 12. 2022. до 18. 12. 2023. године.

Туфегџић Владан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да РАЛИЋ РОМАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 03. 12. 2022. до 02. 12. 2023. године.

Мирчеа Царан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БОЖОВИЋ ЉИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 09. 01. 2023. до 08. 01. 2024. године.

Црномарковић Душан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ТРАЈАНОВСКИ ЉУБИЧИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 30. 11. 2022. до 29. 11. 2023. године.

Перић Маја, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ЂЕРКОВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 12. 2022. до 30. 11. 2023. године.

Баришић Здравко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПЕТРОВИЋ НИНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 27. 12. 2022. године.

Стоиљковски Владимир, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПРОКОПИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 23. 12. 2022. до 22. 12. 2023. године.

УЗИМА  СЕ на знање да је ГОЛИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 01. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је БИЈЕЛИЦА БОГДАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 09. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је АНЂЕЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 12. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стојановић Шуњка Бранка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Антолић Тијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Црвенковић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Милић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Милић Цвејић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Тривковић Милица, адвокатски приправник  у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Делибашић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Матејић Ана, адвокатски приправник  у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Јанчић.

Узима се на знање да је ЛУКОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2022. године, те да исту наставља код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 06. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је МИЈАИЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мирковић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2022. године, те да исту наставља код Аврамов Нестора, адвоката у Новом Саду, дана 23. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ВЕЉОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2022. године, те да исту наставља код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 29. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ВИДРИХ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 05. 12. 2022. године, те да исту наставља код Сарић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је НЕДЕЉКОВИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2022. године, те да исту наставља код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 23. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је Драгановић Тимотијевић Јоване, адвокатски приправник у Панчеву, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 13. 12. 2022. године, те да исту наставља код Копривица Олега, адвоката у Панчеву, дана 14. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је НИКЕТИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Старој Пазови, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маринковић Куљхави Зорице, адвоката у Старој Пазови, дана 14. 12. 2022. године, те да исту наставља код Марковић Владимира, адвоката у Старој Пазови, дана 15. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је Радин Нина, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Жунић“ са седиштем у Новом Саду, Позоришни трг 7, дана 19. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ВЕНЦЕЛ КРИСТИАН, адвокат у Стајићеву, преселио седиште адвокатске канцеларије у Зрењанин, Гимназијска 5, бр. посебног дела 8, бр. зграде 2, евиденцијски бр. 8, почев од 12. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је СЕДМАКОВ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Темерин, Новосадска 344, почев од 01. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ШИЈАКОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Петроварадин, Проте Михалџића 12, почев од 05. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шекспирова 11/3, почев од 01. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ШАЛАМОН ШАНДОР, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Турзо Лајоша 45/4, почев од 07. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ЈАНЧИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Др Жарка Фогараша 20, почев од 01. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 07. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је МРКОНИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу  Вељка Дугошевића 88, стан 7, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВ БОЈАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 7, почев од 01. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ВИЛИЧИЋ ВАЊА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 11, почев од 19. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је БАКИЋ ДРАГАНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Зајеца 16/5, почев од 19. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је БЈЕКИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 6, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је СЕКУЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 6, спрат 3, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ЦРВЕНКОВИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 8, стан број 2, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је СМАРТЕК АНА-МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 8, стан број 2, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ДУГОЊИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 73/1, почев од 19. 12. 2022. године.

Узима се на знање да је ГОЛУБИЋ СУНЧИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 8, стан број 2, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 9/2/7, почев од 01. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ШВОЊА БОЖИДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Саве Љубојева 5, почев од 26. 11. 2022. године.

Узима се на знање да је ТОМАНОВИЋ АРСЕНИЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 19, почев од 15. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је ДОТЛИЋ АНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/III, почев од 10. 01. 2023. године.

Узима се на знање да је РАДИН НИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Саве Шумановића 3, почев од 19. 12. 2022. године.