Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 29.11.2019. године

ОПАЧИЋ МИРКО, дипломирани правник, рођен 14. 07. 1990. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 28.

ДУГАЈЛИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 12. 03. 1990. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1 А.

РАДОВАНОВИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 27. 12. 1991. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15, приземље, стан 1.

КОРДИЋ БОРИС, дипломирани правник, рођен 08. 03. 1986. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Данила Киша 13.

ГОВЕДАРИЦА ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 04. 06. 1992. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 4, стан 5.

НОВАКОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 17. 08. 1984. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 49/1.

САВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 04. 03. 1991. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1А/V/505.

Брише се из Именика адвокатских приправника САВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 12. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ИЛИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 21. 07. 1994. године уписује се 06. 12. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 14/I.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 12. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИРКОВИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2019. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Бјелогрлић Милан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУКВИЋ ДРАГАН, адвокат у Зрењанину са даном 31. 12. 2019. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Стојановић Бранко, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂИРЕ ИШТВАН, адвокат у Ади са даном 31. 12. 2019. године, ради пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Бока Андраш, адвокат у Ади поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУНИЖАБА ЗАГОРКА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2019. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Јолић Коста, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГДАНОВИЋ НЕВЕНКА, адвокат у Сремским Карловцима са даном 06. 11. 2019. године, услед смрти.

Николић Александар, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕШКОВИЋ СТАНИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШУКОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СУБОТИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 11. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДЕ НЕГРИ ЛАУРА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Де Негри Карла, адвоката у Суботици, са даном 01. 11. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЊИЛАШ АГНЕШ, адвокатски приправник у Кањижи, на адвокатско приправничкој вежби код Нагел Јаноша, адвоката у Кањижи, са даном 09. 10. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОЛБИНА НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Чутурило Јасмине, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАНТЕЛИЋ ВЕСНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 11. 2019. до 02. 11. 2020. године.

Мандић Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕНА МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 28. 10. 2019. године.

Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛОНЧАР ЈОВАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 08. 11. 2019. године.

Рељин Маја, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЦВИЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због боловања у периоду од 19. 11. 2019. до 21. 01. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ВАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 29. 10. 2019. године.

Пацек Штефанија, адвокат у Беочину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПУШАРА САРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 11. 2019. до 16. 11. 2020. године.

Кулиџан Милица, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПОПОВ ТАМАРИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију начелника Општинске управе општине Нови Бечеј, почев од 28. 10. 2019. године у трајању од пет година.

Мандић Кошарка Ивана, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈАСИН ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију Правобраниоца општине Жабаљ, почев од 08. 11. 2019. године у трајању од пет година.

Марковић Сузана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НИКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 23. 11. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Антић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЛАЧКОВ МАРТИНОВИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 26. 11. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стевановић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Миљеновић Дијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Заклан.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Петровић Слађана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Рајић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Чудан Бојана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Стевановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Савић Мирјана, адвокат у Руми, променила презиме које сада гласи Миљуш.

Узима се на знање да је ШАРЊАИ АНДРЕА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду дана 04. 11. 2019. године, те да исту наставља код Бајић Шарњаи Тамаре, адвоката у Сенти, дана 05. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛАЗАРЕВИЋ СУЗАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вујасин Иване, адвоката у Новом Саду дана 07. 11. 2019. године, те да исту наставља код Марковић Сузане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ДЕЈАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Давидовац Радивоја, адвоката у Новом Саду дана 14. 11. 2019. године, те да исту наставља код Мунижаба Радомира, адвоката у Новом Саду, дана 15. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду дана 21. 11. 2019. године, те да исту наставља код Стипанчевић Винка, адвоката у Новом Саду, дана 22. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је Кривокућа Немања, адвокат у Новом Саду, приступио Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 13. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је Марић Софија, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 21. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ТУЦОВИЋ МИЛАНА, адвокат у Вршцу преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Грчкошколска 1, почев од 18. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ДРАШКОВИЋ ЈАСМИНА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Врбас, Радничка 11/а, почев од 04. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ГРУЈИЧИЋ ВЛАДИИР, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 3/1/2, почев од 13. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је МАЏАРЕВ ВАРГА БИЉАНА, адвокат у Сивцу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 197, почев од 12. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ШАЛДИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Милете Јакшића 2 а, почев од 01. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је КРКЉУШ ЉУБИНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Милетића 32, почев од 04. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Милетића 32, почев од 04. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је МОЉАЦ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краљевића Марка 28/79, почев од 21. 11. 2019. године.