Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 29.08.2019. године

ПЕТКОВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 16. 05. 1991. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јанка Веселиновића 15.

ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 23. 07. 1984. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Светозара Милетића 18.

УГЉЕШИН СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 27. 04. 1974. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 36/2.

ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 20. 05. 1991. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/I, локал 5.

МИШЧЕВИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 09. 07. 1992. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Сервицког 1/4.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 02. 07. 1990. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Балзакова 11/3, стан 12.

ЦВИЈАНОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 05. 02. 1992. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 38.

ТУВИЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 11. 10. 1989. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, 9. Војвођанске ударне бригаде 8.

НЕШИЋ БАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 09. 10. 1992. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Зелена 15.

АЛИШИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 27. 10. 1987. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Војводе Степе 8, локал 21/1.

РАДУЈКО МАРКО, дипломирани правник, рођен 10. 03. 1984. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новој Пазови, Цара Душана 104.

АЋИМОВИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 05. 04. 1990. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Алибунару, Трг слободе 20/7.

МИЛИДРАГОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 25. 09. 1979. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 3.

САМАРЏИЈА ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 15. 08. 1991. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Хероја Пинкија 75/11.

МАРКОВ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 22. 06. 1989. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Жарка Зрењанина 4/2.

КРИЖАН ЕДВАРД, дипломирани правник, рођен 25. 10. 1983. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Тителу, Главна 17/А, други спрат.

БОРЧИЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 26. 03. 1982. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 55/16.

ХЕГЕДИШ ЖОЛТ, дипломирани правник, рођен 15. 04. 1986. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Београдски пут 85/54.

ИСАКОВ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 20. 09. 1993. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краља Александра 14/I/15.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИСАКОВ ПЕТАР, адвокатски приправник код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 09. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СЛОБОДА МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 24. 10. 1992. године уписује се 05. 09. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника СЛОБОДА МИЛИЦА, адвокатски приправник код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 09. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФРАНЕТА НАТАЛИЈА, рођена 15. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Катанић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ МИЛОШ, рођен 09. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АБАЏИЋ ИВАНА, рођена 06. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ МИЛОШ, рођен 02. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛАЈНИЋ МАРКО, рођен 14. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Котрошан Цветане, адвоката у Зрењанину, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЈИЋ БОЈАНА, рођена 17. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Којић Н. Велимира, адвоката у Зрењанину, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАЦ ИВАНА, рођена 15. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН, рођен 01. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТИЋ ДАЈАНА, рођена 31. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРЈАКТАРОВИЋ АНТОНИНА, рођена 14. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 19. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђорђевић др Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРГУРЕВИЋ ЛЕА, рођена 18. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВИЋ САНДРА, рођена 18. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Душана, адвоката у Бачкој Паланци, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКШИЋ НАТАША, рођена 04. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДЕЉКОВ НАТАША, рођена 23. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУДАН БОЈАНА, рођена 23. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОГИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 15. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЛЕНДЕЧИЋ РАДИСЛАВ, рођен 04. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЛАЈХЕР СВЕТЛАНА, рођена 29. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЛОВИНА ДУШАН, рођен 19. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Режа Слободана, адвоката у Панчеву, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКУЛИЋ ИВА, рођена 25. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕИЋ ТУКУЉАЦ ИВАНА, рођена 16. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОРТАН ДЕЈАН, рођен 15. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРАДИЋ ПРЕДРАГ, рођен 28. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЋ НИКОЛА, рођен 18. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСЕЋАНСКИ МИЉАНА, рођена 16. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРЕДА АНГЕЛИНА, рођена 03. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Драгослава, адвоката у Вршцу, дана 04. 09. 2019.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЉУБЉАНАЦ ВАЊА, адвокат у Новом Саду са даном 18. 07. 2019. године, на лични захтев.

Шовљански Ивана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУЧАЛИЦА АНГЕЛИНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 07. 2019. године, ради пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Хербез Вукица, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Суботици са даном 01. 07. 2019. године, на лични захтев.

Карањац Рацић Невенка, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРЕКАЈАЦ ЗОРАН, адвокат у Кули са даном 24. 07. 2019. године, ради пензионисања.

Марковић Божо, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРКОВ КОЦОЉЕВАЦ РАДМИЛА, адвокат у Панчеву са даном 02. 08. 2019. године, услед смрти.

Милутиновић Бранислав, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈОВИЋ ВЛАЈКО, адвокат у Сремској Каменици са даном 31. 08. 2019. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Сунајко Маријана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЧИЋ МОМИР, адвокат у Сремској Митровици са даном 15. 08. 2019. године, услед потпуног губитка радне способности.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Рољић Јово, адвокат у Сремској Митровици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋУБИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 08. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВИЋ ГОРАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 07. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОШЕВИЋ ЗОРИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Огњеновић Благоја, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ВАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИВАЗ ТОДОРА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Кнежевић Душана, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 10. 07. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАБИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Лужаић Данета, адвоката у Зрењанину, са даном 01. 08. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОКИЋ ВУКАШИН, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Вулетић Драгомира, адвоката у Суботици, са даном 01. 08. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКАШИНОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, са даном 22. 08. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЈИЋ НАДА, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину, са даном 30. 08. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОЊИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВ БРАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 07. 2019. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХОРВАТ АГНЕШ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 08. 2019. године.

Ивошевић Светлана, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АЛЕКСИЋ СЛАЂАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 18. 07. 2019. до 16. 07. 2020. године.

Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНИСАВЉЕВИЋ НИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 25. 07. 2019. до 23. 07. 2020. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ САЊИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 07. 2019. до 14. 07. 2020. године.

Перовић Миљан, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЧИКИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 08. 08. до 15. 10. 2019. године.

Филиповић Р. Миодраг, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДУЛИЋ ИВАНИ, адвокатском приправнику у Суботици, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 07. 2019. до 22. 07. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАЛАБАН АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 26. 08. 2019. до 17. 05. 2020. године.

Балабан Драган, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РОКВИЋ ТАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 31. 07. 2019. до 29. 07. 2020. године.

Башић Душан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАПОР ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 08. 2019. до 08. 08. 2020. године.

Сикимић Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВИЧИЋ САРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 13. 08. 2019. до 11. 08. 2020. године.

Боговац Предраг, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕНА МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 07. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОСТОВИЋ СОМБОРАЦ ДРАГИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 07. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сувачар Санда, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕРИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 23. 07. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Перић Дамир, адвокат у Футогу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Михић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ђукановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Будошан Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Бојовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вујовић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Вујовић Мирковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Глушац Татјана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Продић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бастаја Даница, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Стојиљковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вујић Селена, адвокатски приправник у Сремској Митровици, променила презиме које сада гласи Вујић Ћетојевић.

У евиденцији Адвокатске коморе Војводине (матичним књигама, електронској евиденцији и адвокатској легитимацији) врши се исправка података о личном имену адвоката Вудраг Зорана из Новог Сада, на тај начин што се додаје средње слово „Д“.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Чабаркапа Милица, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ђерковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Окањи Анамарија, адвокатски приправник у Жабљу, променила презиме које сада гласи Новаковић.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду дана 30. 06. 2019. године, те да исту наставља код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је БАСТА НИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 11. 07. 2019. године, те да исту наставља код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је СИЋЕВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 26. 07. 2019. године, те да исту наставља код Милић Т. Синише, адвоката у Новом Саду, дана 27. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је ПАНТОШ ВЛАДАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Цупаћ Николе, адвоката у Новом Саду дана 01. 07. 2019. године, те да исту наставља код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду, дана 02. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ РАДОШ, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Алановић Милана, адвоката у Новом Саду дана 05. 07. 2019. године, те да исту наставља код Пејић Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду дана 31. 07. 2019. године, те да исту наставља код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ОБРАДОВИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 09. 08. 2019. године, те да исту наставља код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је НЕДЕЉКОВИЋ ТАРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду дана 13. 08. 2019. године, те да исту наставља код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 14. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ВАСИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Медурић Александра, адвоката у Новом Саду дана 14. 08. 2019. године, те да исту наставља код, Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 15. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је БАЊАЦ АЛЕКСА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 13. 08. 2019. године, те да исту наставља код Недељков Милана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ЗОРОЈА СОФИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 27. 08. 2019. године, те да исту наставља код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, дана 28. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је Ћетковић Предраг, адвокат у Новом Саду, приступио Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 03. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је Стајић Батић Ирена, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 08. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је Коларић Маја, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 17. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Петровић Ане, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Надрљански Иване, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 28. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ТИКВИЦКИ СТЕВАН, адвокат у Новом Кнежевцу преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Васе Стајића 28/II, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је МИЛУТИНОВИЋ ДАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 26. ПЦ «Лупус», локал 2/II, почев од 01. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ АНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/III, почев од 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ВУКОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Цвијића 9, почев од 15. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ НИКОЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34/9, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је МАРЈАНОВ БОЈАН, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стеријина 70/а, почев од 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ САЊА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 29, локал 4, почев од 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милете Јакшића 5, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је БЕРОЊА БОЖИДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 3/II, почев од 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 3/II, почев од 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је БЕЋАГУЛ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 3/II, почев од 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је МИТРОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 3/II, почев од 01. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је МЕДУРИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 94/IX, стан 55, почев од 05. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је КАДОВИЋ МИРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 94/IX, стан 55, почев од 05. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ВУЈАНОВ БИЉАНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Пупинова 21, почев од 26. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је СТОЈЧИЋ ДРАГАНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 23/4, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ВЕНЦЕЛ КРИСТИАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Веселина Маслеше 72/27, почев од 22. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ГВОЗДЕНАЦ ИВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/3, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ГВОЗДЕНАЦ НАДЕЖДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/3, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ИВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 15/1/3, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЂУРАШИНОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 15/1/3, почев од 01. 09. 2019. године.