Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 29. 03. 2019. године

Одлучено је да ће се закључити Уговор о пословно техничкој сарадњи између Адвокатске коморе Војводине и Удружења дистрофичара града Новог Сада.

Одлучено је да ће се Комисији за мишљења по предметима осигурања од одговорности упутити упутство да почну са прикупљањем понуда за закључење уговора о осигурању од професионалне одговорности адвоката за период од 17. 05. 2019. до 17. 05. 2020. године и да о томе дају предлог Управном одбору.

Одлучено је да ће Адвокатска комора Војводине упутити допис директору Републичког геодетског завода у којем ће указати на проблеме у раду ове институције.