Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 28.06.2019. године

ЈЕЛЧИЋ РАДОВАН, дипломирани правник, рођен 31. 10. 1991. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 79.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈЕЛЧИЋ РАДОВАН, адвокатски приправник код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЏАРЕВ ВАРГА БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 11. 10. 1973. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сивцу, Вељка Влаховића 35.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАЏАРЕВ ВАРГА БИЉАНА, адвокатски приправник код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, са даном 03. 07. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КРЧМАР МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 20. 02. 1993. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 14/8.

Брише се из Именика адвокатских приправника КРЧМАР МАРИЈА, адвокатски приправник код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈЕЧАНСКИ РЕНАТА, дипломирани правник, рођена 23. 11. 1989. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈЕЧАНСКИ РЕНАТА, адвокатски приправник код Злоколица Слободана, адвоката у Бечеју, са даном 03. 07. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЗЕЦ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 21. 08. 1986. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЗЕЦ НЕНАД, адвокатски приправник код Пилиповић Ђурице, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 07. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЈАТОВ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 15. 12. 1987. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Сервицког 7/2.

ВУДРАГ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 12. 05. 1991. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/I.

ВАСИЉЕВИЋ МИРКО, дипломирани правник, рођен 30. 06. 1988. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Змај Јове Јовановића 14.

ПЕТРОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 29. 07. 1991. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Максима Горког 14.

СТАЈИЋ БАТИЋ ИРЕНА, дипломирани правник, рођена 16. 04. 1988. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

САВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 15. 04. 1991. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 11.

БУЛОВИЋ КРСТАН, дипломирани правник, рођен 05. 10. 1990. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Краља Петра Првог 6.

ПОПОВИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 09. 03. 1985. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15, стан 1.

БРАНОВАЧКИ Д. АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 16. 05. 1989. године уписује се 04. 07. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Арпадова 28.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЧКИЋ ЂОРЂЕ, рођен 21. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Катарине, адвоката у Сремској Митровици, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 16. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туран Павела, адвоката у Шиду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАБОВИЋ РАДМИЛА, рођена 21. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОДАНИЋ ТАЈАНА, рођена 30. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВ РАДОВАН, рођен 09. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ МИЛОШ, рођен 13. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 28. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИНКОВИЋ ВАЛЕНТИНА, рођена 19. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милошевић Мирослава, адвоката у Руми, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРГАЧ ТАМАРА, рођена 12. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ МИЛОШ, рођен 23. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗАРЕВИЋ СУЗАНА, рођена 27. 02. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вујасин Иване, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМАШЕВ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН, рођен 06. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 04. 07. 2019.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 05. 06. 2019. године, на лични захтев.

Галић Милош, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАТИЈЕВИЋ МАРИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 06. 2019. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Укропина Дејан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЈАДИНОВИЋ МИЛЕ, адвокат у Зрењанину са даном 15. 06. 2019. године, ради пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Којадиновић Јелена, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВ ДРАГОМИР, адвокат у Новом Саду са даном 30. 06. 2019. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Дугоњић Тања, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЧИЋ ДРАГОЈЕ, адвокат у Сремској Митровици са даном 17. 06. 2019. године, услед смрти.

Рајаковић Радина, адвокат у Сремској Митровици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 25. 07. 2019. године, ради пресељења на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУКАНОВИЋ САЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОМИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 05. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧАВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 06. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, са даном 12. 06. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПОПОВИЋ БОГДАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 30. 05. 2019. године.

Томић Жељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 07. 06. 2019. до 05. 06. 2020. године.

Митровић Милана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БРСТИНА ДРАГАНИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 16. 04. 2019. године.

Михаљевић Срђан, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕРАК САВКОВИЋ ДЕАНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 13. 06. 2019. године.

Миленковић Марина, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 06. 2019. до 18. 06. 2020. године.

Ташић Светлана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БОШКИЋ СЛАВКУ, адвокату у Оџацима, привремено престаје право на бављење адвокатуром због именовања на функцију Општинског правобраниоца општине Оџаци, почев од 17. 05. 2019. године у трајању од пет година.

Бошкић Јасмина, адвокат у Оџацима, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да МАРОСИУК ЛУКА, адвокат у Суботици, наставља са радом дана 03. 06. 2019. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Маросиук Ћурчић Малагурски Јелена, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ШАРЧЕВИЋ ТАМАРА, адвокат у Суботици, наставља са радом дана 19. 06. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пољаковић Дафна Гордана, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ СЛОБОДАНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 04. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АРСИЋ АНДРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 12. 05. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јосифовић Саша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Матић Мина, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Дотлић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Цуцић Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Цуцић Петровић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Милићевић Милица, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Вученовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Грба Тијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Марић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Алексић Марија, адвокатски приправник у Панчеву, променила презиме које сада гласи Лазин.

Узима се на знање да је ЈЕЛИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Вујасин Иване, адвоката у Новом Саду дана 10. 06. 2019. године, те да исту наставља код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици, дана 11. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ЦВЕТКОВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду дана 10. 06. 2019. године, те да исту наставља код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ДЕДАЈИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду дана 05. 06. 2019. године, те да исту наставља код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је РАДОЊИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 03. 06. 2019. године, те да исту наставља код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду дана 27. 05. 2019. године, те да исту наставља код Пантић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2019. године.

Узима се на знање да је БАРАНОВ АЉОША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду дана 13. 06. 2019. године, те да исту наставља код Цупаћ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 14. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је КОРАЛИЈА СТРАХИЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду дана 13. 06. 2019. године, те да исту наставља код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 14. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је КОЈАДИНОВИЋ РАДЕ, адвокатски приправник у Зрењанину прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Којадиновић Милета, адвоката у Зрењанину дана 06. 06. 2019. године, те да исту наставља код Којадиновић Јелене, адвоката у Зрењанину, дана 07. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је СТОЈИЧИЋ ТЕА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду дана 13. 06. 2019. године, те да исту наставља код Жугић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 14. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је Милановић Јелена, адвокат у Новом Саду, иступила из „Заједничке адвокатске канцеларије Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, са даном 25. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је ВУЧЕНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Нову Пазову, Пинкијева 49, почев од 03. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ЧАВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 3/II, стан 6, почев од 01. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ЋЕТКОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 03. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ШИКОПАРИЈА ВОЈИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 4, почев од 11. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ЗУРОВАЦ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 4, почев од 01. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је СОКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 12. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ВОЈНОВИЋ БРАНКА, адвокат у Темерину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 344, почев од 03. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је БУКВА ГОРДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 33/V, стан 38, почев од 19. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ТАШИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 23 а, почев од 01. 07. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛАГУНЏИН НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 3/II, стан 6, почев од 24. 06. 2019. године.

Узима се на знање да је ПЕТКОВ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 4, почев од 27. 06. 2019. године.