Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 28. 04. 2023. године

      ДИМИТРИЈЕВИЋ СТЕВАН, адвокат из Републике Српске, уписује се у Уписник А Именика адвоката–страних држављана Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 4, под ограничењима из члана 26 Закона о адвокатури, шифром делатности 69.10 (правни-адвокатски послови) и стиче право на бављење адвокатуром које се односи на давање усмених и писмених савета и мишљења које се односе на примену права Републике Српске, као матичне државе именованог адвоката и међународног права, почев од 26. 04. 2023. године, као дана полагања заклетве.

            ЛУБУРА НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 15. 02. 1992. године уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17А.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛУБУРА НЕМАЊА, адвокатски приправник код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 05. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            СВИЛЕНГАЋИН НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 30. 07. 1992. године уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника СВИЛЕНГАЋИН НИКОЛА, адвокатски приправник код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 05. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ЧОРТАН ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 15. 11. 1990. године уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Антона Ашкерца 56А, стан 4.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЧОРТАН ДЕЈАН, адвокатски приправник код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 05. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ПЕКЕЗ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 03. 07. 1996. године уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 34/I.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕКЕЗ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 05. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            БЈЕЛЕТИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 02. 08. 1996. године уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Болманска 13, стан 14.

Брише се из Именика адвокатских приправника БЈЕЛЕТИЋ САЊА, адвокатски приправник код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 05. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ЈОВИЋ АНА, дипломирани правник, рођена 05. 12. 1996. године уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОВИЋ АНА, адвокатски приправник код Алексић Слађане, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 05. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            СИТАШ ЕМА, дипломирани правник, рођен 07. 03. 1994. године уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 10, стан 2 .

Брише се из Именика адвокатских приправника СИТАШ ЕМА, адвокатски приправник код Перић Дамира, адвоката у Сомбору, са даном 08. 05. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ШКОРО БРАНКА, дипломирани правник, рођена 03. 10. 1985. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Руменачка 43/10.

            ФИЛИПОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 20. 10. 1995. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

            КНЕЖЕВИЋ НАЂА, дипломирани правник, рођена 11. 01. 1994. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краљевића Марка 26.

            СТЕВИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 26. 04. 1989. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 91.

            ЧОБАНОВ АЛЕКСА, дипломирани правник, рођен 31. 03. 1995. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Струмичка 3.

            МАРКОВИЋ МИОМИР, дипломирани правник, рођен 20. 10. 1993. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 8/12.

            РАДЛИНСКИ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 16. 10. 1985. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3, локал 42.

            ТОРЊАНСКИ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 24. 05. 1989. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Светозара Марковића 3.

            ЛОВРЕ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 26. 10. 1986. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 5.

            СОЛДАТ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 09. 06. 1985. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Маршала Тита 83/а.

            МИЈАЛКОВИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 04. 10. 1987. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Змај Јовина 10.

            ГРАДИНШЋАК ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 19. 11. 1993. године, уписује се 09. 05. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Крагујевачких жртава 16.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТИЛГЕР ИМОЛА, рођена 09. 12. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давид Харгите, адвоката у Кањижи, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАСТАСИЋ ДУШАН, рођен 22. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Настасић Биљане, адвоката у Сомбору, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛАХОВИЋ ЛУКА, рођен 15. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милановић Пешић Драгане, адвоката у Вршцу, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋ ДРАГАНА, рођенa 03. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перески Славка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКОЧЕВИЋ КАТАРИНА, рођенa 21. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕШИЋ ВАСО, рођен 29. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКШИЋ ДРАГАНА, рођенa 27. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хинић Марте, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАЛЕТОВИЋ ТАТЈАНА, рођенa 15. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОСАВЉЕВИЋ ЛУКА, рођен 04. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мунижаба Јаић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИЛОВИЋ КАТАРИНА, рођенa 25. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рељин Александра, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВИЋ СТАША, рођенa 16. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИШКОВИЋ ИСИДОРА, рођенa 23. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Керац Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ НЕВЕНА, рођенa 31. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вицковић Рамач Тање, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖДЕРО ЈОВАНА, рођенa 29. 08. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јокић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ АЛЕКСАНДРА, рођенa 29. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ КАТАРИНА, рођенa 01. 02. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ачански Р. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОКИЋ НИКОЛА, рођен 30. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Игић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈИЋ ЗОРАНА, рођенa 22. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЛОВИЋ МАРИЈА, рођенa 20. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ НЕМАЊА, рођенa 20. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маглић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧИК АНДРИЈА, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 04. 2023. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Муксиновић Ивана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЈАТОВИЋ МИЛИНКО, адвокат у Новом Саду, са даном 08. 05. 2023. године ради пресељења у Адвокатску комору Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СМИЉАНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, са даном 07. 05. 2023. године на лични захтев.

Маринковић Рајко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЛИНТ ЈОЖЕФ, адвокат у Бачкој Тополи, са даном 11. 04. 2023. године, услед смрти.

Ђери Иштван, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕФАНОВИЋ СОФИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 04. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЉУШ МИА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 04. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВОЈВОДИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 04. 2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ГРУЈИЋ ГАБРИEЛИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 12. 04. 2023. до 11. 04. 2024. године.

Ђокић Јасна, адвокат из Тараша, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ БОШКУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 19. 04. 2023. године до 31.12.2023. године.

Данкуц Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МРЂЕН МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 27. 04. 2023. до 25. 04. 2024. године.

Матковић Петар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПОДУНАВАЦ САРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 05. 04. 2023. до 03. 04. 2024. године.

Лалин Марија, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ИЛИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због одсуства ради неге детета од 21. 04. 2023. до 08. 05. 2023. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КУЗМАНОВСКИ МАРТА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14.  04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Кочић Жељко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ МАРИЈА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 01. 05. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бурсаћ Горан, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ВАСОВИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Кули, наставила са радом дана 27. 04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Кадовић Мирко, адвокат у Кули, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је РАДИНА НАТАША, адвокат у Бечеју, наставила са радом дана 03. 04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Петрушић Иван, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Кришан Симона, адвокатски приправник  у Зрењанину, променила презиме које сада гласи Битевић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Станковић Драгана, адвокат у Панчеву, променила презиме које сада гласи Видановић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Спремо Тијана, адвокат у Суботици, променила презиме које сада гласи Растовић .

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Маџарев Варга Биљана, адвокат у Сивцу, променила презиме које сада гласи Маџарев.

Узима се на знање да је МАРИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 03.04.2023. године, те да исту наставља код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 04.04.2023. године.

Узима се на знање да је БИЈЕЉАНИН МИРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 04.04.2023. године, те да исту наставља код Вукућевић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 05.04.2023. године.

Узима се на знање да је ХИНИЋ АЛЕКСАНДАР САША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 03.04.2023. године, те да исту наставља код Саћер Цветковић Дијане, адвоката у Суботици, дана 04.04.2023. године.

Узима се на знање да је КОЈИЋ ДУШАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 03.04.2023. године, те да исту наставља код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 04.04.2023. године.

Узима се на знање да је НОВКОВИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 12.04.2023. године, те да исту наставља код Зарић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 13.04.2023. године.

Узима се на знање да је Берић Ања, адвокат у Новом Саду, приступила  Заједничкој адвокатској канцеларији „Жунић“ са седиштем у Новом Саду, Позоришни трг 7/6А, дана 26. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је ОСТОЈИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26, почев од 18. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је БАБИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 3, спрат I, стан 7, почев од 05. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је КОМАРОМИ АНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26, почев од 01. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је НИЧИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 8, стан 2, почев од 01. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је ИВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 40, канцеларија 3, почев од 01. 05. 2023. године.

Узима се на знање да је РАЈАЧИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17А, почев од 27. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је СТЕВАНИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17А, почев од 27. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је ТРАЈКОВИЋ ЛИДИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 01. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је ВОЈНОВИЋ БОЈОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназија 25/17, почев од 0. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је ВАСИЛИЈЕ МИЛОШ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 3/2, почев од 10. 04. 2023. године.