Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 28. 02. 2020. године

МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 08. 05. 1984. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 5.

ТОМАШЕВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 15. 01. 1993. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Зелена 15.

ГЕИГЕР ХЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 20. 05. 1991. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 19.

ДАМЈАНОВ СЕРГЕЈ, дипломирани правник, рођен 31. 01. 1991. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 4.

СТОЈШИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 09. 06. 1992. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковину, ЈНА 18/7.

ИСАКОВ МИЉАН, дипломирани правник, рођен 23. 11. 1986. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Бечеју, Жарка Зрењанина 13.

ВУЧКОВИЋ МИЛИШИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 19. 08. 1975. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2.

РАЦКОВ СНЕЖАНА, дипломирани правник, рођена 25. 11. 1975. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2.

ОЛЋАН СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 23. 03. 1988. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2/VIII.

СТАНИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 09. 1992. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића 8.

ВУКМИРОВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 21. 05. 1992. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Кнежевцу, Цара Душана 28.

СЕДЛАР АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 01. 11. 1980. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 1/II, стан 5.

ОБРАДОВИЋ СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 27. 11. 1989. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Војводе Живојина Мишића 54.

БЈЕКИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 25. 04. 1990. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Палих бораца 11а.

БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИМИР, дипломирани правник, рођен 10. 02. 1985. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар патријарха Павла 3.

ПАНТЕЛИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 27. 05. 1982. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6.

ЦВИЈАНОВИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 16. 07. 1986. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Главни трг 4.

ПЕРКОВИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 08. 01. 1961. године уписује се 28. 02. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 11.

ЛАПЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 07. 08. 1993. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Позоришни трг 7/6 а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАПЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 03. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАШКОВ НИНА, дипломирани правник, рођена 20. 07. 1993. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Позоришни трг 7/6 а.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАШКОВ НИНА, адвокатски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 03. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 08. 03. 1991. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 35.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 03. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АНТИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 18. 01. 1992. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Сребреничка 7.

Брише се из Именика адвокатских приправника АНТИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 03. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЈАЛКОВИЋ МИНА, дипломирани правник, рођена 08. 09. 1991. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 3/2.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈАЛКОВИЋ МИНА, адвокатски приправник код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 03. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СМАЈИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 29. 05. 1993. године уписује се 05. 03. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/II.

Брише се из Именика адвокатских приправника СМАЈИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 03. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНТОНИЋ НЕВЕНА, рођена 26. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЦОНАДИ-БОЖИЋ РОБЕРТ, рођен 21. 05. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дашић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНИЋ МАРИЈАНА, рођена 21. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЈИЋ ТЕОДОРА, рођена 22. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бајагић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРАНОВИЋ ДАЈАНА, рођена 28. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАЖИЋ НИНА, рођена 13. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СВИЛЕНГАЋИН НИКОЛА, рођен 30. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУТЕК МИЛАН, рођен 15. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРИЋ СОЊА, рођена 23. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Салак Јоакима-Јулијана, адвоката у Кули, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРТИЦА КАТАРИНА, рођена 11. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мандић Горана, адвоката у Зрењанину, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМАШЕВ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Иветић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ МИЛИЦА, рођена 27. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ МИЛАНА, рођена 27. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУРУДИЋ МИОДРАГ, рођен 01. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучевић Весне, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКИЋ БИЉАНА, рођена 06. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕПАВЧЕВИЋ НИКОЛЕТА, рођена 16. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРОЛИЈА МАРИЈАНА, рођена 01. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЧИНКО ЈОВАНА, рођена 30. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, рођен 01. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЋ НЕВЕНА, рођена 04. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ ЈУЛИЈА, рођена 24. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКСИМОВИЋ НИКОЛА, рођен 27. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСИЋ СТЕФАН, рођен 30. 03. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕТОЈЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 04. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћетојевић Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ МИЛОШ, рођен 02. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кадовић Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈКИЋ ДРАГИЊА, рођена 28. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Канкараш В. Ивана, адвоката у Врбасу, дана 06. 03. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХРЧЕК ЈАН, адвокат у Бачком Петровцу са даном 03. 03. 2020. године, на лични захтев.

Тодоровић Михајло, адвокат у Бачком Петровцу поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШАРЧЕВИЋ ТАМАРА, адвокат у Суботици са даном 07. 02. 2020. године, на лични захтев.

Бељански Исидора, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Панчеву са даном 07. 02. 2020. године, због заснивања радног односа.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Шарац Душан, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАГОВИЋ ТУБИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 14. 02. 2020. године, због заснивања радног односа.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Радмиловић Светлана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАЈИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду са даном 18. 02. 2020. године, на лични захтев.

Филагић Бојана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОГИЋ-ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Руми са даном 03. 02. 2020. године, услед смрти.

Мрконић Небојша, адвокат у Руми поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЛЕВИЋ ВЕСЕЛИН, адвокат у Новом Саду са даном 01. 03. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Зиндовић Голуб, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНКУЛОВ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду са даном 29. 02. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Сујић Стаменић Мирјана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 25. 02. 2020. године, због заснивања радног односа.

Нашагаћин Мирјана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРАЖИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАЛЕШЕВИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 01. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТАТАЛОВИЋ БРАНКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 02. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИНКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вукић Бојане, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 02. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАПАМАЏИН БОЈАН, адвокатски приправник у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, са даном 30. 01. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОРОШ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Жилић Бошка, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 02. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТЕПШИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурић Ђорђа, адвоката у Панчеву, са даном 07. 02. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 02. 2020. до 08. 02. 2021. године.

Аћимовић Ивана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 03. 02. 2020. до 02. 02. 2021. године.

Поповић Миленко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЦВИЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском приправнику на адвокатско приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због боловања од 20. 01. до 20. 02. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да мр ЈОСИМОВИЋ ЉУТОВАЦ Ж. МИЛИЦИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 17. 02. 2020. године.

Јосимовић Мирјана, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИВАНЧЕВ СОЊИ, адвокату у Новом Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 17. 02. до 01. 09. 2020. године.

Арсенов Никола, адвокат у Новом Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЦВИЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском приправнику на адвокатско приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 21. 02. 2020. до 19. 02. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДУШИЋ НИКОЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 21. 02. 2020. године.

Ракић Жељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МУЈОВИ ЕМИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14. 02. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Васић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КУЗМАН САНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 13. 02. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАЈИЋ ДОБРОСЛАВ, адвокат у Суботици, наставио са радом дана 18. 02. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бајић Бранко, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БУМБИЋ ЖАРКО, адвокат у Старој Пазови, наставио са радом дана 11. 01. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Лозић Небојша, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мујови Емина, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Хорват.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Тркуља Кристина, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ђапа.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кропф Глигоровић Ивана, адвокат у Новом Саду, променила лично име које сада гласи Кропф М. Ивана.

Узима се на знање да је БИТЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Берћан Славка, адвоката у Новом Саду дана 05. 02. 2020. године, те да исту наставља код Табачки Срђана, адвоката у Зрењанину, дана 06. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ЖИВИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокатски приправник у Зрењанину прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ђурчок Милослава, адвоката у Зрењанину дана 05. 02. 2020. године, те да исту наставља код Јованов Мирослава, адвоката у Зрењанину, дана 06. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ШУШЊАР МАЈА, адвокатски приправник у Суботици прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици дана 09. 01. 2020. године, те да исту наставља код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 10. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ИВАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Драговић Тубић Војиславе, адвоката у Новом Саду дана 10. 02. 2020. године, те да исту наставља код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, дана 11. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 13. 02. 2020. године, те да исту наставља код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 14. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ СТАША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 10. 02. 2020. године, те да исту наставља код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЕШИЋ СЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 20. 01. 2020. године, те да исту наставља код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 21. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 17. 02. 2020. године, те да исту наставља код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 18. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЕИЋ ТУКУЉАЦ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду дана 18. 02. 2020. године, те да исту наставља код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 19. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је БАРАНОВ АЉОША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду дана 19. 02. 2020. године, те да исту наставља код Стојименовски Марка, адвоката у Новом Саду, дана 20. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Руми прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јосимовић Мирјане, адвоката у Руми дана 20. 02. 2020. године, те да исту наставља код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 21. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ЖУГИЋ ЈОВАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Лагунџин Немање, адвоката у Новом Саду дана 24. 02. 2020. године, те да исту наставља код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 25. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ВЕРИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Чутурило Јасмине, адвоката у Новом Саду дана 25. 02. 2020. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 26. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је Станковић Данијела, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 06. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Сабо Јоване, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 03. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је САБО ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Руму, Владимира Назора 4, почев од 03. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је КРОПФ М. ИВАНА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Инђију, Блок 44, ламела Б, локал 8 почев од 08. 03. 2020. године.

Узима се на знање да је ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7/3, почев од 01. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ЦРНОБАРАЦ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 19, почев од 03. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Вељка Петровића 6/4/36, почев од 20. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је БЛАГОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 5/5, почев од 02. 03. 2020. године.

Узима се на знање да је ГРБОВИЋ ВЕРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 49, почев од 24. 02. 2020. године.

Узима се на знање да је УГЉЕШИН СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Мусића 11, почев од 15. 03. 2020. године.

Узима се на знање да је решењем РГЗ Службе за катастар непокретности Суботица број 952-3/2018-855 од 07. 02. 2018. године, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије КОВАЧЕВИЋ АНЕ, адвоката у Суботици, тако да оно сада гласи: Суботица, Бранислава Нушића 3.