Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 27.12.2019. године

РАДОСАВЉЕВ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 18. 07. 1986. године уписује се 10. 01. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гимназијска 25/33.

ЕВЕТОВИЋ БОБАН, дипломирани правник, рођен 14. 12. 1988. године уписује се 10. 01. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матка Вуковића 9.

МИШКОВ ВЕРИЦА, дипломирани правник, рођена 26. 07. 1992. године уписује се 10. 01. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Ослобођења 29/12.

СТЕВИЋ ЛАНА, дипломирани правник, рођена 18. 09. 1991. године уписује се 10. 01. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Петра Бојовића 13.

ПОПОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 17. 12. 1986. године уписује се 10. 01. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Коло српских сестара 13б.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПОПОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 01. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ НИКОЛА, рођен 27. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јосимовић Мирјане, адвоката у Руми, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ МИЛИЦА, рођена 20. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСТОЈИЋ МИА, рођена 16. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОЛАЈА ЗОРАНА, рођена 27. 02. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕКИЋ САЊА, рођена 11. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕВАНОВИЋ СТЕФАН, рођен 25. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕБОВИЋ АНЕТА, рођена 12. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛИЋ ТАМАРА, рођена 07. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРИЋ ДАВОР, рођен 27. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пупавац Борислава, адвоката у Сремској Митровици, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОРДАРОВ ТЕОДОРА, рођена 05. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Куралић Јасмина, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ СТРАХИЊА, рођен 22. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ ДРАГАНА, рођена 18. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОНТИЋ ИВАН, рођен 26. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвозденац Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ МИРОСЛАВ, рођен 29. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Љубице, адвоката у Сремској Митровици, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРЕКИЋ НЕМАЊА, рођен 02. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Баста Милице, адвоката у Старој Пазови, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУБИН ДАМЈАН, рођен 20. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 01. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАВИДОВ др ИСАК, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2019. године, на лични захтев.

Бакић Тамара, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФЕРК БЕРЕЊИ ВЛАСТА, адвокат у Суботици са даном 31. 12. 2019. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Карањац Рацић Невенка, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЛИВУК ЈОВАН, адвокат у Новом Саду са даном 27. 12. 2019. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Козомара Милана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАЧЕВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 12. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ ДАМЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 01. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИН МАРИЈА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, са даном 30. 11. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 12. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КНЕЖЕВИЋ НАЂА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 12. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 12. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БИЈЕЛИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 11. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАРДИНОВАЧКИ ЗОРИЋ МАРИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 02. 12. 2019. године.

Томић Радмила, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТАНЧИЋ ЉУБИШИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 02. 12. 2019. године.

Асани Хава, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПРОТИЋ ТАМАРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 12. 2019. до 15. 12. 2020. године.

Јовановић Александра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГОЛИЋ СПОМЕНИКИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 21. 11. 2019. до 21. 02. 2020. године.

Голић Јасенка, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАЈКОВИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 18. 12. 2019. године.

Јарковачки Милети Ивана, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СУБОТИН ШИПОСКИ СТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 09. 12. 2019. до 09. 12. 2021. године.

Гвозденовић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВ БРАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 07. 12. 2019. до 05. 12. 2020. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРТИНОВИЋ НЕДЕЉКУ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 12. 11. 2019. године.

Левнајић Саша, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДУРЕКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 09. 12. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Капун Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДЕСНИЦА МИЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 03. 10. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Тошић Златко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Козомора Весна, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Поповић.

Узима се на знање да је НОВАК УГЉЕША, адвокатски приправник у Темерину прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Новак Петра, адвоката у Темерину дана 06. 12. 2019. године, те да исту наставља код Новак Немање, адвоката у Темерину, дана 07. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је СТОЈИЉКОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Митић Сокола Јелене, адвоката у Беочину дана 05. 12. 2019. године, те да исту наставља код Мунижаба Јаић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 06. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је КРАЉ СТЕВАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 11. 12. 2019. године, те да исту наставља код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 12. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је ДУНОВИЋ ТАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Давидов др Исака, адвоката у Новом Саду дана 31. 12. 2019. године, те да исту наставља код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 01. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђорђевић др Драгана, адвоката у Новом Саду дана 11. 12. 2019. године, те да исту наставља код Алановић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛЕКОВИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Жунић Немање, адвоката у Новом Саду дана 31. 12. 2019. године, те да исту наставља код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 01. 2020. године.

Узима се на знање да је Туцовић Милана, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 18. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је ЈОСИМОВ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А, V спрат, број 505, почев од 09. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је БАЉ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 1а/4/44, почев од 02. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радоја Домановића 14/22, почев од 25. 12. 2019. године.

Узима се на знање да је ДОЈЧИНОВИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 11, локал 3, почев од 13. 01. 2020. године.