Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 27.09.2019. године

ДРАШКОВИЋ ЈАСМИНА, дипломирани правник, рођена 24. 10. 1963. године уписује се 03. 10. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 6 – пасаж, локал 2.

МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 08. 11. 1992. године уписује се 03. 10. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Славонска 13.

МАРИЋ СОФИЈА, дипломирани правник, рођена 09. 09. 1989. године уписује се 03. 10. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ДАНИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 02. 04. 1985. године уписује се 03. 10. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Данила Киша 7.

РАУШ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 28. 02. 1988. године уписује се 03. 10. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Данила Киша 17/10.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАУШ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Баљ Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 10. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ МАРГАРЕТА, рођена 05. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРАДОВИЋ НЕБОЈША, рођен 02. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ВЕРИЦА, рођена 07. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чутурило Јасмине, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ МАРИНА, рођена 30. 10. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејновић Бранислава, адвоката у Сремској Митровици, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУБУРА НЕМАЊА, рођен 15. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКИЋ ДРАГАН, рођен 21. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУШЊАР МАЈА, рођена 03. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУЊЕВАРИЋ НЕВЕНА, рођена 11. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мади Ђуре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 24. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петрић Љиљане, адвоката у Бачкој Тополи, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОЛАРЕВИЋ САНДРА, рођена 18. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АТЛАС БЛАНКА, рођена 15. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОМБОРСКИ ДРАГАН, рођен 17. 08. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАКОВИЋ НИКОЛА, рођен 24. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 08. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКСИМОВИЋ ВУК, рођен 10. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРАЂАНСКИ СНЕЖАНА, рођена 17. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУКИЋ ГОРАН, рођен 04. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШТАЊО АНДРЕЈ, рођен 11. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штањо Калмана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУТИНА ЂОРЂЕ, рођен 05. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УХРИН НИНА, рођена 02. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ухрин Јакаб Јасмине, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЛИЋ НИНА, рођена 15. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИС БРАНИСЛАВ, рођен 09. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ АЉОША, рођен 17. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић Марије, адвоката у Кули, дана 02. 10. 2019.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧ ФИЛИП, адвокат у Вршцу са даном 01. 10. 2019. године, на лични захтев.

Марјанов Бојан, адвокат у Вршцу поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛАКЕР АДЕЛ, адвокат у Суботици са даном 30. 09. 2019. године, ради заснивања радног односа.

Крстић Филип, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине УЗЕЛАЦ ДУШАН, адвокат у Новом Саду са даном 31. 10. 2019. године, на лични захтев.

Пољачки Милан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШИПЧИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАЛАН ДАЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 09. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АМЗИРКОВ СТАНИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 09. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУДИМИР БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 08. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 09. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТКОВИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 09. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЛАРИЋ БРАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 07. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 09. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУКИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 06. 09. 2019. до 04. 09. 2020. године.

Ђукановић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РОГИЋ-ПЕТРОВИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 12. 08. 2019. године.

Мрконић Небојша, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗДРАВКОВИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 24. 09. 2019. до 24. 09. 2021. године.

Шафхаузер Емил, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЦВЕЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због боловања у периоду од 18. 09. до 18. 11. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АЛИШИЋ НАТАШИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 23. 09. 2019. године.

Алишић мр Владимир, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Руми, наставила са радом дана 17. 07. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гогић Марсел, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАЛИН МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 31. 08. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ковачевић Иван, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЧИКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 15. 10. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Филиповић Р. Миодраг, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕЉАНСКИ ИСИДОРА, адвокат у Суботици, наставила са радом дана 15. 08. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пољаковић Дафна Гордана, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КУЗМАНОВСКИ МАРТА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 16. 09. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Цвејић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Нешић Драгана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Црнобарац.

Узима се на знање да је ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 04. 09. 2019. године, те да исту наставља код Зрнић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 05. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пашћановић Родољуба, адвоката у Новом Саду дана 10. 09. 2019. године, те да исту наставља код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 11. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду дана 02. 09. 2019. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 03. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је МИЛИВОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ракочевић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 12. 09. 2019. године, те да исту наставља код Кркљуш Милорада, адвоката у Новом Саду, дана 13. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину дана 12. 09. 2019. године, те да исту наставља код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 13. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је МИРКОВИЋ САВО, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 12. 09. 2019. године, те да исту наставља код Милановић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 13. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЧАНАК МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду дана 17. 09. 2019. године, те да исту наставља код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 18. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛОШИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 13. 09. 2019. године, те да исту наставља код Амижић Радивоја, адвоката у Новом Саду, дана 16. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ ЂУРЂИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 18. 09. 2019. године, те да исту наставља код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 19. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је НЕШИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Здравковић Жељке, адвоката у Новом Саду дана 23. 09. 2019. године, те да исту наставља код Дубајић Ласла, адвоката у Новом Саду, дана 24. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ТОМАНОВИЋ АРСЕНИЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Каназир Вање, адвоката у Новом Саду дана 25. 09. 2019. године, те да исту наставља код Божовић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зрнић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 18. 09. 2019. године, те да исту наставља код Шкривањ Петра, адвоката у Новом Саду, дана 19. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је БУЛАТОВИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Здравковић Иване, адвоката у Новом Саду дана 24. 09. 2019. године, те да исту наставља код Прелић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 25. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЈОВЕШКОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду дана 25. 09. 2019. године, те да исту наставља код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 26. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је БАРАНОВ АЉОША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Цупаћ Николе, адвоката у Новом Саду дана 25. 09. 2019. године, те да исту наставља код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је Слобода Милица, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 11. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Лончар Јованке, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 30. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Чолић Маје, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 03. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је Исаков Петар, адвокат у Новом Саду, приступио Заједничкој адвокатској канцеларији „Карановић, Николић, Јовин“ са седиштем у Новом Саду, Краља Александра 14/1/15, почев од 10. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је Јечански Рената, адвокат у Бечеју, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Субаков и партнери“ са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 3, почев од 10. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је Машић Милица, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 27. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ПУВАЧА МИЛАН, адвокат у Новом Саду преселио седиште адвокатске канцеларије у Инђију, Краља Петра Првог 66, почев од 23. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЂЕРИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Пелагића 7, почев од 02. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је БУГАРСКИ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милете Јакшића 2а, почев од 05. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32, стан 2, почев од 10. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ШТАЈНЕР БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4е, почев од 02. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је СУНАЈКО МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4е, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАР ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 22, почев од 31. 08. 2019. године.

Узима се на знање да је ЧОЛИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 22, почев од 04. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛУКАВАЦ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32/2, почев од 01. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ШТАВЉАНИН НАЂА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ђуре Ђаковића 2. (улаз из дворишта), почев од 09. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је НАДРЉАНСКИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 23 а, стан 8, почев од 12. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је БИРО ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20/II, стан 7, почев од 01. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је ЛАСЛО СЕНАДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, почев од 20. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЋУЛИБРК ЈОВАНА, адвокат у Темерину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Народни фронт 95, почев од 02. 09. 2019. године.

Узима се на знање да ће МАРЈАНОВ БОЈАН, адвокат у Вршцу, преселити своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 38, почев од 01. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је БЛАГОЈЕВ БРАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 53/4, стан 41, почев од 01. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је ПЕЈИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 30, почев од 25. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је БУГАРСКИ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 30, почев од 25. 09. 2019. године.

Узима се на знање да је ЂУРЂЕВИЋ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 14, почев од 23. 09. 2019. године.