Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 25. 04. 2019. године

Одобрена је Секцији „Млади адвокати АК Војводине“ организација хуманитарне журке за дан 06. јун 2019. године.

Именован је Организациони одбор у саставу: Ивана Белић, Вукашин Јововић и Иван Гвозденац, адвокати у Новом Саду.

Одлучено је да ће Адвокатска комора Војводине упутити допис Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови у вези са проблемом исплате трошкова бранилаца по службеној дужности.

Именована је Радна група у саставу: Љубица Бесеровац, Ђорђе Мисиркић и Милан Караћ, која ће обавити разговоре са представницима суда и тужилаштва у Старој Пазови у вези са проблемом исплате трошкова бранилаца по службеној дужности.

Прихваћена је понуда осигуравајуће куће „ДДОР“ Нови Сад за осигурање радника од несрећног случаја и добровољно здравствено осигурање за запослене у стручној служби АК Војводине за 2019. годину.

Одлучено је да ће Адвокатска комора Војводине закључити уговор о осигурању од професионалне одговорности адвоката Адвокатске коморе Војводине у периоду од 17. 05. 2019. до 17. 05. 2020. године са осигуравајућом кућом „Generali osiguranje Srbija“ у свему према условима из понуде од 22. 04. 2019. године.

Прихваћена је понуда Архива Војводине за дигитализацију архивске грађе у свему према понуди од 18. 04. 2019. године.

Одлучено је да Извршни одбор адвокатских приправника АК Војводине Управном одбору достави у писаној форми предлог текста Иницијативе која се односи на продужење трајања Програма стручне праксе за адвокатске приправнике, коју ће Управни одбор упутити Националној служби за запошљавање.