Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 23.11.2018. године

Потврђена је одлука донета на електронској седници Управног одбора АК Војводине дана 30. 10. 2018. године, којом је:

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине предложио сазивање ванредне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије са дневним редом: доношење одлуке о опозиву представника Адвокатске коморе Војводине у Скупштини Адвокатске коморе Србије у складу са иницијативом Управног одбора Адвокатске коморе Војводине од 29. 06. 2018. године уз коју је достављен материјал за ту тачку дневног реда.

Адвокатска комора Војводине ће учествовати на Конференцији о обележавању 70 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима која се одржава 10. 12. 2018. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина.

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине представљаће АК Војводине на конференцији “Четврта верзија уставних амандмана – Корак напред или назад у деполитизацији правосуђа”, која се одржава 30. 11. 2018. године у Београду, у организацији Друштва судија Србије, уз подршку ОЕБС-а.

Галерији Матице Српске одобрава се донација од 100.000,00 динара за реализацију пројекта постављања спомен-плоче адвокату Игњату Павласу у кући у Новом Саду у којој је он живео у Железничкој улици.

Одобрава се одржавање новогодишње коктел-забаве за адвокате и адвокатске приправнике које ће се одржати у “Алаској барци” у Новом Саду дана 26. 12. 2018. године.

Адвокатска комора Војводине изражава незадовољство због непоштовања процедуре за утврђивање Предлога закона о услугама без претходно спроведене јавне расправе, прибављања мишљења Министарства правде у вези прописа који се односе на адвокатуру.

Адвокатска комора Војводине захтева од Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Владе Републике Србије повлачење Предлога закона о услугама из процедуре са захтевом да се измене одредбе чланова 3 став 2 тачка 6 и брисање одредбе члана 15 став 1 алинеја 8, тачка 4 овог предлога.

Уколико Предлог закона о услугама не буде повучен из процедуре, путем АК Србије захтеваће се од Министарства правде, као ресорног министарства, да спроведе прописану процедуру у циљу измене одредбе члана 3 став 2 тачка 6 тако да гласи: “У члану 3 став 2 тачка 6 мења се и гласи: правну помоћ коју пружа адвокатура, као самостална и независна служба” и брисање одредбе члана 15 став 1 алинеја 8, тачка 4 овог предлога.