Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 08. 03. 2019. године

Одобрена је једнократна новчана помоћ у износу од 50.000,00 динара оболелом Радановић Бојану, адвокату у Инђији.

Прихваћена је Иницијатива за покретање поступка за измену и допуну Закона о адвокатури и Статута АК Србије у тексту у ком је достављена од стране Дисциплинског суда АК Војводине.

Наведена Иницијатива биће прослеђена Адвокатској комори Србије.

Усвојен је предлог финансијског плана Адвокатске коморе Војводине за 2019. годину са данас изнетом изменом код позиције „улагање у грађевинске објекте“, који ће се поднети Скупштини Адвокатске коморе Војводине на усвајање.