Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 03. 03. 2023. године

ТОДОРОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 15. 06. 1995. године, уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/14.

            ТУБИН ДАМЈАН, дипломирани правник, рођен 20. 07. 1996. године, уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, Томислава Матасића 22.

            ДРАГОЉИЋ  ДУШАН, дипломирани правник, рођен 09. 05. 1974. године, уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Светосавска 47/2.

            ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 22. 09. 1994. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Цара Лазара 9, локал 1.

            БИБИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 28. 06. 1991. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Пролетерска 31.

            ПРТИНА МАРКО, дипломирани правник, рођен 08. 05. 1993. године, уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Блок 44, ламела Б, локал 1 .

            ШАРИЋ ДАВОР, дипломирани правник, рођен 27. 11. 1989. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Стари Шор 129, локал 3.

            МИЛОШЕВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 18. 02. 1994. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Трг војвођанских бригада ББ, локал 15.

            НИКОЛИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 08. 10. 1989. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6, локал 5.

            РАДУЛОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 27. 07. 1991. године, уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковић 17.

            КОРАЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 26. 06. 1995. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 5/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОРАЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

 

            ШИЛИ ЛУНА, дипломирани правник, рођена 17. 01. 1996. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Игњата Павласа 2-4.

Брише се из Именика адвокатских приправника ШИЛИ ЛУНА, адвокатски приправник код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ЂУРАНОВИЋ ДАЈАНА, дипломирани правник, рођена 28. 08. 1995. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУРАНОВИЋ ДАЈАНА, адвокатски приправник код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ПАНИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 24. 04. 1996. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 30.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПАНИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАНИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 07. 02. 1995. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПАНИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Ђајић Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТЕПАВЧЕВИЋ НИКОЛЕТА, дипломирани правник, рођена 16. 06. 1991. године уписује се 10. 03. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Беочину, Љубе Станковић 107.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТЕПАВЧЕВИЋ НИКОЛЕТА, адвокатски приправник код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 03. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕЋ ТАЊА, рођена 09. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гајин Ирине, адвоката у Старој Пазови, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЛОВИЋ МИЛОШ, рођен 02. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Фридрих Карла, адвоката у Сомбору, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ НИКОЛА, рођен 03. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

 

 

 

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУИЋ НАТАША, рођена 27. 12. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЛОВИЋ СНЕЖАНА, рођена 17. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Репаја Велибора, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЧКИЋ ДУЊА, рођена 15. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАКИЋ МИЛИЦА, рођена 22. 11. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Закић Севера, адвоката у Новом Кнежевцу, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРАНКОВИЋ СРЂАН, рођен 05. 10. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРЕСИЋ МИТАР, рођен 06. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЊАК ЂОРЂЕ, рођен 28. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Срђеновић Бошњаковић Звјездане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАОДУШ МИЛИЦА, рођена 26. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АМИЏИЋ АНА, рођена 03. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛЕКИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, са даном 06. 02. 2023. године на лични захтев.

Јарминац Борис, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУРЕКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 02. 2023. године на лични захтев.

Капун Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, са даном 10. 02. 2023. године на лични захтев.

Дугоњић Тања, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАПИЋ ДЕЈАН, адвокат у Зрењанину, са даном 29. 01. 2023. године услед смрти.

Лужаић Дане, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Суботици, са даном 08. 02. 2023. године, услед смрти.

Виличић Вања, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАСИЉЕВИЋ МАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛОВИЋ ЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 01.03.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САВИЋ АНЂЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, са даном 01.03.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧЕРЕПНАЛКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 01.03.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 10.02.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СИМИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мирчее Царан, адвоката у Новом Саду, са даном 10.02.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛАНОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 10.02.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАЈШИЋ АНЂЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 10.02.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРНЕТА БОЖАНА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Бориса, адвоката у Суботици, са даном 27.02.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДМАНОВИЋ ИЛИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, са даном 22.02.2023. године.

БРИШЕ  СЕ  из чланства Посмртног фонда Адвокатске коморе Војводине ВОЈКИЋ ВЛАДИМИР, бивши адвокат из Новог Сада са даном 14. 02. 2023. године, на лични захтев.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МИТРОВИЋ КОВАЧЕВИЋ МИЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 02. 2023. до 01. 02. 2024. године.

Михајловић Јована, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Србобрану, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 03. 2023. до 29. 02. 2024. године.

Марковић Слађана, адвокат у Србобран, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је АЛИШИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 02. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Алишић мр Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је БУРКА ПАРЧЕТИЋ ИРИНА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 17. 02. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вучковић Марија, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МАРУНИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 03. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Лојпур Дејан, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ДЕСПОТОВИЋ ЖЕЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 16. 01. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Рауш Милица, адвокат у , разрешава се дужности привременог заменика.

 

 

 

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Голић Јасенка, адвокат у Зрењанину, променила презиме које сада гласи Гавранић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Владисављевић Сара, адвокат у Новом Саду додала средње слово “Д”.

Узима се на знање да се Шпановић Софија, адвокат у Инђији, разрешава дужности преузиматља канцеларије Сокић Петра, адвоката у Инђији.

Крнић Соња, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

Узима се на знање да је КОМНЕНИЋ САРА, адвокатски приправник у Панчеву, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 13.02.2023. године, те да исту наставља код Гигић Вељка, адвоката у Панчеву, дана  14.02.2023. године.

Узима се на знање да је ЈАНКОВИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, дана 10.02.2023. године, те да исту наставља код Кузман Сандре, адвоката у Новом Саду, дана 11.02.2023. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 01.02.2023. године, те да исту наставља код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 02.02.2023. године.

Узима се на знање да је ЈАНКОВ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 08.02.2023. године, те да исту наставља код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 09.02.2023. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 03.02.2023. године, те да исту наставља код Травица Николе, адвоката у Новом Саду, дана 06.02.2023. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Руми, преселио седиште адвокатске канцеларије у Сечањ, Партизански пут 62, почев од 01. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија „ГАВРИЛОВИЋ -ДОБАНОВАЧКИ“ у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, стан 5, почев од 07. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Петровић Ана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 22,  почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Моћић Деан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 31,  почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Катанић Арсеније, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 31,  почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Бајић Зорана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 31,  почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 31,  почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Петковић Слободанка, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 31,  почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Босин Немања, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 6,  почев од 08. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Алексић Слађана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 6,  почев од 08. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Ландека Дуња, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ђорђа Магарашевића 2-4, локал 26,  почев од 01. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Љубоја Мирослав, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 9,  почев од 20. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Јовић Милован, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34,  почев од 01. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Симић Драган, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 9,  почев од 24. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Максимовић Милена, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 26/103,  почев од 01. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је Обрадовић Биљана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светојованска 1,  почев од 17. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Малиновић Марија, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 6,  почев од 8. 02. 2023. године.

Узима се на знање да је Чобанов Јањош Иванa, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Руменачка 19,  почев од 01. 03. 2023. године.