Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 01.11.2019. године

ЈАИЋ ЈОВИЦА, дипломирани правник, рођен 12. 09. 1981. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 78.

ЂАЈИЋ СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 07. 06. 1991. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 2.

ТЕШОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 05. 03. 1989. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 10/I, стан 3.

ОЖЕГОВИЋ ЗДРАВКО, дипломирани правник, рођен 22. 06. 1993. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10/1.

ЖАРКОВИЋ ИЛИЈА, дипломирани правник, рођен 14. 01. 1993. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 3, стан 3.

СЛАДОЈЕВИЋ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 13. 01. 1992. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 22б.

АНОВИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 19. 10. 1992. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Алибунару, Трг слободе 12.

ТРИВУНОВИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1993. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шајкашу, Николе Тесле 9.

ХИНИЋ МАРТА, дипломирани правник, рођена 30. 06. 1993. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22.

СТОЈАНОВИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 21. 07. 1991. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 19/11.

ВИДОВИЋ ВОЈИН, дипломирани правник, рођен 05. 02. 1978. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг Лазара Нешића 3/2/32.

РАДНОВИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен 01. 05. 1992. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранислава Нушића 16, стан 7.

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ САРА, дипломирани правник, рођена 21. 04. 1982. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 26.

ЂУРОВИЋ СУНЧИЦА, дипломирани правник, рођена 20. 03. 1983. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

МЕДИЋ СМИЉАНА, дипломирани правник, рођена 14. 08. 1985. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Димитрија Туцовића 9.

РАДУН СРЂАН, дипломирани правник, рођен 18. 11. 1993. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20/7.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДУН СРЂАН, адвокатски приправник код Пудар Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КРИВОКУЋА НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 05. 11. 1992. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника КРИВОКУЋА НЕМАЊА, адвокатски приправник код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГАБРИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 12. 10. 1992. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 17.

Брише се из Именика адвокатских приправника ГАБРИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Давчик Синише, адвоката у Суботици, са даном 06. 11. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 16. 02. 1989. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИШИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 01. 09. 1990. године уписује се 07. 11. 2019. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, 1,5 спрат, стан 15.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИШИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Недељков Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2019. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈИЋ АНДРЕЈА, рођен 13. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Слободана, адвоката у Ковачици, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН, рођен 19. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНИЋ ТАМАРА, рођена 24. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТРИЋЕВИЋ АЊА, рођена 17. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ ДАМЈАН, рођен 07. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 10. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРИЋ МАРИЈА, рођена 25. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЊИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 02. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 08. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурчок Милослава, адвоката у Зрењанину, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУЈИЋ МИРЈАНА, рођена 20. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕДИЋ ЗОРАНА, рођена 11. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелановић Велимира, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРИКИЋ ПЕТАР, рођен 17. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милојевић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРКАНОВИЋ ГОРАНА, рођена 23. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ ВЛАДАН, рођен 14. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЧЕТА ДРАГАНА, рођена 04. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕВЕДЛАКА МАЈА, рођена 31. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛОГРЛИЋ СТЕФАН, рођен 06. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФАЧАРА ВЕРОНИКА, рођена 28. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУГИЋ ЈОВАН, рођен 15. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лагунџин Немање, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ ДРАГАНА, рођена 16. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕИНОВИЋ ДРАЖЕН, рођен 09. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЧИЋ СТЕВАН, рођен 13. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маричић Милана, адвоката у Руми, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕКУЛИЋ УРОШ, рођен 25. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРЕНАЦ ЈЕЛЕНА, рођена 26. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шерфезе Јанка, адвоката у Зрењанину, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОБАНОВ АЛЕКСА, рођен 31. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋАЛОВ АЛЕКСАНДАР, рођен 15. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Салак Јоакима-Јулијана, адвоката у Кули, дана 06. 11. 2019.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЦКОВИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду са даном 06. 10. 2019. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Бацковић Вук, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈИЧИЋ ЗОРАН, адвокат у Суботици са даном 31. 10. 2019. године, ради пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Томић Милан, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду са даном 15. 10. 2019. године, услед смрти.

Ерцег Игор, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КУВИЗИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду са даном 26. 10. 2019. године, услед потпуног губитка радне способности.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Тадић Никола, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАЛФИ СИЛВИА, адвокат у Темерину са даном 31. 10. 2019. године, због заснивања радног односа.

Хорват Ендре, адвокат у Темерину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОЉИЋ МИЛОВАН, адвокат у Сремској Митровици са даном 04. 11. 2019. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОСАВЉЕВИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 10. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Пејновић Бранислава, адвоката у Сремској Митровици, са даном 23. 10. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИРКОВИЋ САВО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Милановић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 10. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВРЕКИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, са даном 30. 09. 2019. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АБАЏИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, са даном 28. 10. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕУК ЖИВКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 11. 10. 2019. до 09. 10. 2020. године.

Милидраговић Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАЈИН ИРИНИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 26. 09. 2019. до 26. 09. 2020. године.

Гарић Милош, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БУМБИЋ ЖАРКУ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 04. 09. 2019. године.

Лозић Небојша, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВОЈВОДИЋ МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 13. 11. 2019. до 11. 11. 2020. године.

Ерцеговић Радмила, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СМИЉАНИЋ КРИСТИНИ, адвокату у Жабљу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 10. 2019. до 21. 10. 2020. године.

Смиљанић Владимир, адвокат у Жабљу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПОПОВИЋ РУЖИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у периоду од 08. 07. 2019. до 01. 08. 2020. године.

Кнежевић Зоран, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВРСАЈКОВИЋ ХЕЂИ СНЕЖАНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у периоду од 25. 10. 2019. до 25. 10. 2020. године.

Драганов Владимир, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДЕЈАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 26. 09. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Зекић Јолдић Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ФОРГИЋ СОЊА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 09. 10. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мишков Војислав, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 10. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бероња Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТАНЧИЋ ЉУБИША, адвокат у Зрењанину, наставио са радом дана 01. 11. 2019. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Асани Хава, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛУКИЋ ДИАНА, адвокатски приправник у Бачкој Тополи, наставила са вежбом дана 27. 10. 2019. године, након што јој је привремено било престало право на обављање адвокатско приправничке вежбе.

Узима се на знање да је ВИРИЈЕВИЋ ОЛИВЕР, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Главарданов Кристине, адвоката у Новом Саду дана 23. 10. 2019. године, те да исту наставља код Бенић Петровић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 24. 10. 2019. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Јовичић Наташа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Игић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кнежевић Данијела, адвокатски приправник у Темерину, променила презиме које сада гласи Седмаков.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кузмановић Зорана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Бајић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Куруц Андреа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Шћекић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Чолић Маја, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Рељин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Малеташки Сандра, адвокат у Бечеју, променила презиме које сада гласи Јеремић Малеташки.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Убипарип Драгана, адвокатски приправник у Сомбору, променила презиме које сада гласи Топалов.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Тодоровић Александар, адвокат у Кикинди стекао научни назив доктор наука – правне науке.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Тркуља Кристине, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 30. 09. 2019. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Бјелица Ђорђа, адвокатског приправника у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Бјелица Бранислава, адвоката у Панчеву за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 17. 10. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Лабус Луке, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 17. 10. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Миљуш Николе, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Миљуш Милана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 17. 10. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Јањин Александра, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 17. 10. 2020. године.

УСВАЈА СЕ молба ПАНТОШ ВЛАДАНА, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за још годину дана, закључно са 11. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је БЕНОВИЋ ИВАН, адвокат у Новом Саду преселио седиште адвокатске канцеларије у Зрењанин, Краља Александра Првог Карађорђевића 8, почев од 01. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ЗЛАТИЋ ДЕЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 19/3, почев од 07. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је СЕЛАК ТАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 44/1, почев од 04. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је ШАЛДИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20/7, почев од 01. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је БОЖОВИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар краља Петра 7/III/9, почев од 01. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ЦУЦИЋ ПЕТРОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 9/17, почев од 04. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20/7, почев од 01. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је ТРКУЉА КРИСТИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Романијска 32/III, стан 13, почев од 01. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је МАРЈАНОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 8, почев од 15. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је ГРБИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар краља Петра Првог 73/3/21, почев од 01. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ПАШЋАНОВИЋ РОДОЉУБ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 22 а, почев од 01. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је КРАЈНОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4 Е, почев од 21. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је КОСАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 149/58, почев од 23. 10. 2019. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34/9, почев од 01. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је ТОМИЧИЋ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1 А, почев од 01. 11. 2019. године.

Узима се на знање да је СТЈЕПАНОВИЋ ИЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Хероја Пинкија 46, спрат 1, стан 13, почев од 01. 11. 2019. године.