Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 01.11.2019. godine

JAIĆ JOVICA, diplomirani pravnik, rođen 12. 09. 1981. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 78.

ĐAJIĆ STRAHINJA, diplomirani pravnik, rođen 07. 06. 1991. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jevrejska 2.

TEŠOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 05. 03. 1989. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 10/I, stan 3.

OŽEGOVIĆ ZDRAVKO, diplomirani pravnik, rođen 22. 06. 1993. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 10/1.

ŽARKOVIĆ ILIJA, diplomirani pravnik, rođen 14. 01. 1993. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 3, stan 3.

SLADOJEVIĆ LAZAR, diplomirani pravnik, rođen 13. 01. 1992. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 22b.

ANOVIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 19. 10. 1992. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Alibunaru, Trg slobode 12.

TRIVUNOVIĆ BOJANA, diplomirani pravnik, rođena 11. 08. 1993. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Šajkašu, Nikole Tesle 9.

HINIĆ MARTA, diplomirani pravnik, rođena 30. 06. 1993. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 22.

STOJANOVIĆ BOJANA, diplomirani pravnik, rođena 21. 07. 1991. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 19/11.

VIDOVIĆ VOJIN, diplomirani pravnik, rođen 05. 02. 1978. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Trg Lazara Nešića 3/2/32.

RADNOVIĆ ŽELJKO, diplomirani pravnik, rođen 01. 05. 1992. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Branislava Nušića 16, stan 7.

VLADISAVLJEVIĆ SARA, diplomirani pravnik, rođena 21. 04. 1982. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 26.

ĐUROVIĆ SUNČICA, diplomirani pravnik, rođena 20. 03. 1983. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikar 5.

MEDIĆ SMILJANA, diplomirani pravnik, rođena 14. 08. 1985. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Dimitrija Tucovića 9.

RADUN SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 18. 11. 1993. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 20/7.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RADUN SRĐAN, advokatski pripravnik kod Pudar Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KRIVOKUĆA NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 05. 11. 1992. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRIVOKUĆA NEMANJA, advokatski pripravnik kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GABRIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 12. 10. 1992. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Đure Đakovića 17.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika GABRIĆ IVANA, advokatski pripravnik kod Davčik Siniše, advokata u Subotici, sa danom 06. 11. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOVAČEVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 16. 02. 1989. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikar 5.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOVAČEVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MIŠIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 01. 09. 1990. godine upisuje se 07. 11. 2019. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6, 1,5 sprat, stan 15.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIŠIĆ MILAN, advokatski pripravnik kod Nedeljkov Đorđa, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 11. 2019. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEJIĆ ANDREJA, rođen 13. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić Slobodana, advokata u Kovačici, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ DEJAN, rođen 19. 11. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PANIĆ TAMARA, rođena 24. 04. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Volarević Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BATRIĆEVIĆ ANJA, rođena 17. 09. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKOVIĆ DAMJAN, rođen 07. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miljković Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIRKOVIĆ NEMANJA, rođen 10. 03. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANDRIĆ MARIJA, rođena 25. 02. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tomić Željka, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADONJIĆ ALEKSANDRA, rođena 02. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nikolić Dušana, advokata u Senti, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIVIĆ DANIJEL, rođen 08. 03. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurčok Miloslava, advokata u Zrenjaninu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MUJIĆ MIRJANA, rođena 20. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Božić mr Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DEDIĆ ZORANA, rođena 11. 04. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bjelanović Velimira, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRIKIĆ PETAR, rođen 17. 08. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milojević Zorana, advokata u Zrenjaninu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠARKANOVIĆ GORANA, rođena 23. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEŠIĆ VLADAN, rođen 14. 09. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARČETA DRAGANA, rođena 04. 10. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Jovice, advokata u Rumi, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DEVEDLAKA MAJA, rođena 31. 05. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sekulić Snežane, advokata u Bečeju, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BJELOGRLIĆ STEFAN, rođen 06. 01. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FAČARA VERONIKA, rođena 28. 04. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽUGIĆ JOVAN, rođen 15. 09. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lagundžin Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ DRAGANA, rođena 16. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VEINOVIĆ DRAŽEN, rođen 09. 10. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIČIĆ STEVAN, rođen 13. 10. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Maričić Milana, advokata u Rumi, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SEKULIĆ UROŠ, rođen 25. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popivoda Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠARENAC JELENA, rođena 26. 01. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šerfeze Janka, advokata u Zrenjaninu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČOBANOV ALEKSA, rođen 31. 03. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆALOV ALEKSANDAR, rođen 15. 02. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Salak Joakima-Julijana, advokata u Kuli, dana 06. 11. 2019.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BACKOVIĆ ZORANA, advokat u Novom Sadu sa danom 06. 10. 2019. godine, na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Backović Vuk, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUJIČIĆ ZORAN, advokat u Subotici sa danom 31. 10. 2019. godine, radi penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Tomić Milan, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RADIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 10. 2019. godine, usled smrti.

Erceg Igor, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KUVIZIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu sa danom 26. 10. 2019. godine, usled potpunog gubitka radne sposobnosti.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

Tadić Nikola, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PALFI SILVIA, advokat u Temerinu sa danom 31. 10. 2019. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.

Horvat Endre, advokat u Temerinu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ROLJIĆ MILOVAN, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 04. 11. 2019. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADOSAVLJEVIĆ MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 21. 10. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STANKOVIĆ MARINA, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Pejnović Branislava, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 23. 10. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MIRKOVIĆ SAVO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Milanović Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 10. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VREKIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik u Inđiji, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ališić mr Vladimira, advokata u Inđiji, sa danom 30. 09. 2019. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ABADŽIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Krpić Biserke, advokata u Subotici, sa danom 28. 10. 2019. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da BEUK ŽIVKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 11. 10. 2019. do 09. 10. 2020. godine.

Milidragović Biljana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GAJIN IRINI, advokatu u Staroj Pazovi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 26. 09. 2019. do 26. 09. 2020. godine.

Garić Miloš, advokat u Staroj Pazovi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BUMBIĆ ŽARKU, advokatu u Staroj Pazovi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 04. 09. 2019. godine.

Lozić Nebojša, advokat u Staroj Pazovi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VOJVODIĆ MARIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 13. 11. 2019. do 11. 11. 2020. godine.

Ercegović Radmila, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SMILJANIĆ KRISTINI, advokatu u Žablju, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 22. 10. 2019. do 21. 10. 2020. godine.

Smiljanić Vladimir, advokat u Žablju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da POPOVIĆ RUŽICI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u periodu od 08. 07. 2019. do 01. 08. 2020. godine.

Knežević Zoran, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VRSAJKOVIĆ HEĐI SNEŽANI, advokatu u Somboru, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u periodu od 25. 10. 2019. do 25. 10. 2020. godine.

Draganov Vladimir, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DEJANOVIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 26. 09. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Zekić Joldić Aleksandra, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je FORGIĆ SONJA, advokat u Somboru, nastavila sa radom dana 09. 10. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Miškov Vojislav, advokat u Somboru, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TEŠANOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 08. 10. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Beronja Biljana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TANČIĆ LJUBIŠA, advokat u Zrenjaninu, nastavio sa radom dana 01. 11. 2019. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Asani Hava, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LUKIĆ DIANA, advokatski pripravnik u Bačkoj Topoli, nastavila sa vežbom dana 27. 10. 2019. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe.

Uzima se na znanje da je VIRIJEVIĆ OLIVER, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Glavardanov Kristine, advokata u Novom Sadu dana 23. 10. 2019. godine, te da istu nastavlja kod Benić Petrović Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 24. 10. 2019. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Jovičić Nataša, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Igić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Knežević Danijela, advokatski pripravnik u Temerinu, promenila prezime koje sada glasi Sedmakov.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kuzmanović Zorana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Bajić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kuruc Andrea, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Šćekić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Čolić Maja, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Reljin.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Maletaški Sandra, advokat u Bečeju, promenila prezime koje sada glasi Jeremić Maletaški.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Ubiparip Dragana, advokatski pripravnik u Somboru, promenila prezime koje sada glasi Topalov.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Todorović Aleksandar, advokat u Kikindi stekao naučni naziv doktor nauka – pravne nauke.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Trkulja Kristine, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 30. 09. 2019. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Bjelica Đorđa, advokatskog pripravnika u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Bjelica Branislava, advokata u Pančevu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 17. 10. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Labus Luke, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Travica Branislava, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 17. 10. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Miljuš Nikole, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Miljuš Milana, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 17. 10. 2020. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Janjin Aleksandra, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 17. 10. 2020. godine.

USVAJA SE molba PANTOŠ VLADANA, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tafilović Haside, advokata u Novom Sadu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za još godinu dana, zaključno sa 11. 10. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je BENOVIĆ IVAN, advokat u Novom Sadu preselio sedište advokatske kancelarije u Zrenjanin, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 8, počev od 01. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ZLATIĆ DEJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 19/3, počev od 07. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je SELAK TANJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 44/1, počev od 04. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je ŠALDIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20/7, počev od 01. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je BOŽOVIĆ BRANKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar kralja Petra 7/III/9, počev od 01. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je CUCIĆ PETROVIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Branovačkog 9/17, počev od 04. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MILOVANOVIĆ JOVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20/7, počev od 01. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je TRKULJA KRISTINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Romanijska 32/III, stan 13, počev od 01. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je MARJANOVIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 8, počev od 15. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je GRBIĆ SLOBODAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar kralja Petra Prvog 73/3/21, počev od 01. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je PAŠĆANOVIĆ RODOLJUB, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 22 a, počev od 01. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KRAJNOVIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4 E, počev od 21. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je KOSANOVIĆ BOJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 149/58, počev od 23. 10. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ EMILIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 34/9, počev od 01. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIČIĆ BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 1 A, počev od 01. 11. 2019. godine.

Uzima se na znanje da je STJEPANOVIĆ ILIJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Heroja Pinkija 46, sprat 1, stan 13, počev od 01. 11. 2019. godine.