Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 01.09.2023. године

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 01. 09. 2023. године

 

РАДОВАНОВИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 03. 01. 1989. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 8/3/13.

            ЋУЛИБРК ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 22. 11. 1996. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Синђелића 50.

            ПАВИЋЕВИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођен 06. 04. 1992. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Дроњак 7/41.

            ВРАНАЦ УРОШ, дипломирани правник, рођен 01. 09. 1997. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краљевића Марка 51.

            МРГИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 19. 06. 1996. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Доситејева 16/13.

            ЈОВОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 31. 10. 1996. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Цанкарева 9/12.

            ВАЈДИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 24. 02. 1987. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 7/10.

            РИСТИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 29. 10. 1984. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 25.

            ЛАЗИЋ ДУШКО, дипломирани правник, рођен 09. 05. 1969. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3/I/73.

            МАРИНКОВИЋ РАСТКО, дипломирани правник, рођен 27. 01. 1993. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Вељка Влаховића 20.

            БАТИНИЦА ОЛГА, дипломирани правник, рођена 18. 12. 1992. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије на Суботици, Браће Радић 22/3.

            БАБИЋ МОМЧИЛО, дипломирани правник, рођен 24. 01. 1958. године, уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Петра Драпшина 58.

ЋАЋИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 17. 07. 1997. године уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милеве Марић 33.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЋАЋИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            КАЛАБА ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 06. 11. 1997. године уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Кеј 2.  октобра 7.

Брише се из Именика адвокатских приправника КАЛАБА ЈОВАН, адвокатски приправник код Поповић Зорана, адвоката у Зрењанину, са даном 07. 09. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АГОШТОН НАТАША, дипломирани правник, рођена 05. 07. 1994. године уписује се 08. 09. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8/5.

Брише се из Именика адвокатских приправника АГОШТОН НАТАША, адвокатски приправник код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРАЦ МАРИЈАНА, рођена 04. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лазић Стевана, адвоката у Шиду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВ МИЛИЦА, рођена 22. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попов Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЛАРИЋ МАЈА, рођена 17. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКОВИЋ ИВАНА, рођена 17. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАНОВИЋ МОМЧИЛО, рођен 08. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАШИН СЛАЂАНА, рођена 26. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МАРКО, рођен 28. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ЈОВАН, рођен 12. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ВАЊА, рођена 18. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОЊАК ЈЕЛЕНА, рођена 04. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОРИЋ ИВАНА, рођена 27. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОБЕЉИЋ НИКОЛА, рођена 19. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мандић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХРЊЕЗ МАРИЈАНА, рођена 07. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈКОВ АЛЕКСЕЈ, рођен 31. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бојков Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОКИЋ ВАСИЛИЈЕ, рођен 12. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЋИН ИВАН, рођен 09. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штиклица Саве, адвоката у Зрењанину, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦРНОГОРАЦ СТЕФАН, рођен 18. 02. 2001. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жупунски Дарка, адвоката у Сремској Митровици, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОМИРОВ КАТАРИНА, рођена 30. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шоћ Мирка, адвоката у Кикинди, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОВАРИШИЋ ДЕЈАН, рођен 05. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мркић Ђорђа, адвоката у Суботици, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ МАРИНА, рођена 02. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Којић Јована, адвоката у Ковину, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 06. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Урошевић Ивана, адвоката у Панчеву, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 03. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Буха Бојана, адвоката у Сремској Каменици, дана 08. 09. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОРЂОШКИ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, са даном 09. 08. 2023. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Поповић Бојана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АНЂЕЛИНИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Вршцу, са даном 01. 09. 2023. године, на лични захтев.

Милановић Пешић Драгана, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАНКОСИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, са даном 20. 07. 2023. године услед смрти.

Ковачевић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Суботици, са даном 01. 09. 2023. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Пољаковић Дафна Гордана, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАСТИЛОВИЋ ВИДА, адвокат у Новом Саду, са даном 08. 08. 2023. године на лични захтев.

Мастиловић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ  СЕ  из чланства Посмртног фонда Адвокатске коморе Војводине ЧУКУРОВ СОФИЈА, бивши адвокат из Новог Кнжевца са даном 03. 08. 2023. године, на лични захтев.

Отписује се дуговање по основу чланства у Посмртном фонду АК Војводине у износу од 17.100,00 динара.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДИДЕНКО СТРАХИЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Цвејић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 21.07.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, са даном 31.07.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕЗМАР ЈОВАНА КРИСТИНА, адвокатски приправник у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Илић Слободана, адвоката у Вршцу, са даном 23.06.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОШИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 30.06.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОВАНОВ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, са даном 30.06.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 02.07.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕРКОВИЋ ВУКША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 03.09.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРКОВИЋ ЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, са даном 01.09.2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да РАДУЛОВИЋ ФИЛИПУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију заменика секртетара Скупштине општине Беочин, почев од 12. 07. 2023. године, до истека мандата.

Голубовић Миодраг, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да СТОШИЋ БОЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију начелника општинске управе у Тителу, на период од пет година.

Јаковљевић Јасмина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БЕРЕТИЋ В. ДУШАНКИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију заменика Општинског правобраниоца Општине Рума, почев од 18.08.20223. године.

Фриндик Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да РЕЉИН МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 07. 2023. до 30. 06. 2024. године.

Тривуновић Наталија, адвокат из Футога, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПИСАРИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 29. 07. 2023. до 27. 07. 2024. године.

Димитров Леона, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да НАДАЖДИН АНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 07. 2023. до 08. 07. 2024. године.

Марјановић Бране, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања ради одржавања трудноће почев од 01. 07. 2023. године.

Воларевић Драган, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ДРАЖИЋ ТАМАРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре ради посебне неге детета у периоду од 31. 08. 2023. до 31. 01. 2024. године.

Дражић Никола, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ГЛИШИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 14. 08. 2023. до 12. 08. 2024. године.

Шарић Бојана, адвокат из Шајкашу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да КОЛАРИЋ МАЈИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 21. 08. 2023. до 19. 08. 2024. године.

Добaновачки Ђорђе, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ТИЈАНА, адвокат у Ковину, наставила са радом дана 07. 08. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Петковић Љубомир, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МИЛАНОВ ДУЊА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 02. 04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Миланов Милан, адвокат у Зрењнину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МАРИЈАНАЦ ИВКОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 24. 07. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Олћан Слободан, адвокат у Зрењнину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је БЕРАК САВКОВИЋ ДЕАНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 01. 10. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пирић Јелена, адвокат у Зрењнину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Куручки Лидија, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Павићевић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Марковић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Павловић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Миловић Мирјана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Миловић Јефтић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Зорица Живковић Наташа, адвокат у Новом Саду променила презиме које сада гласи Зорица.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Ђукић Саша Александар, адвокат у Новом Саду променио лично име у Александар.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ ЈОВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 11.08.2023. године, те да исту наставља код Стокић Милоша, адвоката у Руми, дана  12.08.2023. године.

Узима се на знање да је МАРЈАНОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Николић Савин Исидоре, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2023. године, те да исту наставља код Марјановић М. Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 31.08.2023. године.

Узима се на знање да је КУЖЕТ ЋАВАР МАРИЈА, адвокатски приправник у Сомбору, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 10.08.2023. године, те да исту наставља код Гомилановић Зорана, адвоката у Сивцу, дана 11.08.2023. године.

Узима се на знање да је ДОБРОМИРОВ МАША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07.08.2023. године, те да исту наставља код Поповић Бојане, адвоката у Новом Саду, дана 08.08.2023. године.

Узима се на знање да је Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац број 8. од 28. 06. 2023. године, промењен назив улице Рајка Ловадинова у Новом Кнежевцу у којој се налази седиште адвокатске канцеларије СУБОТИН К. СЛОБОДАНА, адвоката у Новом Кнежевцу, тако да седиште сада гласи: Нови Кнежевац, Кнеза Лазара 16.

Узима се на знање да је Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац број 10. од 28. 06. 2023. године, промењен назив улице Ненада Валчева у Новом Кнежевцу у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ЗАКИЋ СЕВЕРА, адвоката у Новом Кнежевцу, тако да седиште сада гласи: Нови Кнежевац, Светог Владике Николаја Велиморовића 2.

Узима се на знање да је ЈОКИЋ СИНИША, адвокат у Новој Пазови, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Радничка 45, локал Д, почев од 01.09.2023. године.

Узима се на знање да је МИЉЕШИЋ АНДРЕЈ, адвокат у Бачу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Бачку Паланку, Жарка Зрењанина 45, канцеларија 25, II спрат, почев од 04.07.2023. године.

Узима се на знање да је СЕДМАКОВ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Темерину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 399, почев од 01. 10. 2023. године.

  • Узима се на знање да је ШАВИЈА МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жике Поповића бр. 4, спрат 1, локал 12, почев од 0 08. 2023. године.

Узима се на знање да је БУГАРСКИ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг галерија 3а, почев од 15. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је РАДИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг галерија 3а, почев од 15. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је ПРШИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жике Поповића 4, спрат 1, локал 12, почев од 01. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је ЈОСИФОВИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/4, почев од 01. 09. 2023. године.

Узима се на знање да је ЈАКОВЉЕВИЋ ЈАСМИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/4, почев од 01. 09. 2023. године.

Узима се на знање да је БРИНДЗА БЕАТРИКС, адвокат у Бачкој Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи бригаде 4, почев од 01. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је ЗУРКОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Србобрану, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Милоша Обилића 66, почев од 01. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је ДАМЈАНОВ ДАМИР, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 45, почев од 19. 07. 2023. године.

Узима се на знање да је ХРЕНАР АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Авијатичарска 21, почев од 14. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 8/I/2a, почев од 04. 07. 2023. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ НЕДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Јована Дучића 14/4/342, почев од 01. 07. 2023. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 22, почев од 17. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Пушкинова 18, почев од 21. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је СТАНИШИН ГОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Тургењева 42, почев од 01. 09. 2023. године.

Узима се на знање да је ВУКОБРАТ МАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранимира Ћосића 10, почев од 01. 09. 2023. године.

Узима се на знање да је ФРАНЕТА В. НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 22. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је МИКЛОШ ЧАБА, адвокат у Бачкој Тополи, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 95Б, почев од 01. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је ЕРЦЕГОВИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16А/4/16, почев од 15. 07. 2023. године.

Узима се на знање да је БАЛАЖ БРАНИСЛАВ, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светосавска 7. локал бр. 19, почев од 01. 07. 2023. године.

Узима се на знање да је ПЈЕШЧИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 2, стан бр. 1, почев од 01. 08. 2023. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ МИТРОВИЋ САНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 1, почев од 22. 08. 2023. године.