Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 01. 02. 2019. године


Потврђена је одлука са електронске седнице Управног одбора од 31. 12. 2018. године:

Усвојено је саопштење Адвокатске коморе Војводине којим је најоштрије осуђено хапшење новинара Дашка Милиновића и предлог тужилаштва да му буде одређен притвор.

Потврђују се одлуке са електронске седнице Управног одбора од 15.01.2019. године:

а) Усвојено је саопштење АК Војводине којим је указано на учесталу појаву коментарисања пресуда и поступања судија и јавних тужилаца од стране највиших представника извршне власти.

б) Одобрено је закључење Анекса В о наставку спровођења Пројекта бесплатне правне помоћи у Граду Панчеву између Града Панчева и Адвокатске коморе Војводине. Овлашћена је Биљана Бјелетић, одговорно лице Службе, за потписивање наведеног Анекса.

Именован је Петар Перваз, адвокатски приправник у Новом Саду, за представника Одбора адвокатских приправника без права гласа у Скупштини АК Војводине.

Усвојене су Измене и допуне Пословника о раду Управног одбора Адвокатске коморе Војводине.

Формирана је Комисија за праћење права задржаних и притворених лица.

За председника Комисије именован је Александар Тодоровић, адвокат у Кикинди, који ће на наредној седници изнети предлог чланова те Комисије.

Усвојен је предлог Академије АК Војводине те ће Адвокатска комора Војводине поднети “ТОЛЕС”-у захтев та добијање лиценце за Програм енглеског за правнике.