Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 22. 05. 2020. године

ЛИЦЕНБЕРГЕР ВИКТОР, дипломирани правник, рођен 03. 05. 1992. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 4ц/I, стан 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛИЦЕНБЕРГЕР ВИКТОР, адвокатски приправник код Косанић Мирослава, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЕТТОРЕ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1992. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 14, стан 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЕТТОРЕ СТЕФАН, адвокатски приправник код Радомировић Етторе Зоре, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛАБУС ЛУКА, дипломирани правник, рођен 19. 06. 1990. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 53.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАБУС ЛУКА, адвокатски приправник код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛОСАВЉЕВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 23. 06. 1992. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог Саве 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛОСАВЉЕВИЋ НАТАША, адвокатски приправник код Милосављевић Мирослава, адвоката у Сремској Митровици, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ИВАТОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 27. 09. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Светог Саве 3-6, локал 17.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИВАТОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Фајфрић др Жељка, адвоката у Шиду, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КРИВОШИЈА ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 05. 10. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Новосадска 2а, локал 22.

Брише се из Именика адвокатских приправника КРИВОШИЈА ДАНИЛО, адвокатски приправник код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 25. 04. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17 А, улаз 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУРИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОПОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 14. 08. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПОПОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 05. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАБИЋ ВОЈИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 23. 12. 1992. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 56/III, стан 15.

ЗЕЉКОВИЋ ДАВИД, дипломирани правник, рођен 26. 09. 1991. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар кнеза Милоша 19.

ВУКЧЕВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 19. 02. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 25/1.

БАЊАНИН ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 04. 05. 1990. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 23.

ГЛИШИЋ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 09. 01. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ветернику, Зоје Миросављевић 3, стан 5.

САМАРЏИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 12. 07. 1984. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Будисави, Војвођанска 71.

КЕРКЕЗ НИКОЛИЋ ЖЕЉКА, дипломирани правник, рођена 04. 04. 1983. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2/8.

ГРУЈИЋ ГАБРИЕЛА, дипломирани правник, рођена 16. 06. 1990. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 5.

БЈЕЛИЦА НАЂА, дипломирани правник, рођена 28. 10. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Новосадска 1, стан 7.

КОВАЧ ВЛАДИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 22. 12. 1980. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Народне омладине 6.

БУКАЗИЋ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 16. 05. 1989. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 1, локал 5, ТЦ «Трубач».

МАРКО МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1982. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковачици, ЈНА 65.

ЈОВАНОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 27. 12. 1980. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 1а/II.

ТОХОЉЕВИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 30. 04. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Саве Ковачевића 1.

ЈАРМИНАЦ БОРИС, дипломирани правник, рођен 15. 12. 1993. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Алмашка 1.

ПАРОЦИ МИРНА, дипломирани правник, рођена 23. 07. 1979. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Маршала Тита 83/а, стан 4, други спрат.

ЈЕРКОВИЋ С. ЈАДРАНКА, дипломирани правник, рођена 25. 03. 1982. године уписује се 29. 05. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Слободана Бајића 53.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИН НЕМАЊА, рођен 12. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Срђеновић Бошњаковић Звјездане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАН КРИСТИЈАН, рођен 22. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕЛИЋ СТЕФАН, рођен 30. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУРУТОВИЋ ФИЛИП, рођен 07. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Радована, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋИРКОВИЋ ГОРАН, рођен 16. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАНОВИЋ САВА, рођен 12. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРЕНОВАЦ НИКОЛА, рођен 10. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋОСИЋ ЛАЗАР, рођен 11. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЊАК ЂОРЂЕ, рођен 28. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шево Наде, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАШИНОВИЋ ВИД, рођен 04. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Милована, адвоката у Змајеву, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГИЋ ВЕДРАНА, рођена 02. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Терзић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОЛИЋ ЈОВАНА, рођена 15. 02. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Полић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ ГОРДАНА, рођена 02. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЛАРИЋ БРАНКА, рођена 16. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Товаришић Андреја, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУЛИЋ МИЛИЦА, рођена 13. 05. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУШОЊИЋ АНЂЕЛА, рођена 10. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ БИЉАНА, рођена 19. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОКОВИЋ КАЋА, рођена 30. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВ МЛАДЕН, рођен 06. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Балабан Драгана, адвоката у Панчеву, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИНИЋ МИЛАН, рођен 10. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Василије Милоша, адвоката у Панчеву, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЉАНАЦ ДЕЛОРИЈА, рођена 15. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ НЕМАЊА, рођен 07. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милошевић Драгана, адвоката у Ковачици, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУГУМЕРСКИ ГОРИЦА, рођена 13. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трајчевски Срђана, адвоката у Сомбору, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН, рођен 22. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павловић Гордане, адвоката у Шиду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕЋАК ОЛИВЕРА, рођена 22. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Марић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКОВИЋ СТЕФАН, рођен 03. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ НИКОЛА, рођен 22. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАНАСИЋ БИЉАНА, рођена 16. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКИЋ ТАМАРА, рођена 27. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ КАТАРИНА, рођена 22. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 28. 05. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕШИЋ БИЉАНА, адвокат у Панчеву са даном 15. 05. 2020. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

Корањић Констанца, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРЕГА ЈОВАНА, адвокат у Вршцу са даном 28. 05. 2020. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШУТАЛО МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шутало Мезеи Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 04. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕРГАШ ДИЈАНА, адвокатски приправник у Новим Бановцима, на адвокатско приправничкој вежби код Шуша Војина, адвоката у Новим Бановцима, са даном 30. 04. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РИС БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 04. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОКАНОВИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 04. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРАИНОВИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 05. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШВРАКА ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 05. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАТРИЋЕВИЋ АЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 05. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАЈОРОШ ШОМОЂИ ХЕРМИНА, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, са даном 15. 05. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРИВУНОВИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Футогу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 07. 04. 2020. године.

Тривуновић Бошко, адвокат у Футогу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РЕЉИН МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 09. 04. 2020. године.

Мићић М. Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂАПА КРИСТИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 04. 2020. до 16. 04. 2021. године.

Радосављевић Игор, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТЕВАНОВИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 17. 04. 2020. до 16. 04. 2021. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРКОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 29. 04. 2020. до 28. 04. 2021. године.

Стојановић Александра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕЧЕК СТОЈАНУ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев од 22. 04. 2020. године.

Јоксимовић Бранислава, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАЛИНТ ВИКТОРИЈИ, адвокату у Суботици привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога почев од 27. 04. 2020. године.

Томић Милан, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИЛИЋ НИКОЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 27. 04. 2020. до 26. 04. 2021. године.

Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на обављање адвокатуре збогздравствених разлога почев од 09. 04. 2020. године.

Перовић Марић Мирјана, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРКОВИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокатском приправнику у Апатину, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 05. 05. 2020. до 04. 05. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАБИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 27. 04. 2020. до 26. 04. 2021. године.

Цуцић Петровић Ивана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛОНЧАР ЈОВАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 13. 05. 2020. до 12. 05. 2021. године

Симић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 06. 05. 2020. до 05. 05. 2021. године

Ђерковић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ОБРАДОВИЋ МИТРУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога од 05. 04. до 07. 05. 2020. године

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕДЕЛЕЊИ ЗЕЛЕИ АНИКО, адвокату у Бачкој Тополи, привремено престаје право на обављање адвокатуре због здравствених разлога од 25. 03. до 07. 05. 2020. године.

УЗИМА СЕ на знање да је СИКИМИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 11. 04. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 04. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Шоштарић Благојевић Душица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВИШЊИЋ МЕЛИНДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 11. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВРСАЈКОВ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 07. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Врсајков Дејан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЈЕЛАНОВИЋ БОЖО, адвокат у Кикинди, наставио са радом дана 08. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јоксимовић Бранислава, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕЧЕК СТОЈАН, адвокат у Кикинди, наставио са радом дана 11. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јоксимовић Бранислава, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАНЧИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Бечеју, наставио са радом дана 20. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Исаков Миљан, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КРУНИЋ МИЛЕНКО, адвокат у Инђији, наставио са радом дана 18. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Крунић Шеврт Ана, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАСИКА мр НИКОЛА, адвокат у Инђији, наставио са радом дана 11. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јасика Драган, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТРОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Инђији, наставио са радом дана 07. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Барањ Влада, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КУЗМАН САНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 12. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЕРЦЕГОВИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 13. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пејић Јована, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СИВЧЕВ ДУШАН, адвокат у Панчеву, наставио са радом дана 13. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сивчев Дејан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САМАРЏИЈА МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 03. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вучевић Весна, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БИЈЕЛИЦА БОГДАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 21. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАДОЊАНИН МИРЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 20. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Торњански Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАЛИНТ ВИКТОРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Томић Милан, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је ГУДЕЉ ОЛИВЕРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је ДИВЉАК БРАНКО, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је АРАМБАШИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је ОГЊАНОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ МАТИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је КРИВОКАПИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је РАДОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНЧЕВИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ МИОМИР, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛОВАНОВИЋ САРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је ВИТАС ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је МАРЈАНСКИ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је АРСИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Инђији прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крунић Миленка, адвоката у Инђији дана 15. 03. 2020. године, те да исту наставља код Крунић Шеврт Ане, адвоката у Инђији, дана 16. 03. 2020. године.

Узима се на знање да је ВОЂЕВИЋ СПАСОЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стевановић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 16. 04. 2020. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 17. 04. 2020. године.

Узима се на знање да је МИТРОВИЋ СТРАХИЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду дана 18. 05. 2020. године, те да исту наставља код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 19. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ВАСИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду дана 18. 05. 2020. године, те да исту наставља код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 19. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је МАЖАР ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду дана 18. 05. 2020. године, те да исту наставља код Јовић Николе, адвоката у Бачкој Паланци, дана 19. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛУТИНОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 28/I, стан 7, почев од 04. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ВРАНИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 28/I, стан 7, почев од 04. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ЗЛАТИЋ ДЕЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1а, канцеларија 206, почев од 11. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 40/3/12, почев од 01. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ МИРОЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 11/II, почев од 18. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је НЕМЧЕВ ЏИНИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 19. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је БОГДАНИЋ ДАЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 9/II, стан 6, почев од 18. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ДУМАНОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43, почев од 01. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ ЧУПИЋ ВАЊА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 5, почев од 14. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ЧУПИЋ МАЉКОВИЋ САЊА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 5, почев од 14. 05. 2020. године.