Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 01. 07. 2022. године

КРАЉ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 02. 10. 1991. године уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Оџацима, Железничка 38.

Брише се из Именика адвокатских приправника КРАЉ СТЕВАН, адвокатски приправник код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, са даном 07. 07. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТОЈАНОВИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 12. 06. 1991. године уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.

Брише се из Именика адвокатских приправника СТОЈАНОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник код Бојовић Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 07. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 06. 06. 1993. године уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јанка Чмелика 13.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 07. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВЕСЕЛИНОВИЋ ПАВЛЕ, дипломирани правник, рођен 29. 09. 1991. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ветренику, Краља Петра I бр. 2.

ЛАУШЕВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 21. 05. 1975. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 56.

РАКИТА КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 04. 07. 1986. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Војводе Петра Бојовића 45/10.

ДРАГИЋ МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 27. 03. 1993. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3.

БАКИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 23. 10. 1990. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Колубарска 10.

ПРЕДОЈЕВИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 03. 12. 1987. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Стара Пазова, Змај Јовина 18.

БОЖИЋ МИЛОРАД, дипломирани правник, рођен 07. 08. 1977. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Краља Петра I 12/5.

ВЕРГАШ ДИЈАНА, дипломирани правник, рођена 02. 10. 1994. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новим Бановцима, Бранка Радичевића 6 .

СПАСИЋ МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 23. 02. 1965. године, уписује се 08. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Дунавска 4/1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 24. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОШИЋ МАРИЦА, рођена 26. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНАЦ СТЕФАН, рођен 09. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУБОШИЋ ЈОВАНА, рођена 18. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗАРЕВИЋ АНА, рођена 06. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРЈАКТАРОВ СОФИЈА, рођена 29. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давидов Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕТИНСКИ ТЕОДОРА, рођена 21. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИЈЕЉАНИН МИРКО, рођен 29. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНОВИЋ ЖИВАН, рођен 08. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАНОВИЋ СТРАХИЊА, рођен 06. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАТИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 13. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Коларски Бранислава, адвоката у Кикинди, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРКОВИЋ ДАЈАНА, рођена 03. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаношевић Пере, адвоката у Руми, дана 08. 07. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАНЦИК ЈАРОСЛАВ, адвокат у Оџацима, са даном 25. 08. 2022. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Војновић Горан, адвокат у Оџацима, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Бачкој Тополи, са даном 10. 06. 2022. године, услед смрти.

Шакић Анђелка, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТРИКОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА, адвокат у Сомбору, са даном 01. 07. 2022. године, због пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Делић Ивана, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРБОЈЕВИЋ ГОРАН, адвокат у Суботици, са даном 22. 03. 2022. године, услед смрти.

Дашић Драган, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАРАНОВИЋ АНЂА, адвокат у Бачкој Паланци, са даном 01. 07. 2022. године, због пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Карановић Босиљка, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САВИН С. ВЛАДА, адвокат у Руми, са даном 01. 07. 2022. године, због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Беретић Душанка, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КУЗМАНОВИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Трифковић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 05. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРОКИН ДИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЕРИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 06. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 06. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЛАВКОВИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 24. 06. 2022. до 23. 06. 2023. године.

Стојименовски Марко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НОВКОВ БРАНИСЛАВУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 01. 04. 2022. до 30. 09. 2022. године.

Попадић Данијела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПРОДИЋ ТАТЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 28. 06. 2022. до 27. 06. 2023. године.

Продић Горан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШАРИЋ БОЈАНИ, адвокату у Шајкашу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 05. 06. 2022. до 04. 06. 2023. године.

Вукчевић Слађана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНИЋ САЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 17. 06. 2022. до 16. 06. 2023. године.

Сувачар Санда, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВРЕЋА ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 06. 2022. до 19. 06. 2023. године.

Врећа Игор, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАЈИЋ БАТИЋ ИРЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 07. 2022. до 01. 07. 2023. године.

Добановачки Ђорђе, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГУБЕРИНИЋ ТАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 06. 2022. до 01. 06. 2023. године.

Губеринић Веселин, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈАДИНОВИЋ МЛАДЕНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 06. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ђуровић Сунчица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АРСЕНОВ ПЕТКОВИЋ ДИЈАНА, адвокат у Инђији, наставила са радом дана 04. 07. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Матић Давор, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГЛИШИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Ветернику, наставила са радом дана 07. 06. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Тривуновић Бојана, адвокат у Шајкашу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОЈАДИНОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 07. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Зеленовић Алекса, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Јовановић Тамара, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Дражић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Врећа.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бабин Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Хрубик.

Узима се на знање да је Милошевић Миљана, адвокатски приправник у Руми, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Милошевић Мирослава, адвоката у Руми, дана 14. 06. 2022. године, те да исту наставља код Прелић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 15. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је Живанић Тијана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2022. године, те да исту наставља код Гушавац Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је Лакатош Адриан, адвокатски приправник у Бечеју, прекинуo адвокатско приправничку вежбу код Бока Андраша, адвоката у Ади, дана 03. 06. 2022. године, те да исту наставља код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, дана 04. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Сомбору, преселила седиште адвокатске канцеларије у Стару Пазову, Светозара Марковића 79, почев од 01. 07. 2022. године.

Узима се на знање да је ДРАЖИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 30. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је ВАСИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења бр. 109, приземље, почев од 01. 07. 2022. године.

Узима се на знање да је ВРАНЕШ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 7, почев од 20. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је ПРОШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 7, почев од 20. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ БРАНИБОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 1а, спрат 4, стан бр. 43, почев од 10. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је МИЈАНОВИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 1а, спрат 4, стан бр. 43, почев од 10. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је ВЕЛЕМИР ДУШИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 1а, спрат 4, стан бр. 43, почев од 10. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је КАРАН ДАЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 1а, спрат 4, стан бр. 43, почев од 10. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРОВ ЛЕОНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 8, почев од 27. 06. 2022. године.