Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 26. 03. 2021. године

ГУЈАНИЦА МАРИЈАН, дипломирани правник, рођен 15. 09. 1973. године уписује се 02. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Доситејева 18.

БОЖОВИЋ МИШИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 19. 12. 1978. године уписује се 02. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Галерија 3а/1.

ЗАВИШИЋ БОЖИДАР, дипломирани правник, рођен 07. 01. 1993. године уписује се 02. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

МУНЋАН ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 10. 05. 1993. године уписује се 02. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

МАТКОВИЋ ПЕТАР дипломирани правник, рођен 27. 11. 1993. године уписује се 02. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ПОПОВ ЖАКЛИНА, дипломирани правник, рођена 27. 03. 1988. године уписује се 01. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ади, Трг ослобођења 11.

ЛАЛОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 09. 1988. године уписује се 02. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гундулићева 2.

МОМЧИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 27. 11. 1991. године уписује се 02. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца 18, пословни апартман 114.

РАДОЈЕВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 08. 05. 1993. године уписује се 01. 04. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Генерала Петра Арачића 6/17.

ЛУКИЋ АЛЕКСА, дипломирани правник, рођен 18. 02. 1994. године уписује се 00. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Краља Петра I 12/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛУКИЋ АЛЕКСА, адвокатски приправник код Лукић Милоша, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 01. 04. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОРОЊАЦ АЛЕКСАНДРА, рођена 01. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Муртин Јоване, адвоката у Бегечу, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУРКОВИЋ РУЖИЦА, рођена 15. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУРОВИЋ МИЛИЦА, рођена 13. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђого Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈКИЋ МАРИЈАНА, рођена 27. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАНЧЕК СТЕФАН, рођен 14. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАТАЛИНА ЈОВАНА, рођена 27. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурић Биљане, адвоката у Старој Пазови, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 02. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бегенишић Лазара, адвоката у Инђији, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ МИЉАНА, рођена 05. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милошевић Р. Мирослава, адвоката у Руми, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАИЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 04. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вицковић Рамач др Тање, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ РАЈНА, рођена 03. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукићевић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛЕНИЦА МИЉАНА, рођена 02. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станојевић Катарине, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУЏУМ ВЛАДИМИР, рођен 16. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИШИЋ ЈОВАНА, рођена 18. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 21. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНКОВ БОЈАН, рођен 08. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАДИНОВ ТЕОДОРА, рођена 04. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Аврамов Душка, адвоката у Зрењанину, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 22. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЦАЈКИЋ ИВАНА, рођена 13. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ САЊА, рођена 27. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВОТИЋ АНАСТАСИЈА, рођена 17. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЧИЋ ЈАНА, рођена 19. 12. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Драган, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАЏИЋ МИНА, рођена 17. 05. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радиновић Немање, адвоката у Суботици, дана 01. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСОЈЕВИЋ НЕНАД, рођен 18. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИЛАЂИ НИКОЛА, рођен 08. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стипанчевић Винка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КИТАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 22. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дронић Мире, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 27. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОТИЋ КРИСТИНА, рођена 12. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАЖИЋ ПЕТАР, рођен 25. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ ТЕОДОРА, рођена 06. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВТИЋ СТЕФАН, рођен 18. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ВАЊА, рођена 07. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИЛИЈАМ МАРКО БРУС, рођен 21. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 04. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗЛОКАС ДУШАН, адвокат у Зрењанину са даном 08. 03. 2021. године, услед смрти.

Војновић Бојовић Гордана, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАГИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду са даном 14. 09. 2020. године, на лични захтев.

Станивуковић Горан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АГИНЧИЋ ХАЈРУДИН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАJКИЋ ДРАГИЊА, адвокатски приправник у Врбасу, на адвокатско приправничкој вежби код Канкараш В. Ивана, адвоката у Врбасу, са даном 06. 03. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕШИЋ ВЛАДАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 03. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРИЧИЋ СТЕВАН, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Маричић Милана, адвоката у Руми, са даном 01. 04. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РУЖИЋ МИЛОВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 22. 03. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КУБУРОВИЋ ДАНИЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 03. 2021. до 01. 03. 2022. године.

Латиновић Душанка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРКОВИЋ СЛАЂАНИ, адвокату у Србобрану, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 03. 2021. до 28. 02. 2022. године.

Миловић Мирјана, адвокат у Темерину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРЧЕТА ТАМАРИ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 03. 2021. до 01. 03. 2022. године.

Марчета Ратко, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЦУЦИЋ ПЕТРОВИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 04. 2021. до 31. 03. 2022. године.

Бабић Наташа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања у периоду од 10. 03. 2021. до 31. 03. 2021. године.

Перић Дамир, адвокат у Футогу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 03. 2021. до 21. 03. 2022. године.

Перић Дамир, адвокат у Футогу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАБИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 04. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Цуцић Петровић Ивана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДЕНДИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 03. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сикимић Срђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Зекић Слађана, адвокат у Србобрану, променила презиме које сада гласи Марковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Каурин Љубица, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Каурин Драгићевић.

Узима се на знање да се Перић Маја, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика Вигњевић Љубице, адвоката у Новом Саду.

Трајановски Тијана, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика Вигњевић Љубице, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да се Мишчевић Војислав, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика Галић Владимира, адвоката у Новом Саду.

Ђукић Александар, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика Галић Владимира, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да је Грбић Милица, адвокатски приправник у Темерину прекинула адвокатско приправничку вежбу код Грче Владиславе, адвоката у Темерину дана 01. 03. 2021. године, те да исту наставља код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Пајић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду дана 26. 02. 2021. године, те да исту наставља код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину, дана 27. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је Токовић Каћа, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду дана 01. 03. 2021. године, те да исту наставља код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Перин Ана, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 28. 02. 2021. године, те да исту наставља код Думановић Дубравке, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Шаргач Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду дана 04. 03. 2021. године, те да исту наставља код Бојовић Иване, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Сомборски Драган, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 19. 02. 2021. године, те да исту наставља код Просеница Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 20. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је Томић Лазар, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 23. 02. 2021. године, те да исту наставља код Томић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 24. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је Текић Сања, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 08. 03. 2021. године, те да исту наставља код Максић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Јовановић Марина, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кркљуш Милана, адвоката у Новом Саду дана 09. 03. 2021. године, те да исту наставља код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Максић Драгана, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Унковић Милана, адвоката у Новом Саду дана 11. 03. 2021. године, те да исту наставља код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 12. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Марковић Саша, адвокатски приправник у Белој Цркви прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Матић Бранислава, адвоката у Белој Цркви дана 09. 03. 2021. године, те да исту наставља код Митровић Бојана, адвоката у Белој Цркви, дана 10. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је Томашев Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Иветић Милана, адвоката у Новом Саду дана 31. 03. 2021. године, те да исту наставља код Миловановић Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је Јокић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду дана 31. 03. 2021. године, те да исту наставља код Омерагић Пантић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ДОБАНОВАЧКИ ЂОРЂЕ, адвокат у Каћу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Петра Драпшина 47, локал 1, почев од 15. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ВАШЧИЋ ЖИВОТА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јанка Веселиновића 17/1, почев од 15. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ЧУЉАТ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34/9, почев од 08. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ПЕРКОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 15, почев од 03. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је БАРИШИЋ ЖАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10, почев од 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ТРБУК ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 17, почев од 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ ДАВОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10а/15, почев од 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је БИРО ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10а/15, почев од 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ЂЕРКОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10, почев од 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ТРАЈЧЕВСКИ СРЂАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бела голуба 8, почев од 18. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је НЕДИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10а/V, стан 15, почев од 09. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је БАБИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 9/17, почев од 01. 04. 2021. године.

Узима се на знање да је ЗЛАТИЋ ДЕЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 21, почев од 10. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је КОРАЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 14, почев од 01. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32, стан 3, почев од 08. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ВУКОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32, почев од 15. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је СУЈИЋ СТАМЕНИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Балзакова 22, почев од 23. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је МАСЛЕША ЖАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 9/III, стан 8, почев од 01. 04. 2021. године.