Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 28. 01. 2022. године

БУЛАТОВИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1965. године уписује се 04. 02. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Шолохова 17.

ТАНАСКОВИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 19. 06. 1994. године уписује се 04. 02. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 5/I.

ПАНТЕЛИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 19. 02. 1984. године уписује се 04. 02. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Краља Петра I 53/11.

ПЕТРОВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 25. 11. 1995. године уписује се 04. 02. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 28.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 19. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВАНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 17. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕХОВИЋ КРИСТИНА, рођена 27. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лукић Данила, адвоката у Пландишту, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРАДОВИЋ ДУШАН, рођен 05. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЛЕНОВИЋ РАДОШ, рођен 20. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХЛОДА ЈОВИЦА, рођен 05. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУЊЕВАРИЋ СТЕФАН, рођен 24. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЛИЧКОВИЋ РАНКО, рођен 08. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕШКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 13. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛУТИНОВИЋ СВЕТЛАНА, рођена 18. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОПРИВИЦА БУДИМИРКА, рођена 30. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОЦ ЕСТЕР, рођена 13. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новак Немање, адвоката у Темерину, дана 04. 02. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕТНИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, са даном 25. 01. 2022. године на лични захтев.

Пацек Штефанија, адвокат у Беочину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРИШИЋ МИХАЈЛО, адвокат у Новом Саду, са даном 14. 01. 2022. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Ђирковић Александра, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАТИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, са даном 07. 01. 2022. године, услед смрти.

Матић Горан, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из чланства Посмртног фонда Адвокатске коморе Војводине ТАРИЦА СИЛВАНА, бивши адвокат из Панчева са даном 28. 12. 2021. године, на лични захтев.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СРЕЋКОВИЋ ЈОВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 01. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СЕКУЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 01. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САМАРЏИЈА ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кораћ Михаила, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 01. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТАДИЈИН ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Савин Исидоре, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 01. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Трнинић Душана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 01. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРАШИНОВИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 01. 2022. до 15. 03. 2023. године.

Ковачевић Небојша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУКАНОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 17. 01. 2022. до 07. 01. 2023. године.

Вуљај Кристина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОЛАРИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања ради одржавања трудноће од 13. 01. 2022. године.

Стајић Батић Ирена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЗАКЛАН ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 10. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гвозденац Надежда, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИЛИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 21. 12. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Галић др Милош, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАСТИЛОВИЋ ВИДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 01. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мастиловић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ БРАНИСАВЉЕВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Панчеву, наставла са радом дана 17. 01. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ђаковић Бојана адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шћекић Андреа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Куруц.

У евиденцији Адвокатске коморе Војводине (матичним књигама, електронској евиденцији и адвокатској легитимацији) врши се исправка података о личном имену адвоката Суботин Слободана из Новог Кнежевца, на тај начин што се додаје средње слово „К“.

Узима се на знање да је Решетар Дејан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Вигњевић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 25. 12. 2021. године, те да исту наставља код Таланчевски Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је Милаковић Анастазија Ања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Куралић Јасмина, адвоката у Новом Саду, дана 17. 01. 2022. године, те да исту наставља код Марић Мирка, адвоката у Жабљу, дана 18. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је Диденко Страхиња, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 25. 01. 2022. године, те да исту наставља код Цвејић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 26. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је Илић Ирена, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 31. 12. 2021. године, те да исту наставља код Гојковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је Вуковић Вјера, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђилас Драгане, адвоката у Кули, дана 17. 01. 2022. године, те да исту наставља код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 18. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је Капамаџин Бојан, адвокат у Бечеју приступио Заједничкој адвокатској канцеларији „Субаков и партнери“ са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 3, почев од 20. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Ветерник, Павла Вуисића 18, стан 2, почев од 17. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је ПАВКОВ ЉИЉАНА, адвокат у Србобрану, преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Булевар Кнеза Милоша 2А, почев од 19. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је ВАШЧИЋ ЖИВОТА, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 5, почев од 01. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Златне греде 11, почев од 01. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је КАРАМАТРАКОВИЋ МИОНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Патријарха Чарнојевића 23, стан 7, почев од 01. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је ЦВЕЈИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 14/8, почев од 10. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је КОНСТАНТИНИДИС ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 15. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је РАДНОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А, Локал 402, почев од 01. 02. 2022. године.

Узима се на знање да је НОВАК ДАНИЦА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранислава Нушића 17, почев од 05. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је САВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранислава Нушића 17, почев од 05. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је ЦВЕТАНОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Илариона Руварца 8, почев од 17. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је ТРНИНИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 2, почев од 28. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је БАЈАГИЋ НАЂА, адвокат у Врбасу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гојка Војновића 21, почев од 10. 02. 2022. године.