Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 26. 11. 2021. године

МИТРОВИЋ ПАВЛЕ, дипломирани правник, рођен 13. 06. 1992. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Кнеза Милоша 6.

ДЕДИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 25. 04. 1994. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Југ Богдана 11.

СТОЈАНОВИЋ СОФИЈА, дипломирани правник, рођена 05. 04. 1973. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Житишту, Цара Душана 3.

РАКИЋ НИНА, дипломирани правник, рођена 18. 11. 1989. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3.

БАШИЋ ДАВИД, дипломирани правник, рођен 05. 09. 1992. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ђирила и Методија 15/11.

НИКЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 08. 07. 1993. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска бр. 1.

КОВАЧЕВИЋ ТОМИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 08. 07. 1991. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка бр. 42/2/5.

ДАНКУЦ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 07. 08. 1990. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића бр. 26.

КЛИПА МАРКО, дипломирани правник, рођен 15. 02. 1985. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка бр. 12.

КАПАМАЏИН БОЈАН, дипломирани правник, рођен 09. 11. 1992. године уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења бр. 3.

ТРКУЉА ДИАНА, дипломирани правник, рођена 28. 07. 1995. године, уписује се 03. 12. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТРКУЉА ДИАНА, адвокатски приправник код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 12. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 27. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арамбашић Стевана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛАЊИ АДЕЛ, рођена 04. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕШИЋ ДРАГАН, рођен 19. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јуришић Павла, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ САША, рођен 27. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ КОРНЕЛИЈА, рођена 09. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕЂО ЈОВАНА, рођена 18. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дубајић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВОВИЋ САРА, рођена 02. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАЈЛОВИЋ МАРИЈА, рођена 23. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вученић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАИЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 02. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мирковић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАС МИЛАНА, рођена 27. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБОМИРОВИЋ МИЛЕНА, рођена 16. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАНОВИЋ ДАНКА, рођена 25. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈАКОВИЋ МАРКО, рођен 30. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАРАБИЋ ЛУКА, рођен 19. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ СОФИЈА, рођена 10. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛИНТА МАРКО, рођен 04. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ТЕОДОРА, рођена 10. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 31. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕСАРОШ МАЈДА, рођена 28. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гарабандић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЛУБОВИЋ БОЈАН, рођен 24. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИН МИЛИЦА, рођена 02. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИШИЋ СВЕТОЗАР, рођен 28. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Родић Горана, адвоката у Темерину, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ ПАВЛЕ, рођен 15. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павловић Гордане, адвоката у Шиду, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРХЕЦ ДАЛМА, рођена 05. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јожа Ласла, адвоката у Суботици, дана 02. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАРЧЕТИЋ МАРКО, рођен 04. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бурсаћ Горана, адвоката у Сомбору, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАКИЋ МИЛАН, рођен 14. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кардум Марије, адвоката у Сомбору, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАС МИЛУТИН, рођен 17. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чичовачки Бранка, адвоката у Сомбору, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОНЧАРЕВИЋ АНА, рођена 06. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВИЋ ИРЕНА, рођена 22. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стокић Милоша, адвоката у Руми, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЛИЋ ДАВИД, рођен 09. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАН АЛЕКСАНДАР, рођен 20. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелица Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕРИНЦ МОНИКА, рођена 30. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Леринц Јожефа, адвоката у Кикинди, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА, рођен 12. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копривица Олега, адвоката у Панчеву, дана 03. 12. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАКОВИЋ БРАНЕ, адвокат у Новом Саду, са даном 22. 10. 2021. године, услед смрти.

Панин Петар, адвокат у Деспотову, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВКОВ ДИМИТРИЈЕ, адвокат у Кикинди, са даном 27. 10. 2021. године, услед смрти.

Лисул Петар, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУМИН АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду са даном 15.11. 2021. године, услед смрти.

Мумин Драгана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРГЕ ЈОСИП, адвокат у Панчеву, са даном 01. 11. 2021. године, због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Ћурчин Боривој, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДЕДИЋ ЗОРАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДИВОЈЕВИЋ ДАЈАНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Босиљ Ненада, адвоката у Панчеву, са даном 19. 10. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДЕВИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Алишић мр Владимир, адвоката у Инђији, са даном 18. 11. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗАКИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Хоргошу, на адвокатско приправничкој вежби код Терзић Мирослава, адвоката у Хоргошу, са даном 04. 11. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТОЈИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 19. 10. 2021. до 18. 10. 2022. године.

Миљевић Наталија, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈАНКОВИЋ ВЕДРАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 31. 10. 2021. до 30. 10. 2022. године.

Љубичић Синиша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАЛИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 26. 09. 2021. до 25. 09. 2022. године.

Јовичић Митровић Сандра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЖУНИЋ МАРИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01.12. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Радин Нина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САБО ЈОВАНА, адвокат у Руми, наставила са радом дана 08. 11. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мићић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да се Симић Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава дужности привременог заменика Лончар Јованке, адвоката у Новом Саду.

Рељин Маја, адвокат у Новом Саду, одређује за привременог заменика Лончар Јованке, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да су Бобан Петар и Кнежевић Ивана, адвокати у Новом Саду, основали “Заједничку адвокатску канцеларију Бобан и Кнежевић“ са седиштем у Новом Саду, Ловћенска бр. 10, стан бр. 5, дана 26. 10. 2021. године.

Узима се на знање да је Суботић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, дана 15. 11. 2021. године, те да исту наставља код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је Милошев Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2021. године, те да исту наставља код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је Илић Анђела, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 17. 11. 2021. године, те да исту наставља код Ђорђевић др Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 18. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је Зејак Марко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 11. 2021. године, те да исту наставља код Манастирац Игњатов Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је Ћетковић Срђан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2021. године, те да исту наставља код Ћетковић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 04. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је МИЛОСАВЉЕВИЋ СТЕВИЦА, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Бачку Паланку, Шафарикова бр. 59, почев од 17. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је БЈЕКИЋ АЛЕЛКСАНДАР, адвокат у Врбасу, преселило своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 91/1, почев од 26. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је КРНИЋ СОЊА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог бр. 12, почев од 15. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је ПЛЕЋАШ МИЛАН, адвокат у Змајеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Иве Лоле Рибара бр. 7, почев од 12. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је СЛОБОДА МИЛИЦА, адвокат у Змајеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Иве Лоле Рибара бр. 7, почев од 12. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је БЕЋАГУЛ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска бр. 30, почев од 18. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је МАРИНКОВИЋ РАЈКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења бр. 97/6, почев од 05. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је ДУБАЈИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светојованска бр. 18/3, почев од 09. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је СТОШИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења бр. 97/6, почев од 08. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је ГОЛИЋ ЈАСЕНКА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска бр. 1, почев од 15. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је ГАРИЋ МИЛОШ, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Зорана Ђинђића бр. 5/5, почев од 01. 12. 2021. године.