Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 30. 12. 2020. године

МАТИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 10. 09. 1994. године уписује се 15. 01. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Народне омладине 14.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАТИЋ ИВАН, адвокатски приправник код Трнинић Зорана, адвоката у Зрењанину, са даном 14. 01. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОПРИВИЦА ДИМИТРИЈЕ, дипломирани правник, рођен 25. 04. 1990. године уписује се 15. 01. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 17/II, стан 9.

ИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 17. 07. 1990. године уписује се 15. 01. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 56, стан 15.

МИЛОЈЕВИЋ ЧЕДОМИР, дипломирани правник, рођен 29. 12. 1965. године уписује се 15. 01. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Иве Војновића 41/б.

БОЖИЧКОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 10. 06. 1994. године уписује се 15. 01. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 36, стан 2.

ЛАЗИН МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 31. 01. 1985. године уписује се 15. 01. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 14.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕДИЋ МАРИЈА, рођена 05. 03. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАКОВИЋ АНАСТАЗИЈА АЊА, рођена 08. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 25. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Бранибора, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ МИЛОШ, рођен 12. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малиновић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУДИШИЋ ЈОВИЦА, рођен 23. 09. 1972. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сињери Игора, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЋАН ЉИЉАНА, рођена 03. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУВЕЏИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 24. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ружичић Александра, адвоката у Инђији, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 19. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бегенишић Лазара, адвоката у Инђији, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРАЦ САЊА, рођена 06. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Табачки Срђана, адвоката у Зрењанину, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРОВИЋ МАРКО, рођен 09. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вилотић Мирић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЦ НИКОЛА, рођен 19. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ЂОКАН, рођен 06. 05. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Десница Милане, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 13. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 20. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чутурило Јасмине, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАЧИЋ ВЛАДИМИР, рођен 11. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРАЈКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 25. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ЈОВАНА, рођена 12. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВ МИЛИЦА, рођена 20. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ БОЈАНА, рођена 09. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНИЋ СРЂАНА, рођена 15. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЛАБА МИХАЈЛО, рођен 22. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ САЊА, рођена 25. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРАНИЋ МАРИЈАНА, рођена 14. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перовић Владимира, адвоката у Панчеву, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЈИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 03. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРИВКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 22. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвозденац Надежде, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЕРЕ АНА, рођена 22. 02. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гере Тибора, адвоката у Сенти, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛОДИЋ АНЂЕЛА, рођена 16. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЦОЉЕВАЦ МИЛОШ, рођен 06. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарија Александра, адвоката у Панчеву, дана 30. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛУШАЦ НЕВЕНА, рођена 03. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЈЕПАНОВИЋ ВЛАДАН, рођен 25. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 15. 01. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ ЖАРКО, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Николић Александар, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧАЊИ МАГДОЛНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Белић Бркић Владислава, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТЕПИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 12. 2020. године, на лични захтев.

Николић Неда, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЛИЋ ДОРА, адвокат у Суботици са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Габрић Ивана, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЕЛЕК МИЛАН, адвокат у Сомбору са даном 31. 12. 2020. године, због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Мандић Милан, адвокат у Сомбору поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СРЕТЕНОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Сремској Митровици са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Ђурић Цвејић Сања, адвокат у Сремској Митровици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДАНОВИЋ БОЈАН, адвокат у Инђији са даном 27. 11. 2020. године, услед смрти.

Радић Милан, адвокат у Инђији поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ др ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду са даном 01. 01. 2021. године, на лични захтев.

Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИЛАШКИ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОТРЕБИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 12. 2020. године, на лични захтев.

Сулоцки Радојев Ивана, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОСТРАН ЧЕДОМИР, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Простран Бранка, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВКОВ МИЛУЦУ, адвокат у Вршцу са даном 23. 01. 2021. године, због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Љаљић Марија, адвокат у Вршцу поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАВРИЛОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Вршцу са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Гавриловић Дарко, адвокат у Вршцу поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШЕЋЕРОВ МИОМИР, адвокат у Новом Саду са даном 15. 12. 2020. године, услед смрти.

Борђошки Милан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАРМЕЂА ВЛАДИМИР, адвокат у Шиду са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Иватовић Немања, адвокат у Шиду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ РУЖИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 12. 2020. године, на лични захтев.

Пејовић Милан, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КНЕЖЕВИЋ ДАМЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вучковић Вука, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 12. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕВТИЋ ИСИДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 12. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МЕХОВИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 12. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕРЕМИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Жунић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАЛОВИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, са даном 08. 12. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОЛОВИНА ДУШАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Режа Слободана, адвоката у Панчеву, са даном 17. 12. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НОВИЋ ЕМИЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 12. 2020. до 30. 11. 2021. године.

Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕРЕТИЋ ДУШАНКИ, адвокату у Руми привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године.

Савин Влада, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЋИН ЖАРКУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију шефа кабинета Градоначелника Новог Сада, почев од 06. 11. 2020. године, док траје функција.

Мићин Душанка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЊИЛАШ МИХАЉУ, адвокату у Кањижи, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију државног секретара у Министарству правде РС, почев од 10. 12. 2020. године, док траје функција.

Корпонаић Ева, адвокат у Кањижи, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕРАК САВКОВИЋ ДЕАНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 01. 02. 2021. до 01. 02. 2023. године.

Миленковић Марина, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 12. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мандић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ИЛИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 04. 01. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Зорица Живковић Наташа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИВАНЧЕВ СОЊА, адвокат у Новом Бечеју, наставила са радом дана 01. 09. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Арсенов Никола, адвокат у Новом Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧКИ МИРОСЛАВА, адвокат у Панчеву, наставила са радом дана 30. 11. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вељовић Горан, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шљивар Мирјана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Шљивар Влаовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Зекић Слађана, адвокат у Србобрану, променила презиме које сада гласи Марковић.

Узима се на знање да је АНУШИЋ ПАВЛЕ, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду дана 15. 12. 2020. године, те да исту наставља код Ђулинац Иване, адвоката у Зрењанину, дана 16. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ МИЛИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 26. 11. 2020. године, те да исту наставља код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је АЛБИЈАНИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду дана 07. 12. 2020. године, те да исту наставља код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ДРЕНОВАЦ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду дана 15. 12. 2020. године, те да исту наставља код Остојић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је УСКОКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду дана 07. 12. 2020. године, те да исту наставља код Баришић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду дана 18. 12. 2020. године, те да исту наставља код Бојков Александра, адвоката у Новом Саду, дана 21. 12. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Спасојевић Срђана, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 01. 12. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Брњеварац Јоване, адвокатског приправника у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Поштић Светислава, адвоката у Панчеву за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 10. 01. 2022. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Јерковић С. Јадранке, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 15. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је решењем РГЗ Сектора за дигиталну трансформацију, Одељења за адресни регистар број 952-02-10-090-49421/2020 од 19. 11. 2020. године, промењен кућни број на Булевару патријарха Павла у Новом Саду у којем се налази седиште адвокатске канцеларије ЛОНЧАРИЋ КАУРИН МАРИЈАНЕ, адвоката у Новом Саду, тако да седиште сада гласи: Нови Сад, Булевар патријарха Павла 11, стан 5.

Узима се на знање да је ЈЕРКОВИЋ С. ЈАДРАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Сремску Каменицу, Слободана Бајића 53, почев од 15. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ШИНКОВИЋ ЕРИКА, адвокат у Суботици, преселила седиште адвокатске канцеларије на Палић, Беле Бартока 26/б, почев од 10. 12. 2020. године.

Узима се на знање да ће БУКАЗИЋ ДЕЈАН, адвокат у Панчеву, преселити седиште адвокатске канцеларије у Долово, Краља Петра Првог 34, почев од 01. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ГИГИЋ ВЕЉКО, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 2а, почев од 01. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ЧИЗМАР ЛАСЛО, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Босе Миличевић бб, почев од 25. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 10, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 10, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ПРОШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, почев од 02. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је БОДЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 3/I, стан 4, почев од 14. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је СИМИКИЋ РАДОЈИЦА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ ВЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ВУКИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је САВКОВ ЗОРИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 14, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Николе Миркова 32, почев од 10. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30/3, почев од 02. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је СТОЈЧИЋ Ј. ЉУБИЦА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 40 б, почев од 01. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је БЕГЕНИШИЋ ЛАЗАР, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 12, 1/101, почев од 13. 12. 2020. године.

Узима се на знање да ће ДОБРЕНОВ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселити своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 9, почев од 01. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је МИТРОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а, почев од 28. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ОБРЕНОВ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 2/I, стан 4, почев од 28. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је ЛАТИНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 2/I, стан 4, почев од 28. 12. 2020. године.