Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 27. 11. 2020. године

ЛЕРО АЉОША, дипломирани правник, рођен 06. 11. 1992. године уписује се 04. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 19.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛЕРО АЉОША, адвокатски приправник код Бијелица Богдана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 12. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИТРЕСКИ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 04. 04. 1992. године уписује се 04. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 20/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИТРЕСКИ ФИЛИП, адвокатски приправник код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 12. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАЊАЦ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 12. 06. 1993. године уписује се 04. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

ЧЕПИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 29. 08. 1989. године уписује се 04. 12. 2020.. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранка Бајића 66.

КОЗОМОРА МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 18. 08. 1987. године уписује се 04. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/I, стан 3.

ЧУЉАТ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 09. 09. 1992. године уписује се 04. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милице Стојадиновић Српкиње 4.

СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 12. 09. 1985. године уписује се 04. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сомборска 16б, Л1.

ЛОНЧАРИЋ КАУРИН МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 20. 09. 1991. године уписује се 04. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар патријарха Павла 11-13.

ГРОЗА МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 07. 03. 1989. године уписује се 00. 00. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Живојина Мишића 6.

СТАНКОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 19. 06. 1991. године уписује се 07. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Карађорђева 2/8.

ТАНЧИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 06. 06. 1986. године уписује се 07. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 15/5.

МАРИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 19. 11. 1990. године уписује се 07. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266/А.

ПЕРНАТ ОГЊЕН ВИД, дипломирани правник, рођен 07. 09. 1989. године уписује се 07. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Иве Лоле Рибара 1А.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАКИЋ АЊА, рођена 13. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОЈОВИЋ ДРАГАНА, рођена 15. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАЊЕВИЋ ТИЈАНА, рођена 07. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Б. Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12.2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЈЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 11. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УШЈАК ДУЊА, рођена 26. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРЕШЉАК АНЂЕЛА, рођена 09. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИЋ ДРАГАНА, рођена 18. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Унковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12.2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУЈИЋ ТИЈАНА, рођена 08. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Каназир Вање, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАЖИЋ НИНА, рођена 11. 03. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантић Пиља Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋАЋИЋ ГОРДАНА, рођена 17. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ НЕМАЊА, рођен 02. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Канкараш В. Ивана, адвоката у Врбасу, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕША МИРНА, рођена 18. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈИЋ МИЛИЦА, рођена 02. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Живковић Јелене, адвоката у Сомбору, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНИШЕВИЋ НИКОЛА, рођен 20. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дебељачки Иване, адвоката у Суботици, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТАЈИЋ ТАМАРА, рођена 23. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРИЋ ДРАГАНА, рођена 09. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рвовић Раде, адвоката у Суботици, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЛАБА ЈОВАН, рођен 06. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ МАРКО, рођен 02. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вујовић Зорана, адвоката у Сечњу, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПИ МАРИУС, рођен 28. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попи Мирће, адвоката у Вршцу, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋИРИКОВАЧКИ КРИСТИНА, рођена 18. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божин Нелуа, адвоката у Панчеву, дана 07. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАБУС МИРОСЛАВ, рођен 13. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пашти Ервина, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ ЂОРЂЕ, рођен 26. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАНОВ НЕМАЊА, рођен 13. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЋ ВИДОЈЕ, рођен 14. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штањо Калмана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ ЖАРКО, рођен 16. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Латиновић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАРАБОШ СТЕВАН, рођен 22. 12. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чолић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРАНАЦ УРОШ, рођен 01. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 31. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОПАЛОВИЋ ЈОВАН, рођен 13. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАНОВИЋ БОЈАН, рођен 07. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симић Данијеле, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАРАДИНАЦ МИЛОШ, рођен 20. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕЧИЋ МАРКО, рођен 18. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 12. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОШЕН САША, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Бобан Петар, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 09. 11. 2020. године, на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Ђерковић Милица, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЉАЧКИ САЊА, адвокат у Суботици са даном 25. 10. 2020. године, ради заснивања радног односа.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Миљачки Стеван, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРИЈИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Пријић Марије, адвоката у Зрењанину, са даном 31. 10. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕНИЋ ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 09. 11. 2020. до 08. 11. 2021. године.

Дурмић Ђурђица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕСПОТОВИЋ ЖЕЉЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 19. 10. 2020. до 18. 10. 2021. године.

Миљуш Славиша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИТРОВИЋ КОВАЧЕВИЋ МИЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 12. 11. 2020. до 11. 03. 2021. године.

Михајловић Јована, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕНДИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 04. 11. 2020. године.

Сикимић Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Врбасу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 09. 11. 2020. до 08. 11. 2021. године.

Бајагић Нађа, адвокат у Врбасу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САБО ЈОВАНИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 07. 11. 2020. до 07. 11. 2021. године.

Мићић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЉУШ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 24. 11. 2020. године.

Аћимовић Милорад, адвокат у Каћу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ПЕТКОВ БРАНКА, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 06. 12. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ПУШАРА САРА, адвокат у Кикинди, наставити са радом дана 17. 11. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Кулиџан Милица, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је ДЕДИЋ ЗОРАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бјелановић Велимира, адвоката у Новом Саду дана 09. 11. 2020. године, те да исту наставља код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду дана 26. 10. 2020. године, те да исту наставља код Продић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ЂЕЛКАПИЋ ОЉА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду дана 25. 11. 2020. године, те да исту наставља код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 2020. године.

Ставља се ван снаге решење Управног одбора АК Војводине број 1554/20 од 30. 10. 2020. године којим се Танасић Биљана брише из Именика адвокатских приправника.

Узима се на знање да је ТАНАСИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 23. 10. 2020. године, те да исту наставља код Перић Дамира, адвоката у Футогу, дана 24. 10. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Амбруш Уроша, адвокатског приправника у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Миловановић Уроша, адвоката у Суботици за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 30. 11. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ђерић Андреја, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 30. 11. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ракић Нине, адвокатског приправника у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Суботић Марине, адвоката у Зрењанину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 30. 11. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Шарњаи Андрее, адвокатског приправника у Сенти, на адвокатско приправничкој вежби код Бајић Шарњаи Тамаре, адвоката у Сенти за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је Влаисављевић Владана, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 13. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Петков Бранке, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 30. 10. 2020. године.

Узима се на знање да ће ПЕТКОВ БРАНКА, адвокат у Новом Саду, преселити седиште адвокатске канцеларије у Сремску Каменицу, Железничка 21, почев од 06. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је КАДОВИЋ МИРКО, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Кулу, Маршала Тита 250, стан 1, почев од 04. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 2, стан 1, почев од 01. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг незнаног јунака 4/2/4, почев од 01. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 19/VI, стан 7, почев од 16. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ПОЛИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Дивнина Бабе 14/10, почев од 05. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 16. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је КУЗМАН САНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 16. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је МАЛИНОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 16. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је БОСИН НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 16. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ЗЕЧЕВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 16. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је КРИВОКУЋА НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 02. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/д, почев од 06. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВ МАЈА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 19б, локал 3, почев од 29. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ГЛАВАШКИ СВЕТЛАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Југ Богдана 32, почев од 31. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ САЊА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 133, почев од 01. 12. 2020. године.