Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 02. 10. 2020. године

ГОРАНОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 01. 1990. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 38.

Брише се из Именика адвокатских приправника ГОРАНОВИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник код Алексић Мирјане, адвоката у Вршцу, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУЛИН ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 19. 08. 1993. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 10, стан 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЛИН ЈОВАНА, адвокатски приправник код Чичовачки Бранка, адвоката у Сомбору, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НОВАК ДАНИЦА, дипломирани правник, рођена 21. 08. 1994. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 11.

Брише се из Именика адвокатских приправника НОВАК ДАНИЦА, адвокатски приправник код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

САВИЧИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 04. 02. 1994. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 26.

Брише се из Именика адвокатских приправника САВИЧИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КАРАН ДАЈАНА, дипломирани правник, рођена 28. 08. 1993. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17А, улаз 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника КАРАН ДАЈАНА, адвокатски приправник код Јовичић Бранибора, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БОШЊАК ЛУКА, дипломирани правник, рођен 04. 07. 1990. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.

Брише се из Именика адвокатских приправника БОШЊАК ЛУКА, адвокатски приправник код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДАВИДОВАЦ УРОШ, дипломирани правник, рођен 12. 07. 1991. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Илије Огњановића 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника ДАВИДОВАЦ УРОШ, адвокатски приправник код Давидовац Радивоја, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВИНЧИЋ ОГЊЕН, дипломирани правник, рођен 21. 09. 1990. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 180.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВИНЧИЋ ОГЊЕН, адвокатски приправник код Винчић Зорана, адвоката у Руми, са даном 08. 10. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРЂЕВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 24. 10. 1993. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12.

БАЖДАР ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 07. 05. 1990. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

МАСТИЛОВИЋ ВИДА, дипломирани правник, рођена 16. 01. 1987. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бошка Бухе 2а.

ХИНИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 29. 01. 1992. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22, стан 6, други спрат.

ЈАЊУШ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 11. 01. 1995. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 2.

МИЛИЧЕВИЋ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 20. 01. 1987. године уписује се 09. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФРЉАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 07. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ТИЈАНА, рођена 28. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕНАДИЋ ТАМАРА, рођена 13. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛЕТИЋ САЊА, рођена 02. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АГОШТОН НАТАША, рођена 05. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ МАРИНА, рођена 06. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМНЕНИЋ ДАША, рођена 30. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић др Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ НАТАША, рођена 04. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ИВАНА, рођена 21. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУФЕГЏИЋ МИЉАНА, рођена 13. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИН АНА, рођена 23. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ МАРКО, рођен 15. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОЖЕГОВИЋ МИЛОШ, рођен 20. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 22. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лаловић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 27. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ БОШКО, рођен 13. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 31. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РУДАКИЈЕВИЋ ИГОР, рођен 22. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вилотић Мирић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АГИНЧИЋ ХАЈРУДИН, рођен 16. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНОВ ИВАН, рођен 03. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛИЋ НЕМАЊА, рођен 29. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Милоша, адвоката у Зрењанину, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УБОВИЋ НАТАША, рођена 08. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Убовић Воје, адвоката у Зрењанину, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСАНОВИЋ ВАЊА, рођена 20. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ДРАГАН, рођен 05. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОДАЏИЋ ИВАНА, рођена 28. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шушњар Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ДЕА, рођена 03. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕХОВИЋ КРИСТИНА, рођена 27. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАКОВИЋ ВИОЛЕТА, рођена 18. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВ ЈОВАНА, рођена 02. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Каћу, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ПЕТАР, рођен 28. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИНКОВИЋ МАРКО, рођен 30. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУШЊАР МИЛОШ, рођен 26. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шушњар Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУРОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 02. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈОВИЋ ЛУКА, рођен 13. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧЕВИЋ МИОМИР, рођен 11. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНТИЋ ИВАНА, рођена 29. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОШОРИНАЦ НИКОЛА, рођен 22. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТИНИЦА ОЛГА, рођена 18. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цветковић Младена, адвоката у Суботици, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ БОРО, рођен 08. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војнић Хајдук Југослава, адвоката у Суботици, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУШ ГАБОР, рођен 12. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Орос Лајоша, адвоката у Кањижи, дана 12. 10. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУНЋАН КРИСТИАН, адвокат у Локвама са даном 31. 08. 2020. године, ради заснивања радног односа.

Радошевић Ања, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАПОР ИВАНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 10. 2020. године, ради заснивања радног односа.

Немчевић Ђина, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОВАЦ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОМОРИШКИ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јолић Косте, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 09. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШАРЕНАЦ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Шерфезе Јанка, адвоката у Зрењанину, са даном 06. 09. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, са даном 17. 09. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОГЊАНОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 09. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОРЛИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Дивљак Тијане, адвоката у Инђији, са даном 25. 09. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕЛЕНДЕЧИЋ РАДИСЛАВ, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици, са даном 30. 09. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СУЈИЋ СТАМЕНИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 09. 2020. до 15. 09. 2021. године.

Табаковић Бојана, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАВРИЋ СОЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 09. 2020. до 09. 09. 2021. године.

Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 09. 2020. до 31. 08. 2021. године.

Воларевић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕРДЕЉИ ТОНКОВИЋ АНИ, адвокату у Бајмоку, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 01. 09. 2020. године.

Маглаи Јене, адвокат у Бајмоку, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ САЊИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 14. 08. до 13. 10. 2020. године.

Перовић Миљан, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИГИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 29. 09. 2020. до 28. 09. 2021. године.

Игић Милош, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАЈКОВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 02. 10. 2020. године.

Марковић Владимир, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧКИ МИРОСЛАВИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 18. 09. 2020. године.

Вељовић Горан, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШЕВО НАДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због избора за посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине почев од 11. 09. 2020. године, док траје посланички мандат.

Простран Бранка, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЧЕВИЋ МИЛОШУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију Градоначелника Града Новог Сада, почев од 21. 09. 2020. године, док траје функција.

Кнежевић Бојовић Снежана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРИЋ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију заменика Градоначелника Града Новог Сада, почев од 21. 09. 2020. године, док траје функција.

Капун Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИРУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију в.д. начелника Градске управе за опште послове, почев од 29. 09. 2020. године, до постављења начелника Градске управе за опште послове .

Караћ Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СИТНИЋ ВАЛЕНТИНИ, адвокату у Бачу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију општинског правобраниоца општине Бач, почев од 19. 09. 2020. године, док траје функција.

Трифуновић Александар, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПРОТИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14. 09. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јовановић Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУКИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 04. 09. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ђукановић Јелена , адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 28. 09. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Шафхаузер Емил, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАРИШИЋ ПЕТАР ЛУКА, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 01. 10. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мирковић Бојан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЗРИЊАНИН маст.прав. САНДА, адвокат у Србобрану, наставила са радом дана 27. 03. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бајић Драго, адвокат у Србобрану, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПОПОВИЋ РУЖИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 08. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Кнежевић Зоран, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАНОЈЕВИЋ КАТАРИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 10. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јосимов Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Кикинди, наставити са радом дана 03. 11. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на обављање адвокатско приправничке вежбе.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Петровић Емилија, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Новић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Митровић Милана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Митровић Ковачевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Илиевски Наташа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Суботин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пејин Миљана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Босин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Колунџић Перо, адвокатски приправник у Новом Саду, променио лично име које сада гласи Иветић Петар.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Карадаревић Горан, адвокат у Новом Саду стекао академски назив мастер правник из области правних наука.

Узима се на знање да је ПЕШИЋ СЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 16. 09. 2020. године, те да исту наставља код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 17. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ТУКИЋ ЖИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Шево Наде, адвоката у Новом Саду дана 21. 09. 2020. године, те да исту наставља код Симић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 22. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је СРЕЋО НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду дана 14. 09. 2020. године, те да исту наставља код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 15. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је КУКИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 15. 09. 2020. године, те да исту наставља код Јевтић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 16. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је НЕДЕЉКОВИЋ ТАРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду дана 29. 09. 2020. године, те да исту наставља код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈОКИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду дана 29. 09. 2020. године, те да исту наставља код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је РАДМАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду дана 29. 09. 2020. године, те да исту наставља код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 01. 10. 2020. године, те да исту наставља код Андоновић С. Милана, адвоката у Мачванској Митровици, дана 02. 10. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Новак Данице, адвокатског приправника у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Матић Мирослава, адвоката у Суботици за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 07. 09. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Делић Цинцовић Киће, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Родић Милоша, адвокатског приправника у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Родић Горана, адвоката у Темерину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ковачевић Горана, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојименовски Марка, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Чанак Милице, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Штањо Марије, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Штањо Калмана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 11. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Закић Горана, адвокатског приправника у Хоргошу, на адвокатско приправничкој вежби код Терзић Мирослава, адвоката у Хоргошу, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 11. 2021. године.

Узима се на знање да је ČEMAN LYDIA, адвокат у Бачком Петровцу преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 2Б/I, стан 1, почев од 20. 07. 2020. године.

Узима се на знање да ће ТОДОРОВИЋ др АЛЕКСАНДАР, адвокат у Кикинди преселити седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 32, почев од 07. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЛЕЋАШ МИЛАН, адвокат у Равном Селу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Змајево, Ивана Милутиновића 51, почев од 18. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈЕРКОВИЋ С. ЈАДРАНКА, адвокат у Сремској Каменици преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Грчкошколска 1, почев од 04. 08. 2020. године.

Узима се на знање да ће ЊЕГОВАН СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселити седиште адвокатске канцеларије у Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 19, почев од 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ДОБАНОВАЧКИ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду преселио седиште адвокатске канцеларије у Каћ, Светосавска 76, почев од 13. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Руму, Главна 163/4/33, почев од 24. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Србобран, Милоша Обилића 41, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ЂУКИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Алексе Шантића 68/1/7, почев од 14. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је КАРДОВ ЈОСИПА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Бошковића 14/8, почев од 11. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је БУЛАТОВИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 23/а, почев од 15. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ВОЈВОДИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16а/4/16, почев од 15. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ПРОДИЋ ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 58, стан 131/2, почев од 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ВУКОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Суботичка 96, почев од 15. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЦИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16а/4/16, почев од 15. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 15, стан 1, почев од 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАНТЕЛИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 15, стан 1, почев од 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је БАРИШИЋ ПЕТАР ЛУКА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 15, стан 1, почев од 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је АНДРЕЈЕВИЋ ВОИСЛАВ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Савезничка 2, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ЗЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/II, локал 91, почев од 10. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је КЕРЕШИ КРИСТИЈАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народне омладине 9, почев од 17. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је МЕДИЋ СМИЉАНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ДЕБЕЉАЧКИ ИВАНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 9, почев од 15. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ДИВАЦ ДУШАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 7, почев од 25. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ДУГАЈЛИЋ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сељачки буна 11, почев од 29. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ШАРАЦ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новим Бановцима, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светосавска 106, локал 9, почев од 28. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је АНДРИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Рудић улица 1/4, почев од 30. 09. 2020. године.