Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 26. 06. 2020. године

БОСИН НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 05. 07. 1989. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 15.

Брише се из Именика адвокатских приправника БОСИН НЕМАЊА, адвокатски приправник код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУКИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 15. 08. 1991. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 32.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Остојић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ИЛИЕВСКИ НАТАША, дипломирани правник, рођена 01. 08. 1988. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 19а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ИЛИЕВСКИ НАТАША, адвокатски приправник код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРТИНОВИЋ ВЕЉКО, дипломирани правник, рођен 30. 09. 1993. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Цара Душана 73.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАРТИНОВИЋ ВЕЉКО, адвокатски приправник код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТАНИШИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 21. 09. 1975. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Брановачког 4, стан 3.

ПЕТРОВИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 29. 09. 1987. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Руменачка 7/I, стан 311.

ДРАГИШИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 18. 09. 1992. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Старине Новака 17.

ВАДЉА НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 29. 12. 1993. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

ЈОВАНОВИЋ НЕДА, дипломирани правник, рођена 10. 03. 1964. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Мусића 5.

ДУНОВИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 08. 04. 1992. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца 18.

ТУЦАКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ СУЗАНА, дипломирани правник, рођена 02. 08. 1990. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар патријарха Павла 36/46.

СТОЈИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 10. 09. 1991. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 11/1.

РАДЛИНСКИ АНДРЕЈ, дипломирани правник, рођен 29. 05. 1983. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3, локал 87.

БРЧИН БРАНИСЛАВКА, дипломирани правник, рођена 15. 01. 1990. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Трг српских добровољаца 40.

СИМИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 21. 01. 1966. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Вељка Дугошевића 136/6.

КАШИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 25. 08. 1990. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Светосавска 7/7.

РУЖИЧИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 06. 06. 1988. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Војводе Степе 8, ТЦ «Фонтана», локал 8.

ИВАКИЋ РОБЕРТ, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1990. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 19/А.

ВАКУЛА ИВАН, дипломирани правник, рођен 27. 01. 1988. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Травничка 19.

ЛАТИНОВИЋ БРКИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 02. 05. 1978. године уписује се 02. 07. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РУШНОВ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕГИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУРЛИЋ ТАМАРА, рођена 27. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАТАРИЋ СЛАВИЦА, рођена 19. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САМАРЏИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 12. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТИНИЦА ИВА, рођена 21. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОТАРЛИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 24. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕЛИЋ ЈОВАН, рођен 03. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРЕНДИЈА СЛАВКО, рођен 23. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јововић Вукашина, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ ЛАЗАР, рођен 29. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТИНТОР МИЛАН, рођен 17. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Р. Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСМАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 29. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукићевић Тадије, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВКОВИЋ МИЛАН, рођен 10. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИЋ ДАМЈАН, рођен 20. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хорват Ендреа, адвоката у Темерину, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБУЋИНА ФИЛИПА СВЕТЛАНА, рођена 09. 10. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перовић Владимира, адвоката у Панчеву, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАКОВИЋ МИНА, рођена 24. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милаковић Милутина, адвоката у Зрењанину, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАЊИ ТИМЕА, рођена 14. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђери Иштвана, адвоката у Бачкој Тополи, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКОВЉЕВИЋ НИКОЛИНА, рођена 16. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ КСЕНИЈА, рођена 24. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОТИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 29. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јевтић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИЋ АНА, рођена 22. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОБАР БИЉАНА, рођена 09. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Taшић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВ НЕЛА, рођена 20. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ МАРИНА, рођена 01. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОЛИЋ НЕДА, рођена 28. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ УРОШ, рођен 08. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ НИКОЛА, рођен 15. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВКОВИЋ МИЛОШ, рођен 14. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Весне, адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕПАНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 15. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вујасиновић Боре, адвоката у Руми, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕПШИЋ МАРИНА, рођена 17. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шарац Душана, адвоката у Панчеву, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВ НЕМАЊА, рођен 21. 05. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђевић Илије, адвоката у Вршцу, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ВУК, рођен 17. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Марка, адвоката у Зрењанину, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРЕЋАКОВ КРИСТИНА, рођена 25. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перовић Јелене, адвоката у Кикинди, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 19. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попов Горана, адвоката у Сенти, дана 03. 07. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧИКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду са даном 18. 06. 2020. године, на лични захтев.

Филиповић Р. Миодраг, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНИСАВЉЕВИЋ НИНА, адвокат у Новом Саду са даном 26. 06. 2020. године, на лични захтев.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИВЧЕВ МАРЧЕТИЋ ИВАНА, адвокат у Кикинди са даном 10. 06. 2020. године, због заснивања радног односа.

Перовић Марић Мирјана, адвокат у Кикинди поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИХАИЛОВИЋ МЛАДЕН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 03. 2020. године.

члана 76. тачка 5. Статута Адвокатске коморе Војводине, доноси следеће

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОКСИМОВИЋ ВУК, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИРКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 05. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АРСИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАЈИН НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Срђеновић Бошњаковић Звјездане, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОМИЊАК ЂОРЂЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шево Наде, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 05. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТИЋ ДАЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 03. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШТЕВИЋ РАДОСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЈАКОВАЦ НАЂА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕЛИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАРТУЛА СНЕЖАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНЧЕВИЋ САНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛУКОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗАРЕВИЋ СУЗАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марковић Сузане, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 07. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАМЈАНОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕНА МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 17. 05. 2020. до 16. 05. 2021. године.

Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНОЈЕВИЋ КАТАРИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због посебне неге детета од 25. 06. 2020. до 25. 06. 2021. године.

Јакшић Ива, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАЈРАМОВИЋ ДИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 07. 2020. до 01. 07. 2021. године.

Божић Предраг, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 06. 06. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Митровић Милана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БРКИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Радуловић Р. Мирко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ ДУЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ковачевић Александар, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАЛАБАН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Панчеву, наставила са радом дана 08. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Балабан Драган, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НИКОЛИЋ мр СТРАХИЊА, адвокат у Белој Цркви, наставио са радом дана 01. 06. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Матић Бранислав, адвокат у Белој Цркви, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕРАК САВКОВИЋ ДЕАНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 15. 06. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Миленковић Марина, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕРОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Кикинди, наставила са радом дана 07. 05. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Перовић Марић Мирјана, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАЈИН ИРИНА, адвокат у Старој Пазови, наставила са радом дана 09. 06. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гарић Милош, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, наставио са радом дана 22. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Коцан Биљана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је САБАДОШ АНДРИЈА, адвокат у Суботици, наставио са радом дана 01. 06. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сабадош Роберт, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАРИЋ ЈАСМИНА, адвокат у Апатину, наставила са радом дана 15. 06. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Лончаревић Александра, адвокат у Апатину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕКИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, наставио са вежбом дана 23. 05. 2020. године, након што му је привремено било престало право на обављање адвокатско приправничке вежбе.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стругар Љиљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Павков.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Попивода Бубања.

Узима се на знање да се Јакшић Ива, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика Станојевић Катарине, адвоката у Новом Саду.

Јосимов Мирјана, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика Станојевић Катарине, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да је ШЛАЈХЕР СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Сомбору прекинула адвокатско приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору дана 14. 05. 2020. године, те да исту наставља код Гомилановић Зорана, адвоката у Сивцу, дана 15. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду дана 30. 06. 2020. године, те да исту наставља код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стипанчевић Винка, адвоката у Новом Саду дана 26. 05. 2020. године, те да исту наставља код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ДАБОВИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 30. 04. 2020. године, те да исту наставља код Николић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је ДЕЈАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мунижаба Радомира, адвоката у Новом Саду дана 28. 05. 2020. године, те да исту наставља код Мунижаба Јаић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 29. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду дана 11. 06. 2020. године, те да исту наставља код Стојименовски Марка, адвоката у Новом Саду, дана 12. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је МАТЕЈИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 22. 06. 2020. године, те да исту наставља код Зиндовић Голуба, адвоката у Новом Саду, дана 23. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛОВИЋ НЕБОЈША, адвокатски приправник у Суботици прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Рвовић Раде, адвоката у Суботици дана 29. 06. 2020. године, те да исту наставља код Стајић Илоне, адвоката у Суботици, дана 30. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Вукосављевић Милоша, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 08. 06. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Данкуц Немање, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокаско приправничкој вежби код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08.06.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Томић Дарка, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокаско приправничкој вежби код Просеница Срђана, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08.06.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Воденичар Дамира, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокаско приправничкој вежби код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08.06.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Илић Слађане, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокаско приправничкој вежби код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08.06.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ждеро Ане, адвокатског приправника у Руми, на адвокаско приправничкој вежби код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08.06.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Станојев Милана, адвокатског приправника у Зрењанину, на адвокаско приправничкој вежби код Рељин Станојев Споменке, адвоката у Зрењанину, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08.06.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Перић Мирјане, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокаско приправничкој вежби код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 06.07.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Стојичић Тее, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокаско приправничкој вежби код Жугић Соње, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 06.07.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Солга Кристиана, адвокатског приправника у Руменци, на адвокаско приправничкој вежби код Солга Здене, адвоката у Руменци, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 06.07.2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Максимовић Данице, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокаско приправничкој вежби код САвин Соње, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 09.05.2021. године.

Узима се на знање да је СТРУГАР ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Срборан, 1 Трг републике, локал 11, почев од 10. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ЦВЕТКОВИЋ МЛАДЕН, адвокат у Новом Саду преселио седиште адвокатске канцеларије у Суботицу, Браће Радића 22/3, почев од 01. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ВУКОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 48, почев од 02. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 01. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Др Ивана Рибара 1, почев од 01. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78/I/116, почев од 25. 05. 2020. године.

Узима се на знање да је МУКСИНОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43, почев од 01. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ДЕЈАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109/I/2, почев од 01. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛИДРАГОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар патријарха Павла 93, почев од 01. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ЧАБАРКАПА ДЕЈАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Николе Кујунџића 6а/IV, поштански фах 73, почев од 11. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ЗАРИЋ ДРАГАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 28/1/7, почев од 16. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је НЕДИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, стан 2, почев од 24. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је КУНДАКОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сарајевска 5, почев од 22. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је ЕРДЕЉАН НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 89/25, почев од 01. 07. 2020. године.