Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 30. 10. 2020. године

ПОПОВИЋ ОГЊЕН, дипломирани правник, рођен 17. 02. 1983. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремским Карловцима, Стражиловска 5.

МАКСИМОВИЋ МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 05. 07. 1989. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/III.

ТРИФКОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 21. 11. 1992. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 26/1, стан 10.

МИГЛИНСКИ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 05. 07. 1993. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милете Јакшића 14.

РАДОСАВЉЕВИЋ ВОЈИН, дипломирани правник, рођен 22. 03. 1992. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Змај Јовина 9/1.

ЗОРИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 07. 05. 1987. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 13.

КЕСИЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 23. 12. 1984. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гундулићева 20.

ПАСТОР АГНЕШ, дипломирани правник, рођена 13. 08. 1983. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Војислава Илића 6.

РАДУЛОВИЋ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 09. 02. 1994. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 1.

ЈОКСИМОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 05. 10. 1990. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Владике Платона 8.

ПРШИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 11. 07. 1993. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНА, дипломирани правник, рођена 16. 04. 1994. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНА, адвокатски приправник код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 11. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТРАЈАНОВСКИ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 10. 02. 1994. године уписује се 06. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 8/1, стан 7.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТРАЈАНОВСКИ ТИЈАНА, адвокатски приправник код Перић Дамира, адвоката у Футогу, са даном 05. 11. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАБАЗ МИЛОШ, рођен 04. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ СТЕФАН, рођен 18. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЛИЋ ДУШАН, рођен 26. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШУТ КАТАРИНА, рођена 13. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУГАРИН АЛЕКСАНДРА, рођена 23. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВОВИЋ МИЛОШ, рођен 31. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТИЋ ПАВЛЕ, рођен 01. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Митић Сокола Јелене, адвоката у Беочину, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ ВЈЕРА, рођена 18. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђилас Драгане, адвоката у Кули, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ НАТАЛИЈА, рођена 17. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Конаков Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОШИЋ ОГЊЕН, рођен 23. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАИЧ ЈЕЛЕНА, рођена 12. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђапић Душанке, адвоката у Сомбору, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОЛАКОВИЋ ЖЕЉКО, рођен 26. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ВЕЉКО, рођен 12. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ МАЈА, рођена 09. 10. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кропф М. Иване, адвоката у Инђији, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АКСЕНТИЈЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 14. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРАТИЋ НЕМАЊА, рођен 26. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОЗЕТ ЗОРИЦА, рођена 19. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Панчеву, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕЦМАН НЕМАЊА, рођен 09. 04. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кецман Душана, адвоката у Сомбору, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕРИЋ НИКОЛА, рођен 03. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ СТЕФАН, рођен 09. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Златановић Данијеле, адвоката у Новом Саду, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИНКОВИЋ ЖЕЉАНА, рођена 31. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Горана, адвоката у Оџацима, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЛЕВСКИ УРОШ, рођен 18. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Патрић Бојана, адвоката у Вршцу, дана 05. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ САША, рођен 03. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Бранислава, адвоката у Белој Цркви, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОШЕВИЋ МИЛЕНА, рођена 15. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗАРЕВИЋ СТЕФАН, рођен 01. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мирковић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОТКА ИВА ИВОНА, рођена 13. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУЛИБРК ПЕТАР, рођен 22. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САМАРЏИЈА ЈЕЛЕНА, рођена 21. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Михаила, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФЕРЕНЧЕК ЛАНА, рођена 18. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРАХОВАЦ ЈОВАНА, рођена 15. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВОВИЋ САРА, рођена 02. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИМОВИЋ ПЕТРА, рођена 02. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВТИЋ ИСИДОРА, рођена 04. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 03. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИКИМИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду са даном 11. 10. 2020. године, на лични захтев.

Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАРДИНОВАЧКИ ЗОРИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 18. 06. 2020. године, услед потпуног губитка радне способности.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Томић Радмила, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРАВИЦА БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 10. 10. 2020. године, услед смрти.

Травица Драган, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШОЋ СЛОБОДАН, адвокат у Кикинди са даном 09. 10. 2020. године, услед смрти.

Шоћ Мирко, адвокат у Кикинди поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРСАЈКОВИЋ ХЕЂИ СНЕЖАНА, адвокат у Сомбору са даном 31. 08. 2020. године, на лични захтев.

Драганов Владимир, адвокат у Сомбору поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АРАМБАШИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕЈОВИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАСИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИВАНИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТКОВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРОДАНОВИЋ ДИВНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Давидов Душанке, адвоката у Новом Саду, са даном 23. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТАНАСИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 23. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВОЂЕВИЋ СПАСОЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 10. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУЛАИ АНТОНИЈА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Мркић Ђорђа, адвоката у Суботици, са даном 30. 09. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РЕЉИН МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 10. 2020. до 03. 10. 2021. године.

Мићић М. Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗДРАВКОВИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 12. 10. 2020. године.

Шафхаузер Емил, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАРАМАТРАКОВИЋ МИОНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 10. 2020. до 30. 09. 2021. године.

Караматраковић Десимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КНЕЖЕВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 02. 10. 2020. до 01. 10. 2021. године.

Сувајџић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗАКЛАН ДИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 18. 10. 2020. до 17. 10. 2021. године.

Гвозденац Надежда, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АРСИЋ АНДРИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 25. 10. 2020. до 24. 10. 2021. године.

Секулић Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИГЊАТОВИЋ БОЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 27. 10. 2020. до 26. 10. 2021. године.

Гудало Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВИЋЕВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 29. 09. 2020. године.

Симурдић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАВИДОВ ДУШАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 28. 10. 2020. до 27. 10. 2021. године.

Бакић Тамара, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОСАНОВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 26. 10. 2020. до 26. 10. 2021. године.

Косановић Стеван, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРКУЉА МИЛАНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 26. 10. 2020. године.

Тркуља Бојан, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 11. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ђерковић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОВИЧИЋ САРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 10. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Боговац Предраг, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕУК ЖИВКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 09. 10. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Милидраговић Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕРОВИЋ САЊА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 14. 10. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Перовић Миљан, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРКОВ ПАВЛЕ, адвокат у Кикинди, наставио са радом дана 20. 10. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сивчев Бранислав, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ПЕТРОВИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 01. 11. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јовин Миленко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Кикинди, наставити са радом дана 03. 11. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на обављање адвокатско приправничке вежбе.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Жигић Ведрана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Јанковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Дамјановић Памела, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Мандић.

Узима се на знање да је КРАЉ СТЕВАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бенић Петровић Љиљане, адвоката у Новом Саду дана 31. 10. 2020. године, те да исту наставља код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, дана 01. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ВЕРИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 19. 10. 2020. године, те да исту наставља код Ковачевић Радиславе, адвоката у Инђији, дана 20. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ВУКОЛИЋ НЕДА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду дана 23. 10. 2020. године, те да исту наставља код Мандић Горана, адвоката у Зрењанину, дана 24. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је КУЧЛАР САРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду дана 01. 10. 2020. године, те да исту наставља код Перишић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАНТОШ ВЛАДАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду дана 01. 10. 2020. године, те да исту наставља код Перишић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду дана 10. 10. 2020. године, те да исту наставља код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је СТАНИШИЋ ЉУБИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду дана 10. 10. 2020. године, те да исту наставља код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ЧУЛИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 13. 10. 2020. године, те да исту наставља код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду дана 19. 10. 2020. године, те да исту наставља код Алексић Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 20. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је МИКИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду дана 22. 10. 2020. године, те да исту наставља код Амижић Радивоја, адвоката у Новом Саду, дана 23. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је КРИВОКАПИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 13. 10. 2020. године, те да исту наставља код Кнежевић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ВЕЛЕНДЕЧИЋ РАДИСЛАВ, адвокатски приправник у Сремској Митровици прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици дана 30. 09. 2020. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАНИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Давидов Душанке, адвоката у Новом Саду дана 27. 10. 2020. године, те да исту наставља код Ђајић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 28. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Каћу прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Каћу дана 28. 10. 2020. године, те да исту наставља код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, дана 29. 10. 2020. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Сабадош Павла, адвокатског приправника у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Сабадош Роберта, адвоката у Суботици за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Варга Кристине, адвокатског приправника у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Славковић Едите, адвоката у Сомбору за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Мороквашић Марије, адвокатског приправника у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Гајић Здравка, адвоката у Сомбору за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 11. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Крнић Соње, адвокатског приправника у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ђукић Јелене, адвокатског приправника у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Момчиловић Синише, адвоката у Бечеју за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Лукић Алексе, адвокатског приправника у у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Лукић Милоша, адвоката у Бачкој Паланци за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 25. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Перваз Петра, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Пантош Владана, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Јакшић Николе, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вицковић Рамач др Тање, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ботка Чабе, адвокатског приправника у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Лошонц Давида, адвоката у Темерину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. године.

Узима се на знање да је Баждар Јелена, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 23. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Кривокућа Немање, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 30. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је КЕЛИЈАШЕВИЋ МИЛАН, адвокат у Футогу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 22/1, почев од 01. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ЧВОКИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/1, почев од 01. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 10, почев од 01. 11. 2020. године.

Узима се на знање да је ХУСОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 10, почев од 22. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЛОЈКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32, почев од 19. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је РАДИНОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17/1, почев од 05. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ЗАКИЋ НИКОЛА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17/1, почев од 05. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЕЈИЋ НЕБОЈША, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17/1, почев од 05. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ХОРЊАК СОЊА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/74, почев од 09 10. 2020. године.

Узима се на знање да је БУЛОВИЋ КРСТАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 01. 12. 2020. године.