admin

Са седнице Управног одбора 9. маја 2014

ПАВЛОВИЋ МИЛУТИН, дипломирани правник, рођен 04. 04. 1981. године уписује се 09. 05. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникара 5.

БАСТА МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 02. 04. 1984. године уписује се 09. 05. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Славенски трг бб, локал 2, приземље.

МИЛОШЕВИЋ НЕДА, дипломирани правник, рођена 24. 09. 1979. године уписује се 09. 05. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Вељка Дугошевића 167, Л-14.

БОЈОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 23. 04. 1984. године уписује се 09. 05. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Сегедински пут 78/В.

БОКА АНДРАШ, дипломирани правник, рођен 12. 09. 1981. године уписује се 09. 05. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ади, Вука Караџића 13.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШКРБИЋ МАРИЈА, рођена 17. 04. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, рођена 29. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧАВИЋ АНА, рођена 03. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ТАМАРА, рођена 04. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 01. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ МАЈА, рођена 12. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УШЋЕБРКА МИЛЕНА, рођена 05. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОЛИЋ МАЈА, рођена 02. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСТИЋ КАИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 11. 05. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зелинчевић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСТИЋ ТИЈАНА, рођена 10. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЋЕША МАРТА, рођена 23. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАНИЛОВ ДУШКА, рођена 07. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перишић Михајла, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕАДЕР ЈОВАНА, рођена 26. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИШКОВ ДУЊА, рођена 27. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУЛОВИЋ МИРКО, рођен 13. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРЕСИГЛАВИЋ МИРОСЛАВ, рођен 05. 04. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перески Славка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗРИЊАНИН ДУШКО, рођен 14. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бојков Александра, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРАЋА МИЛЕНКО, рођен 23. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖИЋ ПРЕДРАГ, рођен 07. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРКЉЕШ ЂУРО, рођен 31. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЈИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 21. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ ВЕРА, рођена 22. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Љубице, адвоката у Сремској Митровици, дана 09. 05. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ ПЕРО, адвокат у Суботици са даном 30. 04. 2014. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Милеуснић Драган, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БРДАРИЋ АНГЕЛИНА, адвокат у Кикинди са даном 30. 04. 2014. године, на лични захтев.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Ромић Драган, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЈИЋ АНИТА, адвокат у Кикинди са даном 07. 04. 2014. године, на лични захтев.
Тодоровић Драган, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЈЕЛОБРК ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2014. године, на лични захтев.
Мостарац Горан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВИРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Ковину са даном 16. 03. 2014. године, због заснивања радног односа.
Виријевић Панта, адвокат у Ковину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАДОРИ ПЛЕТИКОСИЋ РОЖА, адвокат у Чантавиру, са даном 30. 04. 2014. године, на лични захтев.
Ленарт Месарош Естер, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТКОВСКИ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАШЉИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 04. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛАКЕР АДЕЛ, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Рацић Дражена, адвоката у Суботици, са даном 03. 04. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАЈСТОРОВИЋ ДАРКО, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Папулић Ђорђа, адвоката у Панчеву, са даном 13. 05. 2014. године, због наставка адвокатско приправничке вежбе на територији Адвокатске коморе Београда.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЋИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију секретара Скупштине општине Пећинци, почев од 23. 04. 2014. године, док траје ова функција.
Крстић Драгана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖИВКОВ МИЛУЦУ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију секретара Скупштине општине Вршац, почев од 24. 04. 2014. године, док траје ова функција.
Миуца Тодор, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈЕВТИЋ МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 18. 04. 2014. до 17. 04. 2015. године.
Мартиновић Драгољуб, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЉУБИЋ ТОДОРАН МАРИНЕЛИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 19. 03. 2014. до 18. 03. 2015. године.
Милутиновић Бранислав, адвокат у Панчеву се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОКАИ БРАНКИ, адвокату у Темерину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 25. 03. 2014. године.
Кежић Љиљана, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 05. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАДУЛОВИЋ Ж. ДРАГАН, адвокат у Сремској Митровици, наставио са радом дана 30. 04. 2014. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Сретеновић Милутин, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 30. 03. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Прокић Мирјана, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАЈАКОВИЋ РАДИНА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са радом дана 01. 05. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Грујичић Драгоје, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЉАЉИЋ МАРИЈА, адвокат у Вршцу, наставила са радом дана 10. 04. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Миуца Тодор, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Филиповић Марија, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Јевтић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Обрадовић З. Драгана, адвокат у Инђији, променила презиме, које сада гласи Јутић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Халиловић Миња, адвокатски приправник у Суботици, променила презиме, које сада гласи Бучевић.

Узима се на знање да је КОНДИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду дана 02. 04. 2014. године, те да исту наставља код Малешевић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 03. 04. 2014. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ СУЗАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду дана 31. 03. 2014. године, те да исту наставља код Вујасин Иване, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КНЕЖЕВИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште канцеларије у Бачку Паланку, Жарка Зрењанина 28, почев од 05. 05. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТАБАКОВИЋ ДРАГО, адвокат у Зрењанину, преселио седиште канцеларије у Сечањ, Партизански пут 62, почев од 24. 04. 2014. године.

Узима се на знање да је ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 1, стан 3, почев од 05. 05. 2014. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 9, почев од 10. 04. 2014. године.

Узима се на знање да је ПРОДАНОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4е, почев од 01. 05. 2014. године.

Узима се на знање да је ЂУЛИНАЦ ЉУБОМИР, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3а, почев од 29. 04. 2014. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ ЈОВАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3а, почев од 29. 04. 2014. године.

Узима се на знање да је ДИВНИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 9, локал 1, почев од 15. 04. 2014. године.

Узима се на знање да је ВУКАДИНОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 11, почев од 01. 05. 2014. године.

Узима се на знање да је БАЉ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 6, почев од 06. 05. 2014. године.