admin

Са седнице Управног одбора 9. јануара 2015

МИХАЈЛОВСКИ МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 07. 08. 1986. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИХАЈЛОВСКИ МЛАДЕН, адвокатски приправник код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУКИЧЕВИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 06. 09. 1987. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 34, стан 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКИЧЕВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник код Вукичевић Радивоја, адвоката у Сомбору, са даном 14. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТРКУЉА МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 19. 09. 1986. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 4/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТРКУЉА МИЛАНА, адвокатски приправник код Ђапић Душанке, адвоката у Сомбору, са даном 14. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕШИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 17. 09. 1988. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Оџацима, Кнез Михајлова 28, Спортско пословни центар, канцеларија 21.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕШИЋ САЊА, адвокатски приправник код Пешић Милана, адвоката у Оџацима, са даном 14. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂАНИЋ ВЛАДИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 22. 01. 1988. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Васе Стајића 14.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЂАНИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокатски приправник код Ђанић Борислава, адвоката у Суботици, са даном 14. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАЛАБАН АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 04. 05. 1987. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Браће Јовановића 22, улаз из Д.Туцовића 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника БАЛАБАН АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Балабан Драгана, адвоката у Панчеву, са даном 14. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

САВИН ДУШАНКА, дипломирани правник, рођена 19. 07. 1986. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 147.
Брише се из Именика адвокатских приправника САВИН ДУШАНКА, адвокатски приправник код Савин Владе, адвоката у Руми, са даном 14. 01. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АЛЕКСИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 30. 04. 1982. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1.

КУРАЛИЋ ЈАСМИН, дипломирани правник, рођен 31. 01. 1986. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15.

ПРОДАНОВИЋ ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 24. 07. 1983. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 2/1.

БЕНКА МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 01. 02. 1985. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковачици, Јанка Булика 63.

РЕНОВИЦА НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 17. 09. 1983. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Народне омладине 7.

ТОПИЋ УРОШ, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1985. године уписује се 15. 01. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Војки, Карађорђева 20.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду са даном 25. 12. 2014. године, због пензионисања.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАМЕСКИ БЛАГОЈА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2014. године, због пензионисања.
Миладиновић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРЕРАДОВИЋ ПРЕРАД, адвокат у Бачкој Паланци са даном 30. 11. 2014. године, због пензионисања.
Радовић Р. Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ СТЕВАН, адвокат у Србобрану са даном 03. 12. 2014. године, због пензионисања.
Бабић Саво, адвокат у Србобрану, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИУЦА ТОДОР, адвокат у Вршцу са даном 31. 12. 2014. године, на лични захтев.
Љаљић Марија, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕБЕР КАРОЉ, адвокат у Старој Моравици са даном 31. 12. 2014. године, због пензионисања.
Јухас Антал, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГЛОЖАНСКИ ЛАУРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бјекић мр Зоре, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 12. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОШЕВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 01. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИВАНИШЕВИЋ ТАМАРИ, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију начелника општинске управе Општине Нови Бечеј, почев од 28. 11. 2014. године, док траје ова функција.
Мандић Кошарка Ивана, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САБО ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 12. 12. 2014. године.
Сабо Звонко, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗАКЛАН МРЂЕН МИЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 05. 01. 2015. године до 04. 01. 2016. године.
Заклан Драгана, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТОМИН ЈЕЛЕНИ, адвокату у Жабљу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 20. 12. 2014. године до 19. 12. 2015. године.
Ромић Ивана, адвокат у Бечеју се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СПАСОЈЕВИЋ ИВАНЧИЋ ДЕЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 12. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Криж Јасмина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕАРА ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 09. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Радоњанин Мирела, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 18. 12. 2014. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕКОВИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са адвокатско приправничком вежбом дана 29. 12. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на обављање вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Грубачић Мирјана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Самарџија.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Заклан Мила, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Заклан Мрђен.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сувајџић Милице, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Кнежевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Јеремић Маријана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Сунајко.

Узима се на знање да је АРСИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду дана 09. 12. 2014. године, те да исту наставља код Давидов Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је БЕРЕТКА КЛАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 05. 01. 2015. године, те да исту наставља код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 01. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Давидов Страхиња, адвокат у Новом Саду стекао научни степен доктора правних наука.

ОДОБРАВА СЕ захтев Босиљ Ненада, адвокатског приправника у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Босиљ Милане, адвоката у Панчеву, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 22. 12. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕЈОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Сремској Каменици, преселила седиште канцеларије у Нови Сад, Лазе Нанчића 1Б, стан 1, почев од 01. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је БЕАРА ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Кисачка 8, почев од 19. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЛАШ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Пелагића 7/ИВ/26, почев од 29. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јосифа Руњанина 4, почев од 14. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је ЈУРИШИЋ ПАВЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4а, почев од 11. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је БАТИНИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 1, почев од 01. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ ГОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 17, почев од 17. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЛОЈЕВИЋ ЗОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 17, почев од 17. 12. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЛАНКОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Алеја Маршала Тита 9/4, почев од 01. 01. 2015. године.