admin

Са седнице Управног одбора 9. децембра 2015

ЖУНИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 15. 09. 1987. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 4.

НИКОЛИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1986. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руменци, Ади Ендреа 23.

ЈОСИЋ ЗДРАВКО, дипломирани правник, рођен 03. 08. 1984. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ТОДОРОВИЋ МИХАЈЛО, дипломирани правник, рођен 04. 10. 1988. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачком Петровцу, Маршала Тита 20.

СПРЕМО ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 10. 09. 1977. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ивана Горана Ковачића 8/2/6.

РОЉИЋ МИЛОВАН, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1986. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра И 5.

ЕТИНСКИ КУЗМАНОВИЋ ДУЊА, дипломирани правник, рођена 03. 03. 1989. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ловћенска 4/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЕТИНСКИ ДУЊА, адвокатски приправник код Етински Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 12. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЈАНОВИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 05. 03. 1986. године уписује се 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17А, стан 3.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈАНОВИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 12. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕШАНОВИЋ СТЕФАН, рођен 09. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кардаш Душка, адвоката у Сремској Митровици, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ МАРИНА, рођена 07. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Мирка, адвоката у Сремској Митровици, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОНКОВИЋ МИРОСЛАВ, рођен 28. 04. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Нонковић Бранка, адвоката у Шиду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЧОК МАРИЈА, рођена 04. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурчок Павела, адвоката у Зрењанину, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЧОК ДУШАН, рођен 02. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурчок Павела, адвоката у Зрењанину, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИСАКОВ МИЉАН, рођен 23. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станчић Бранислава, адвоката у Новом Бечеју, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУБОТИН СТАНИСЛАВА, рођена 25. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Суботин Слободана, адвоката у Новом Кнежевцу, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИЋ ПЕРИЦА, рођен 20. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕСПОТОВИЋ ДУШАН, рођен 22. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радуловић Данета, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУБАЧИЋ МАРИЈА, рођена 20. 07. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сабадош Роберта, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАДИЋ ЈОВАНА, рођена 31. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кунић Миодрага, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОШТИЋ ГОРАН, рођен 15. 03. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ранчић Мирјане, адвоката у Панчеву, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРДИЋ БОРИС, рођен 08. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Сандре, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУЛИЋ СТЕФАН, рођен 19. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ ЖИВКО, рођен 16. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Киселички Данице, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНАЦ МАРКО, рођен 26. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНЂЕЛКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 05. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња др Јована, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРТИНОВИЋ КРИСТИНА, рођена 20. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕДАН МИЛИЦА, рођена 03. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мостарац Горана, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 16. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КИЗА МАРИЈАНА, рођена 24. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЉАЈ КРИСТИНА, рођена 03. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕКИЋ ДАНКА, рођена 25. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУЦАКОВИЋ СУЗАНА, рођена 02. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОГЊЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 29. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвожђан Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 10. 07. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковач Александра, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАТКОВИЋ СЛАЂАНА, рођена 19. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОШОНЦ ДИАНА, рођена 24. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лошонц Давида, адвоката у Темерину, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУЧИЋ ТАМАРА, рођена 08. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Брњица Драгане, адвоката у Темерину, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈОРОШ ШОМОЂИ ХЕРМИНА, рођена 22. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЛАРИЋ МАЈА, рођена 10. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАСТА МИЛАНА, рођена 28. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 03. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИСАРИЋ ВАЊА, рођена 14. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 15. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛЕТИЋ ВЛАДИМИР, рођен 01. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Слијепчевић Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈЕЛИЋ СТЕВА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2015. године, на лични захтев.
Кораћ Михаило, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МОЈСЕЈЕВ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2015. године, због заснивања радног односа.
Манастирац Маријана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 11. 2015. године, због заснивања радног односа.
Лазић Вељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду са даном 11. 12. 2015. године, због пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Сомбору са даном 31. 12. 2015. године, на лични захтев.
Ковачевић Марија, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЊОВИЋ ВАСА, адвокат у Молу са даном 30. 11. 2015. године, због пензионисања.
Шемовић Есад, адвокат у Ади, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАЦИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 11. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОМАЗЕЦ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 11. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОСАВЉЕВИЋ ИРЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 12. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 07. 11. 2015. године до 08. 05. 2016. године.
Кузмановић Живка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 11. 2015. године до 09. 11. 2016. године.
Јовичић Сандра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАВЛОВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 23. 11. 2015. године до 21. 11. 2016. године.
Бајић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕСНИЦА МИЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 22. 10. 2015. године.
Тошић Златко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, у периоду од 10. 11. 2015. до 09. 05. 2016. године.
Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 13. 10. 2015. године.
Ранчић Мирјана, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛЕНКОВИЋ МАРИНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 24. 11. 2015. године.
Даријевић Вићентије, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРКОВИЋ САЊИ, адвокатском приправнику у Врбасу, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због боловања, почев од 28. 10. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЕКУЛИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 07. 12. 2015. године до 05. 12. 2016. године.
Влаховић Митар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МРКШИЋ ЈАСНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 07. 12. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Новак Јована, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 24. 11. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Бероња Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОДОШЕВ ДУШИЦА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 06. 12. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Станков Јован, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПАВЛОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 22. 11. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Савин Соња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 09. 11. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАНДРИЋ ВИЛОВСКИ МАЈА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, наставила са вежбом дана 13. 11. 2015. године, након што јој је привремено била престала вежба због породиљског одсуства и неге детета.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУРКОВИЋ САЊА, адвокатски приправник у Врбасу, наставила са вежбом дана 09. 10. 2015. године, након што јој је привремено била престала вежба због породиљског одсуства и неге детета.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вукоје Светлана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Перовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вуковљак Кристина, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Смиљанић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Перић Дамир, адвокат у Новом Саду разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Бранков Миодрага, адвоката у Футогу, на коју је постављен решењем број 797/15 од 26. 06. 2015. године.
Новковић Владимир, адвокат у Новом Саду одређује за преузиматеља адвокатске канцеларије Бранков Миодрага, адвоката у Футогу.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Новковић Синиша, адвокат у Новом Саду стекао научни степен доктора правних наука.

Узима се на знање да је ЈАЋИМОВИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду дана 19. 11. 2015. године, те да исту наставља код Баљ Немање, адвоката у Новом Саду, дана 20. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЉЕНОВИЋ ДИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Карадаревић Сање, адвоката у Новом Саду дана 18. 11. 2015. године, те да исту наставља код Гвозденац Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 19. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је ВИДАКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мојсејев Тамаре, адвоката у Новом Саду дана 26 11. 2015. године, те да исту наставља код Ступар Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је Алексић Марина, адвокат у Новом Саду, иступила из „Заједничке адвокатске канцеларије Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, са даном 02. 12. 2015. године.

Узима се на знање да је ВОЛАРЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, почев од 16. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је ЈЕФТИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, почев од 16. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је ЗЕЛЕНОВИЋ АЛЕКСА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 19/И, стан 83, почев од 01. 12. 2015. године.

Узима се на знање да је ШУШЊАР БОРИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 3, почев од 13. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛАНОВИЋ ВЕЛИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 50, почев од 16. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је ДОШЕН САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 17/ИИ, стан 14, почев од 01. 12. 2015. године.

Узима се на знање да је ИВАНОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 6, почев од 01. 01. 2016. године.

Узима се на знање да је ГЛАВАРДАНОВ КРИСТИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 15/ИВ, стан 33, почев од 01. 12. 2015. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ДИВНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17, почев од 01. 12. 2015. године.

Узима се на знање да је БОЈОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 13/1, почев од 16. 11. 2015. године.

Узима се на знање да је ОРЕЉ ЗОРАН, адвокат у Апатину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи Шандора 46/ц, почев од 01. 12. 2015. године.

Узима се на знање да је ЂУРЧОК ПАВЕЛ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/И, почев од 01. 12. 2015. године.

Узима се на знање да је КРАЈНОВИЋ ОЛГА, адвокат у Кули, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лењинова 14, почев од 01. 12. 2015. године.