admin

Са седнице Управног одбора 8. маја 2015

ВУКОЈЕ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 01. 02. 1988. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 7.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКОЈЕ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГВОЗДЕНАЦ НАДЕЖДА, дипломирани правник, рођена 16. 01. 1986. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Брановачког 9.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГВОЗДЕНАЦ НАДЕЖДА, адвокатски приправник код Мади Ђуре, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЖУГИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 03. 08. 1985. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 2/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЖУГИЋ СОЊА, адвокатски приправник код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ОБРАДОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 27. 02. 1985. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 18А.
Брише се из Именика адвокатских приправника ОБРАДОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Копања Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАКОЧЕВИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 17. 01. 1988. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ловћенска 4/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАКОЧЕВИЋ НЕНАД, адвокатски приправник код Етински Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 05. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТАШИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 07. 07. 1987. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Народног фронта 89, стан 374.

ВУЛИЋ МИОНА, дипломирани правник, рођена 01. 12. 1985. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца 18/ИВ.

МЕДУРИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 14. 02. 1987. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 3, стан 3.

ВУКИЋЕВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 05. 10. 1982. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Савином Селу, Братства јединства 74.

ПЕТРОПОЉАЦ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 29. 12. 1980. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 10/2Б.

ТУРАНСКИ ЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 08. 12. 1979. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Оџацима, Кнез Михајлова 21.

РАДУЛОВИЋ ЗЛАТКО, дипломирани правник, рођен 01. 12. 1983. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Црвенки, Маршала Тита 126.

МАРКЕЗ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 07. 04. 1979. године уписује се 08. 05. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 8а.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧЕНОВИЋ ДРАГАН, рођен 29. 06. 1972. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Илић Јозе, адвоката у Светозар Милетићу, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОСАВЉЕВ МАРИЈА, рођена 22. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЈИЋ ДАЈАНА, рођена 27. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМЛЕНОВИЋ ТИЈАНА, рођена 13. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕШИЋ БИЉАНА, рођена 14. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 03. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОВЉАНСКИ ИВАНА, рођена 03. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТАК ЈЕЛЕНА, рођена 09. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВИЋ МИРЈАНА, рођена 01. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелица Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИЋ САЊА, рођена 24. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гостовић Илије, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРОВИЋ СУНЧИЦА, рођена 20. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИСАКОВ САЊА, рођена 28. 05. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивановић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИТИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 13. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Бранибора, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИН НЕВЕНА, рођена 08. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУГАРИН ЈЕЛЕНА, рођена 22. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кешељ Александре, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 20. 06. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милошевић Данила, адвоката у Жабљу, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОЈНОВИЋ БРАНКА рођена 05. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијана Јожефа, адвоката у Темерину, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИЋ МИРЈАНА, рођена 27. 06. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пилиповић Срђана, адвоката у Бачкој Паланци, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАМАРИТ ВАЊА, рођен 19. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 11. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАВИДОВАЦ МИЛОШ, рођен 12. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хаџи Борјановић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ МИЛОШ, рођен 13. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР, рођен 09. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОДЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 10. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чолић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНОВИЋ МАРКО, рођен 08. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ МИРОСЛАВ, рођен 19. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дамјанић Љубе, адвоката у Сремској Каменици, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАСТАСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 22. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Настасић Биљане, адвоката у Сомбору, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋАТИЋ ВЕДРАНА, рођена 07. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕШКОВ НИКОЛА, рођен 28. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИВЧЕВ ЈЕЛЕНА, рођена 23. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сивчев Бранислава, адвоката у Кикинди, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОЛИЧКОВ ДУШАН, рођен 13. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перовић Јелене, адвоката у Кикинди, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРЧИН БРАНИСЛАВКА, рођена 15. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈСТОРОВИЋ КАТАРИНА, рођена 18. 03. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мајсторовић Б. Живана, адвоката у Руми, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАК АЊА, рођена 12. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гак Милета, адвоката у Инђији, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ НАТАША, рођена 27. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 14. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРИФУНАЦ ВАСА, адвокат у Кикинди са даном 26. 03. 2015. године, услед смрти.
Иветић Младен, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 04. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЧИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Којић Славке, адвоката у Темерину, са даном 23. 02. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОШИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 04. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИДОВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 04. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧУТУРИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 05. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КНЕЖЕВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 08. 04. 2015. године до 06. 04. 2016. године.
Сувајџић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈАКШИЋ ИВИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 27. 04. 2015. године до 25. 04. 2016. године.
Ђукић Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАЛАТОВИЋ САЛАТИЋ МАЈИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 28. 03. 2015. године до 27. 03. 2016. године.
Косановић Милутин, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛОШЕВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Војвода Степи, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 29. 05. 2015. године до 29. 05. 2016. године.
Нађалин Оливера, адвокат у Војвода Степи, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАВРАНЧИЋ ВАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 02. 05. 2015. године до 30. 04. 2016. године.
Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 10. 05. 2015. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈЕВТИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 18. 04. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Мартиновић Драгољуб, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДЕЉАНИН ДРАГАНА, адвокат у Ветернику, наставила са радом дана 07. 05. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Дељанин Александар, адвокат у Ветернику, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГРУЈИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 04. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Калман Штањо, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАНКОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Инђији, наставила са вежбом дана 01. 04. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и неге детета.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 09. 05. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Субић Јасмина, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Мијић.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на седници одржаној 08. 05. 2015. године, по обавештењу Степановић Марије, адвокатског приправника у Инђији, на основу члана 76. Статута Адвокатске коморе Војводине, донео је следеће:
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Степановић Марија, адвокатски приправник у Инђији, променила презиме које сада гласи Јанковић.

Узима се на знање да је БЕЋАГУЛ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Бероња Биљане, адвоката у Новом Саду дана 20. 04. 2015. године, те да исту наставља код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 21. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је МАШИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Давидов Страхиње, адвоката у Новом Саду дана 22. 04. 2015. године, те да исту наставља код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 23. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 06. 05. 2015. године, те да исту наставља код Радоњанин Миреле, адвоката у Новом Саду, дана 07. 05. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Глогоњу, преселио седиште канцеларије у Панчево, Војводе Живојина Мишића 6, почев од 01. 04. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТАКАЧ ПЕТРЕ, адвокат у Суботици, преселио седиште канцеларије у Нови Сад, Далматинска 4, стан 40, почев од 15. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је БЈЕКИЋ мр ЗОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светојованска 8/19, почев од 05. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је БОТИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17, почев од 29. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је БОГДАНОВИЋ РАЈНА, адвокат у Равном Селу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 49, почев од 15. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЛЕУСНИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сенћански пут 32, улаз ИИ, стан 17, почев од 01. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је САБО НОЕМИ, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сенћански пут 32, улаз ИИ, стан 17, почев од 01. 05. 2015. године.

Узима се на знање да је ПРОДАНИЋ БИЉАНА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 19а, почев од 15. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је САБО ЛАЛИЋ ДОРА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Хуга Бадалића 5/17, почев од 29. 04. 2015. године.

Узима се на знање да је КАРАМАТРАКОВИЋ ДЕСИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 11/ИИ, почев од 06. 05. 2015. године.