admin

Са седнице Управног одбора 7. новембра 2014

СИМОВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 30. 04. 1985. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/ИИИ.

Брише се из Именика адвокатских приправника СИМОВИЋ НАТАША, адвокатски приправник код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГАШЕВИЋ АНДРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 06. 03. 1988. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Слободана Бајића 14.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГАШЕВИЋ АНДРИЈАНА, адвокатски приправник код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МУШИКИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 08. 08. 1986. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7.
Брише се из Именика адвокатских приправника МУШИКИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛАЗИЋ ВЕЉКО, дипломирани правник, рођен 13. 07. 1982. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48. Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАЗИЋ ВЕЉКО, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЛИТВИН АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 06. 08. 1985. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Трг Светог Саве 7.
Брише се из Именика адвокатских приправника БЛИТВИН АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕЈОВИЋ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 13. 03. 1989. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Главна 7, локал 27.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕЈОВИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАНДИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 15. 06. 1982. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Белог голуба 8.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАНДИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЦВЕЈАНОВ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 29. 05. 1988. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЦВЕЈАНОВ МАРИЈА, адвокатски приправник код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШОШТАРИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 15. 08. 1982. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 163/33.
Брише се из Именика адвокатских приправника ШОШТАРИЋ ГОРАН, адвокатски приправник код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, са даном 06. 11. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГЛАВАРДАНОВ КРИСТИНА, дипломирани правник, рођена 03. 03. 1983. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10/1, стан 4.

САВКОВ ЗОРИЦА, дипломирани правник, рођена 18. 06. 1969. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

БАКАРИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 02. 08. 1982. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 5.

РАОНИЋ СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 08. 01. 1985. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Словачка 16/13.

ХОРВАТ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 06. 07. 1986. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Матице српске 4.

СТУПАР ПЕРО, дипломирани правник, рођен 03. 04. 1954. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Војинова 34.

МАРКОВ ПЕЦИН АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 07. 04. 1986. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Доситејева 2.

ВУЧЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 29. 10. 1986. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Фредерика Шопена 17.

МИХАЛЕК АГНЕШ, дипломирани правник, рођена 11. 07. 1988. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ади, Лењинова 8.

ВРСАЈКОВИЋ ХЕЂИ СНЕЖАНА, дипломирани правник, рођена 08. 01. 1971. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 34/5.

ГОЛУБОВИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 04. 03. 1986. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Стеријина 50.

ЈАНКОВИЋ СТАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 15. 08. 1978. године уписује се 07. 11. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новој Пазови, Краља Петра И Карађорђевића 50.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 10. 2014. године, на лични захтев.
Маринковић Рајко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГДАНОВИЋ БРАНКО, адвокат у Сремској Митровици са даном 31. 10. 2014. године, на лични захтев.
Видић Манастирац Видосава, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАВКОВ ЖИВА, адвокат у Вршцу са даном 31. 10. 2014. године, на лични захтев.
Љаљић Марија, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛОВИЧ ЕЛЗА, адвокат у Бачкој Тополи са даном 06. 11. 2014. године, због заснивања радног односа.
Кнежевић Марија, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АПОСТОЛОВ ДУШКО, адвокат у Старој Пазови са даном 24. 10. 2014. године, услед смрти.
Арнолд Бајаловић Виолета, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПИЛИПОВИЋ БОРИСЛАВ, адвокат у Кикинди са даном 06. 11. 2014. године, услед смрти.
Лисул Петар, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МУЧЕНСКИ ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЖИВКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗЕЉКОВИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАРИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ФЕРЕНЦ МАРИА, адвокатски приправник у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, са даном 30. 09. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ХОРВАТ ГЕОРГИНА, адвокатски приправник у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, са даном 06. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕЈАК НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 08. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋИРИЋ СМИЉАНА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, на адвокатско приправничкој вежби код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 05. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРИЈИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Јованов Мирослава, адвоката у Зрењанину, са даном 01. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАВЛОВИЋ НАДА, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Малетић Владислава, адвоката у Руми, са даном 31. 10. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУТУЛИЈА НАДА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 11. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ХОРОВИЦ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 22. 10. 2014. године до 21. 10. 2015. године.
Хоровиц В. Владимир, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АПРО ЗАВИШИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 27. 10. 2014. године до 26. 10. 2015. године.
Апро Љубомир, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТОМИН ЈЕЛЕНИ, адвокату у Жабљу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања почев од 01. 10. 2014. године.
Ромић Ивана, адвокат у Бечеју се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРКОВИЋ САЊИ, адвокатском приправнику у Врбасу, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 10. 2014. године до 09. 10. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СПАСОЈЕВИЋ ИВАНЧИЋ ДЕЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 03. 10. 2014. године.
Криж Јасмина, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 25. 09. 2014. године.
Симић Данијела, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТУРКАН МИХАЕЛИ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 10. 2014. године до 14. 10. 2015. године.
Михај Милка, адвокат у Вршцу се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 02. 10. 2014. године.
Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТОТ ЛАСЛУ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 04. 09. 2014. године.
Лојпур Дејан, адвокат у Суботици се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАКШИЋ ТОМИСЛАВ, адвокат на Палићу, наставио са радом дана 04. 08. 2014. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Радичевић Видаковић Хаднађ Олга, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СПАСОЈЕВИЋ ИВАНЧИЋ ДЕЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 16. 10. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Криж Јасмина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бурић Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Капор.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Стојковић Сања, адвокатски приправник у Врбасу, променила презиме, које сада гласи Ђурковић.

Узима се на знање да је ИВКОВИЋ САША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Сокић Јелене, адвоката у Новом Саду дана 05. 11. 2014. године, те да исту наставља код Сарић Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 06. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је ЛОВАШ СТЕФАНИ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 30. 09. 2014. године, те да исту наставља код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, дана 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ДРАГОДАН СТОЈАДИН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуњић Ивана, адвоката у Новом Саду дана 20. 10. 2014. године, те да исту наставља код Бајић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 21. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋЕВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 30. 09. 2014. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ГАЋЕША МАРТА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду дана 13. 10. 2014. године, те да исту наставља код Сувачар Санде, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ДОРОЊСКИ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Руми, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гогић Марсела, адвоката у Руми дана 06. 11. 2014. године, те да исту наставља код Челић Татјане, адвоката у Руми, дана 07. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је ЈАНДРИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Венцел Кристијана, адвоката у Новом Саду дана 21. 10. 2014. године, те да исту наставља код Филиповић Љубице, адвоката у Сремској Митровици, дана 22. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је БУДОШАН ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду дана 03. 11. 2014. године, те да исту наставља код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је ЖАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Р. Владимира, адвоката у Бачкој Паланци дана 03. 11. 2014. године, те да исту наставља код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 11. 2014. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Гак Владимира, адвокатског приправника у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Гак Милета, адвоката у Инђији, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 31. 10. 2015. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Давидов Милана, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Давидов Страхиње, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 31. 10. 2015. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Станчулов Горана, адвокатског приправника у Ади, на адвокатско приправничкој вежби код Станчулов М. Зорана, адвоката у Ади, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 31. 10. 2015. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Михајловски Младена, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 31. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ПРИЦА БОРИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 5, почев од 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ВРСАЈКОВ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 4, почев од 06. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ЧЕКИЋ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/д, почев од 15. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ВУЈИН ЗОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Марковића 3, почев од 15. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ЂУРЧОК МИЛОСЛАВ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Марковића 3, почев од 15. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ БОШКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 26, почев од 28. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је МОЉАЦ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 46, почев од 01. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је РАЈАЧИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10/а, стан 2, почев од 27. 10. 2014. године.

Узима се на знање да је ПЕШИЋ МИЛАН, адвокат у Оџацима, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу «Спортско пословни центар Оџаци», Кнез Михајлова 28/1, канцеларија 21, почев од 01. 11. 2014. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МИША, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Доситеја Обрадовића 36, почев од 04. 11. 2014. године.